Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Европейски Ден на Музикотерапията – 15 ноември 2018

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 отбелязва

15 ноември – европейският ден на музикотерапията

  

            За пети пореден път Европейската музикотерапевтична конфедерация (European Music Therapy Confederation, ЕMTC) отбелязва денят на музикотерапията в Европа. ЕМТС е конфедерация на професионалните музикотерапевтични асоциации, работеща за активното съдействие на по-нататъшното развитие на професионалната практика в Европа и за подпомагане обмена и сътрудничеството между страните членки. Мотото на 2018 година е „Музиката ме вълнува и движи”.

Основната цел на ЕMTC e да изгради взаимно уважение, разбиране и обмен между музикотерапевтите в Европа. Европейската музикотерапевтична конфедерация е основана на 15 ноември 1990 като форум за обмен между музикотерапевтите в Европа и вече близо 30 европейски страни са се присъединили към организацията.

По време на Европейския ден на музикотерапията ще бъдат организирани музикални активности в различни зали из Европа. Музикотерапевтите, специалистите в областта на музиката и здравето, ще проведат дни на отворените врати и ще организират уъркшопи. Запазено е място за специални, стоплящи сърцето изпълнения. Клиенти на услугата ще говорят за това как музикотерапията ги е подкрепила. На Европейския ден на музикотерапията ще оставим музиката да говори.

 
 
Европейски Ден на Музикотерапията – 15 ноември 2018, под мотото „Музиката ме вълнува, движи и докосва”


  
 

Повече информация можете да откриете на:

www.europeanmusictherapyday.com

 

            Музиката освен изкуство е и невербален език. Обединявайки разума и чувствата, присъщи на всички нас, тя е достъпна за всеки. Посредством музикалните инструменти можем да отправяме и получаваме  послания. Можем да ги планираме, но също така и да изненадваме себе си и хората, с които общуваме с всичко спонтанно и непреднамерено, на което ставаме автори в хода на музицирането.

 

Музиката е добра за твоето здраве!

Музиката играе важна роля в ежедневието ни. Тя може да бъде вълнуваща или успокояваща, жизнерадостна или затрогваща, може да разбърка спомените ни и да резонира мощно с нашите чувства, помагайки ни да им дадем израз и да общуваме с другите. Често не разбираме, как точно сме повлияни от музиката.

И тук имаме някои добри новини: музиката е добра за твоето здраве!

Изследователската работа показва: музиката е добра за твоя мозък, тя те прави по-умен, чудесна е за тялото ти, кара те да се движиш, музиката предизвиква емоции и ти дава добро настроение. Също така знаем следното: всеки е музикален и можеш да използваш силата на музиката, като си избираш музика за слушане, свириш на инструмент или пееш.

 

Музикотерапия

Музикотерапията е психотерапевтичен подход, установен и базиран на научна и изследователска работа, както и здравна професия, която употребява качествата на музикалните компоненти ритъм, мелодия и тоналност с цел да предостави средства, осигуряващи терапевтична свързаност. В музикотерапията хората работят с широк набор от достъпни

инструменти и с гласа си, за да създадат музикален език, който да отразява емоционалните и физическите състояния; това им позволява да изграждат връзки с вътрешния си Аз (inner self), както и с другите хора около тях.

Музикотерапевтите подкрепят общуването на клиента със себе си посредством комбинация от импровизирана или предварително композирана инструментална музика и глас, чрез пеене или говор, адаптирани към индивидуалните потребности на клиента и пациента. Предлагат се и се организират индивидуални и групови музикотерапевтични сесии в множество различни типове институции като болници, училища, хосписи, частни центрове и домове за грижа. Подходът на терапевта е съобразен с характера на институцията и е в различни теоретични рамки в зависимост от неговия тренинг и здравните потребности, на които той трябва да отговори.

Специалистите по музикотерапия работят с широк спектър от групи от клиенти, в това число с деца и възрастни с интелектуални затруднения, обучителни трудности, аутизъм или поведенчески разстройства, възрастни с психически заболявания, депресивни състояния, травми, тревожност; психосоматични заболявания, както и с възрастни пациенти с болестта на Паркинсон, Алцхаймер и други неврологични заболявания.

Музикотерапевтите са професионалисти, които са завършили  обучение в цялостни тренингови програми, одобрени от оторизираните за това институции с цел да отговорят на здравните потребности на клиентите си по отговорен начин. В Европа повече от 5000 сертифицирани музикотерапевти работят в здравни институции и частната практика.

Както в цяла Европа така и у нас музикотерапевтичната услуга достига все още до малък кръг нуждаещи се. Използването на музикотерапията за широк набор от здравни нужди е ефективно и рентабилно и допринася за постигане на цялостна грижа за здравето.

 

***

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

отбелязва

 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА

15 ноември 2018

 

с поредица от събития в столицата и страната

 

 

СОФИЯ

 

„Музиката ме вълнува, движи и докосва” – празнична програма с музика, изненади и интеракции с публиката

16 ноември, 19.00–21.00, ВХОД СВОБОДЕН

център „Идея Вита”, район „Красно село”, ул. „Лерин” 64

 

 

Общувай с мен – музикотерапевтични ателиета за учители, родители и ученици в ЧСУ „Николай Райнов”

15 и 16 ноември, водещи: д-р Даниела Найденова и Яна Николова

 

„Аз и ти” – ателие с активна музикотерапия за ученици в Шесто основно училище “Граф Н.П. Игнатиев”

14 ноември, водещ: Росица Николова

 

 

ПЛОВДИВ

 

Срещи с музикотерапевтиНа вашите въпроси ще отговарят музикотерапевтите Детелина Петрова, Яница Чуканска, Елена Кумчева, Радка Георгиева.

Мотото на тазгодишния Европейски ден на музикотерапията 15 ноември е „Музиката ме вълнува”. Нека проверим възможно ли е да се раздвижим и развълнуваме. Искаме ли и как ще се почувстваме?

Пловдив, 15 ноември от 15:00, ул. Неофит Бозвели 38, Комплекс за социални услуги, деца и семейства. ВХОД СВОБОДЕН

 БУРГАС

 

Хайде да се движим – Ателие за майки с малки деца от 1 до 3 години
Музикотерапевтични и танц-двигателни активности, подпомагащи емоционалното общуване майка-дете.
17 ноември, от 11:30 до 12:30, гр. Бургас, ул. Шейново 2,

ВХОД СВОБОДЕН

Водещ: Станимира Камчева, тел. 0899739423

 БЕЗПЛАТНИ ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ:

 

СОФИЯ

проф. Надежда Витанова – индивидуална музикална психотерапия на 13 ноември от 16 до 19 часа, адрес: бул. „Мария Луиза” 32, ет. 2, звънец на домофона Психотерапия, тел. 0887 377 960

 

Лилия Ахтарова – он-лайн консултации от 11 до 15 ноември; за контакт lilyach@bulgarianmusictherapy.com

 

д-р Даниела Найденова – консултации от 12 до 18 ноември с предварително записан час на тел. 0882 88 70 73

 

Теодоси Цингилев – консултации в периода 12–18 ноември 2018, от 08:00 – 09:30часа, ул. Екзарх Йосиф 47, тел. 0898469783

 

Славка Зидан – консултации от 12 до 18 ноември след предварително записване на тел. 0898646108

 

НЕСЕБЪР

Станимира Камчева – консултации на 12 ноември от 15 до 16 часа, заявки на телефон 0899739423

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МУЗИКОТЕРАПИЯ (БАМ)

 

 Българската асоциация за музикотерапия е организация, обединяваща професионалисти от различни области: музиканти, музикални педагози, експерти в помагащите професии - психолози, социални работници, логопеди, лекари и други професионалисти в сферата на здравеопазването. БАМ е член на Европейската конфедерация за музикотерапия (EMTC) и на Българската асоциация по психотерапия (БАП).

                                         

ИСТОРИЯ – Акцентидо 20-тия рожден ден на БАМ

 

Българската асоциация за музикотерапия е учредена през пролетта на 1995 г. в гр. София. Идеята е вдъхновена  от проф. Джоузеф Морено и група специалисти от различни професии,  ентусиазирани от проведения макросеминар на професор Морено и убедени във възможностите на психологическата работа с музика.

Началото беше поставено в Дневния стационар на Първа психиатрична клиника на Медицинската академия в София, ръководена тогава от доц. Алекси Алексиев. Семинарът и посещението на Морено бяха организирани от Георги Антонов, по това време сътрудник в Дневния стационар.

Ето и състава на първия Управителен съвет: Ирина Шлезингер - председател, Ангел Томов - зам. председател, Лилия Ахтарова - секретар, Грета Антонова - касиер, Румен Димитров - член на УС. Бяха трудни години, малко хора имаха компютри. За да изготвим документи или плакати,  въвличахме наши приятели готови да помагат.  Цялата кореспонденция се осъществяваше по пощата, а членският внос не стигаше дори за пощенски марки. Затова пък бяхме ентусиазирани да въведем нещо ново и ефективно в своята работа с пациентите, нещо, което други страни в Европа вече бяха въвели и   изграждаха своите традиции в сферата на музикалната терапия. Беше романтично  време. Веднъж в месеца се събирахме в залата за психотерапия на  Дневния стационар, където Лили беше волонтерец, за да четем и превеждаме книги и да споделяме опит.

Първият проект за обучение на наши специалисти беше осъществен с подкрепата на British Council през 1997 г., когато двама от членовете – Краева и Ахтарова бяха командировани в Nordoff-Robbins Music Therapy National Centre в Лондон.

От 1999 до 2004 г. се проведе задочно обучение по подходите Музика и образност и Водено от музиката въображение (Guided Imagery and Music) към Арт-терапевтичния институт в Сан Франциско, с директор Франсиска Голдберг, организирано от Ирина Шлезингер.

Преподавателският екип беше в състав:

Франциска Голдберг, Джинджър Кларксън, Дак Крюнинг, Едит Мария Гаигер, Ирина Шлезингер.

 

Обучението беше организирано задочно, преподавателите идваха у нас три пъти в годината и провеждаха семинари, лични сесии на участниците, супервизии. Семинарната част се провеждаше по традиция за този вид тренинг извън обичайната ни среда - някъде в планината, в хотел или в хижа със зали, отговарящи на нашите нужди и  подходящи за гости от чужбина. В София супервизиите и личните сесии се осъществяваха основно в два офиса. Ники Атанасов беше гостоприемен в неговия кабинет, а другото място беше официалния адрес на БАМ познат на всички и сега.  Цялата тази организация се изнасяше от Ирина Шлезингер. Целогодишно се събирахме на Гурко 52, за да четем и превеждаме задължителната литература, тъй като по онова време  авторите, които е наложително да познаваме, бяха твърде оскъдно преведени. Ирина Димова от своя страна изнасяше доброволни лекции по теоретична музикална подготовка за немузикантите от групата, които всъщност преобладаваха. Ето имената на  колегите, които започнаха този тренинг:

Ангел Томов, Боянка Корнаджева, Ирина Димова, Красимира Байчинска,  Лилия Ахтарова, Мила Наумова, Мирослава Иванова, Надя Витанова, Нева Кръстева, Снежана Бечева,  Росица Петрова. На Първо ниво присъстваха две колежки от Турция, а от Второ се присъедини Урс Фридрих от Швейцария. През юни 2004 година се дипломираха четирима от нас  и Урс. Събитието се състоя  в  град Созопол в залата на къщата на НБУ , в атмосфера на  цъфнали смокини и дъх на море.

Нека представим малко по-подробно Урс Фридрих и не само защото спечели симпатиите на всички нас, като се вписа  съвсем естествено в нашата група и единствено езиковото  различие напомняше, че е от другаде.  През 2002 година в израз на своята съпричастност към финансовото състояние на хората от групата  организира спонсорство за седем души от нас, така че стана възможно присъствието ни на Петата GIM  конференция в Хамбург.

 

В началото на 2002 година БАМ избра нов Управителен съвет:

Лилия Ахтарова - председател, Ангел Томов и Мария Горинова. По-късно, през 2005 г. бяха присъединени Славка Зидан и Азнив Ховсепян.

Към днешна дата БАМ има своя трети Управителен съвет от септември 2012 г. с председател Нейчо Карпачев.

 

Организацията поддържа своя официална интернет страница от 2002 г. до сега  със съдействието на Габриела и Иван Доброволови.

От 2004 година функционира библиотека в книжен и електронен вариант. Някои от тях са дарения от членове и приятели, други са закупени с наши средства.

 

От основаването си до сега БАМ е реализирала три национални конференции по музикотерапия - през 2005, 2007 и 2012 г., последната от тях с международно участие, както и редовни професионални срещи в умален формат.

 

Продукт на издателската дейност на БАМ до момента са две книги и един сборник:

- „Да изиграеш музиката в теб. Музикална психодрама” (2006)от Джоузеф Морено.  Морено предостави авторските си права безвъзмездно, а Ангел намери възможности за спонсорство и с негова помощ и научна редакция се реализира издаването на книгата.

- Сборник доклади от Втората национална конференция по музикотерапия (2007), Редакционна колегия: Надя Витанова, Мери Горинова и Ангел Томов. Сборникът се издаде със собствени средства.

- „Тъгата в сърцето. Музикотерапия и психодрама” от Хайди Фауш (2011). Ние имахме удоволствието първи да издадем книгата на Хайди, преди да излезе на немски и английски език. Преводът е на приятелката на БАМ - Катя Гюрова, научната редакция на Надя Витанова, а организацията по издаването се падна на Лили Ахтарова. Книгата се издаде със собствени средства.

В началото на ноември Хайди ни гостува, за да представи лично своята книга. Презентацията беше придружена с концерт на новосъздадения Камерен ансамбъл към БАМ, който тогава все още нямаше име.

Българската асоциация за музикотерапия участва със свои членове и в различни професионални форуми, инициирани от сходни организации у нас и в чужбина.

През 2004 година БАМ беше приета в семейството на Европейската конфедерация по музикотерапия с представител Лилия Ахтарова, а от началото на 2015 година като представител на България мястото зае Теодоси Цингилев.

Представители на БАМ участват във всяка конференция по психотерапия, организирана от Българската асоциация по психотерапия от 2009 година.

На последната конференция, по случай професионалният празник на психотерапевта,  представителят на БАМ Лилия Ахтарова беше отличена с грамота за приноса за утвърждаването, развитието и практическото приложение на музикотерапията в България.

Наши членове представят организацията в различни форуми,  популяризирайки музикотерапията като нова научна дисциплина, каквато е в цял свят.                                         

На 15 ноември 2014 година заедно с цяла Европа за първи път празнувахме Европейския ден на музикотерапията. Празникът беше отбелязан със симпозиум - „Ден на отворените врати“ със съдействието на Столична библиотека - Американски център.

В програмата колеги демонстрираха своя музикотерапевтичен опит. Няколко души отвориха вратите на своите кабинети и студия за безплатни консултации.                                   

                       

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

Обучителната програма към БАМ стартира официално през 2009 г. и дава диплома за правоспособност „Музикален психотерапевт” и „Клинична музикотерапия“. Семинари по музикотерапевтични теми се провеждаха от учредяването на БАМ, а първата група за Личностно развитие и опит стартира 2003 г. с водещ Лилия Ахтарова.

 

Понастоящем тренингът е с продължителност 4 години и обхваща: група за себепознание и личностно развитие, лична психотерапия, теоретични и практически семинари, работа под супервизия и задължителна литература. Общата му продължителност обхваща 1100 тренингови часа.

Ръководители на програмата са Лилия Ахтарова (музикотерапевт и фамилен терапевт) и професор Надежда Витанова (музикотерапевт, психодрама-терапевт  и юнгиански психотерапевт).

През 2013 г. бе основан Музикотерапевтичен институт – София, който понастоящем е официалната институция  на БАМ,  провеждаща обучението по музикотерапия. Програмата има следните разновидности:

  •  за психолози;
  •  за музиканти;
  •  за психотерапевти, вече сертифицирани в една от основните психотерапевтични парадигми;
  •  обща програма.

Обучението е в семинарна форма, което позволява включването в програмата по всяко време на годината, след преминаване на входното интервю.

През годините по-големи семинари бяха проведени от следните лектори:

- Джоузеф Морено (Санта Фе, Ню Мексико, САЩ) – 1994, 2003, 2009.

- Хайди Фауш (Цюрих, Швейцария) - 2010, 2011, 2012, 2014.

- София Русинова (Виена, Австрия) – 1996.

- Любка Мюлер (Дрезден, Германия) - 2007, 2008.

- Елена Илиева (Кейптаун, ЮАР) - 2007, 2010.

- Милена Ласкано (Париж, Франция) - 2010.

- Беате Рилке – Швейцария – 2014.

 

Към асоциацията изнася концерти камерният ансамбъл „Елате синове на изкуството” с диригент Йосиф Герджиков. За първи път ансамбълът се събра за творческа среща на концерта на 25 май 2011 година по идея на Милена Ласкано, която обаче по стечение на обстоятелствата не взе нито веднъж участие в изявите на състава.

В ансамбъла участват музикотерапевти, студенти по музикотерапия  и други  любители на вокалното и инструменталното интерпретиране. Проектът се реализира с помощта на диригента Йосиф Герджиков и Лилия Ахтарова, както и спомоществуватели.

От тогава до сега Камерният ансамбъл има повече от 25 концерта и участия. През 2013 г. бе съставен негов видеодиск с фрагменти от концерти. От миналата година има и своя интернет страница, осъществена с подкрепата на Мариан Гецов.

 Усилията на певците и изпълнителите са насочени както към младата публика - деца и юноши, така и към възрастната.  Бароковата ориентация на състава  дава възможности за осъществяване на културно-възпитателна дейност посредством  запознаване и преживяване на по-малко популярни в днешно време композитори и произведения. Така ръководството таи илюзии, а и надежди, че спомага за  възстановяване на духовни ценности и изграждане на вкус към креативни музикални умения.

Основна цел на Българската асоциация по музикотерапия е да популяризира Музикотерапевтичните подходи у нас, да  отстоява и развива вече  поставения авторитет в Европа  и може би на първо място да обединява специалисти с еднородни интереси и перспективи.