Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Онлайн среща за представяне на музикални дискове по проект – 14 Декември 2021, 19:00 ч.

Българска асоциация по музикотерапия
с подкрепата на Национален фонд култура
Онлайн представяне на музикални
дискове за интерактивна работа
С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

 

БАМ ви кани на онлайн среща за представяне на музикални

Дискове създадени по проекта «Редуктивни музикални модули в социални и терапевтични измерения»

Проектът е реализиран с подкрепата на НФК

 

14 декември 2021, вторник

19.00 ZOOM

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК:  https://forms.gle/pwr8mD4C36PApK4t7

 

ЦЕЛТА НА СЪБИТИЕТО е да популяризира музикалната продукция създадена по проекта, като помагало за професионалисти в сферата на помагащите професии – педагози, логопеди, психолози и всички заинтересовани свързани с работата и подкрепата на деца и възрастни, родители и близки.

Дисковете са създадени от музикотерапевти и са предназначени за употреба от хора, които не са музиканти и музикотерапевти.

 

Диск ДЪГА 1 е предназначен за образователна и терапевтична работа с с деца със специфични потребности и в норма.

Диск ДЪГА 2 е насочен към подкрепяща работа с възрастни живеещи с болестта на Алцхаймер, деменция и за профилактика на атеросклерозата.

 

По време на събитието ще имате възможност да видите кратък анонс на продукцията от проекта, който ще включва и демонстрации на начините за приложение на музикалните дискове. За допълнителна информация пишете ни на:   bam@bulgarianmusictherapy.com

 

Прочети повече за Проект Дъга

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7 8 9

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МУЗИКОТЕРАПИЯ (БАМ)

 

 Българската асоциация за музикотерапия е организация, обединяваща професионалисти от различни области: музиканти, музикални педагози, експерти в помагащите професии - психолози, социални работници, логопеди, лекари и други професионалисти в сферата на здравеопазването. БАМ е член на Европейската конфедерация за музикотерапия (EMTC) и на Българската асоциация по психотерапия (БАП).

                                         

ИСТОРИЯ – Акцентидо 20-тия рожден ден на БАМ

 

Българската асоциация за музикотерапия е учредена през пролетта на 1995 г. в гр. София. Идеята е вдъхновена  от проф. Джоузеф Морено и група специалисти от различни професии,  ентусиазирани от проведения макросеминар на професор Морено и убедени във възможностите на психологическата работа с музика.

Началото беше поставено в Дневния стационар на Първа психиатрична клиника на Медицинската академия в София, ръководена тогава от доц. Алекси Алексиев. Семинарът и посещението на Морено бяха организирани от Георги Антонов, по това време сътрудник в Дневния стационар.

Ето и състава на първия Управителен съвет: Ирина Шлезингер - председател, Ангел Томов - зам. председател, Лилия Ахтарова - секретар, Грета Антонова - касиер, Румен Димитров - член на УС. Бяха трудни години, малко хора имаха компютри. За да изготвим документи или плакати,  въвличахме наши приятели готови да помагат.  Цялата кореспонденция се осъществяваше по пощата, а членският внос не стигаше дори за пощенски марки. Затова пък бяхме ентусиазирани да въведем нещо ново и ефективно в своята работа с пациентите, нещо, което други страни в Европа вече бяха въвели и   изграждаха своите традиции в сферата на музикалната терапия. Беше романтично  време. Веднъж в месеца се събирахме в залата за психотерапия на  Дневния стационар, където Лили беше волонтерец, за да четем и превеждаме книги и да споделяме опит.

Първият проект за обучение на наши специалисти беше осъществен с подкрепата на British Council през 1997 г., когато двама от членовете – Краева и Ахтарова бяха командировани в Nordoff-Robbins Music Therapy National Centre в Лондон.

От 1999 до 2004 г. се проведе задочно обучение по подходите Музика и образност и Водено от музиката въображение (Guided Imagery and Music) към Арт-терапевтичния институт в Сан Франциско, с директор Франсиска Голдберг, организирано от Ирина Шлезингер.

Преподавателският екип беше в състав:

Франциска Голдберг, Джинджър Кларксън, Дак Крюнинг, Едит Мария Гаигер, Ирина Шлезингер.

 

Обучението беше организирано задочно, преподавателите идваха у нас три пъти в годината и провеждаха семинари, лични сесии на участниците, супервизии. Семинарната част се провеждаше по традиция за този вид тренинг извън обичайната ни среда - някъде в планината, в хотел или в хижа със зали, отговарящи на нашите нужди и  подходящи за гости от чужбина. В София супервизиите и личните сесии се осъществяваха основно в два офиса. Ники Атанасов беше гостоприемен в неговия кабинет, а другото място беше официалния адрес на БАМ познат на всички и сега.  Цялата тази организация се изнасяше от Ирина Шлезингер. Целогодишно се събирахме на Гурко 52, за да четем и превеждаме задължителната литература, тъй като по онова време  авторите, които е наложително да познаваме, бяха твърде оскъдно преведени. Ирина Димова от своя страна изнасяше доброволни лекции по теоретична музикална подготовка за немузикантите от групата, които всъщност преобладаваха. Ето имената на  колегите, които започнаха този тренинг:

Ангел Томов, Боянка Корнаджева, Ирина Димова, Красимира Байчинска,  Лилия Ахтарова, Мила Наумова, Мирослава Иванова, Надя Витанова, Нева Кръстева, Снежана Бечева,  Росица Петрова. На Първо ниво присъстваха две колежки от Турция, а от Второ се присъедини Урс Фридрих от Швейцария. През юни 2004 година се дипломираха четирима от нас  и Урс. Събитието се състоя  в  град Созопол в залата на къщата на НБУ , в атмосфера на  цъфнали смокини и дъх на море.

Нека представим малко по-подробно Урс Фридрих и не само защото спечели симпатиите на всички нас, като се вписа  съвсем естествено в нашата група и единствено езиковото  различие напомняше, че е от другаде.  През 2002 година в израз на своята съпричастност към финансовото състояние на хората от групата  организира спонсорство за седем души от нас, така че стана възможно присъствието ни на Петата GIM  конференция в Хамбург.

 

В началото на 2002 година БАМ избра нов Управителен съвет:

Лилия Ахтарова - председател, Ангел Томов и Мария Горинова. По-късно, през 2005 г. бяха присъединени Славка Зидан и Азнив Ховсепян.

Към днешна дата БАМ има своя трети Управителен съвет от септември 2012 г. с председател Нейчо Карпачев.

 

Организацията поддържа своя официална интернет страница от 2002 г. до сега  със съдействието на Габриела и Иван Доброволови.

От 2004 година функционира библиотека в книжен и електронен вариант. Някои от тях са дарения от членове и приятели, други са закупени с наши средства.

 

От основаването си до сега БАМ е реализирала три национални конференции по музикотерапия - през 2005, 2007 и 2012 г., последната от тях с международно участие, както и редовни професионални срещи в умален формат.

 

Продукт на издателската дейност на БАМ до момента са две книги и един сборник:

- „Да изиграеш музиката в теб. Музикална психодрама” (2006)от Джоузеф Морено.  Морено предостави авторските си права безвъзмездно, а Ангел намери възможности за спонсорство и с негова помощ и научна редакция се реализира издаването на книгата.

- Сборник доклади от Втората национална конференция по музикотерапия (2007), Редакционна колегия: Надя Витанова, Мери Горинова и Ангел Томов. Сборникът се издаде със собствени средства.

- „Тъгата в сърцето. Музикотерапия и психодрама” от Хайди Фауш (2011). Ние имахме удоволствието първи да издадем книгата на Хайди, преди да излезе на немски и английски език. Преводът е на приятелката на БАМ - Катя Гюрова, научната редакция на Надя Витанова, а организацията по издаването се падна на Лили Ахтарова. Книгата се издаде със собствени средства.

В началото на ноември Хайди ни гостува, за да представи лично своята книга. Презентацията беше придружена с концерт на новосъздадения Камерен ансамбъл към БАМ, който тогава все още нямаше име.

Българската асоциация за музикотерапия участва със свои членове и в различни професионални форуми, инициирани от сходни организации у нас и в чужбина.

През 2004 година БАМ беше приета в семейството на Европейската конфедерация по музикотерапия с представител Лилия Ахтарова, а от началото на 2015 година като представител на България мястото зае Теодоси Цингилев.

Представители на БАМ участват във всяка конференция по психотерапия, организирана от Българската асоциация по психотерапия от 2009 година.

На последната конференция, по случай професионалният празник на психотерапевта,  представителят на БАМ Лилия Ахтарова беше отличена с грамота за приноса за утвърждаването, развитието и практическото приложение на музикотерапията в България.

Наши членове представят организацията в различни форуми,  популяризирайки музикотерапията като нова научна дисциплина, каквато е в цял свят.                                         

На 15 ноември 2014 година заедно с цяла Европа за първи път празнувахме Европейския ден на музикотерапията. Празникът беше отбелязан със симпозиум - „Ден на отворените врати“ със съдействието на Столична библиотека - Американски център.

В програмата колеги демонстрираха своя музикотерапевтичен опит. Няколко души отвориха вратите на своите кабинети и студия за безплатни консултации.                                   

                       

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

Обучителната програма към БАМ стартира официално през 2009 г. и дава диплома за правоспособност „Музикален психотерапевт” и „Клинична музикотерапия“. Семинари по музикотерапевтични теми се провеждаха от учредяването на БАМ, а първата група за Личностно развитие и опит стартира 2003 г. с водещ Лилия Ахтарова.

 

Понастоящем тренингът е с продължителност 4 години и обхваща: група за себепознание и личностно развитие, лична психотерапия, теоретични и практически семинари, работа под супервизия и задължителна литература. Общата му продължителност обхваща 1100 тренингови часа.

Ръководители на програмата са Лилия Ахтарова (музикотерапевт и фамилен терапевт) и професор Надежда Витанова (музикотерапевт, психодрама-терапевт  и юнгиански психотерапевт).

През 2013 г. бе основан Музикотерапевтичен институт – София, който понастоящем е официалната институция  на БАМ,  провеждаща обучението по музикотерапия. Програмата има следните разновидности:

  •  за психолози;
  •  за музиканти;
  •  за психотерапевти, вече сертифицирани в една от основните психотерапевтични парадигми;
  •  обща програма.

Обучението е в семинарна форма, което позволява включването в програмата по всяко време на годината, след преминаване на входното интервю.

През годините по-големи семинари бяха проведени от следните лектори:

- Джоузеф Морено (Санта Фе, Ню Мексико, САЩ) – 1994, 2003, 2009.

- Хайди Фауш (Цюрих, Швейцария) - 2010, 2011, 2012, 2014.

- София Русинова (Виена, Австрия) – 1996.

- Любка Мюлер (Дрезден, Германия) - 2007, 2008.

- Елена Илиева (Кейптаун, ЮАР) - 2007, 2010.

- Милена Ласкано (Париж, Франция) - 2010.

- Беате Рилке – Швейцария – 2014.

 

Към асоциацията изнася концерти камерният ансамбъл „Елате синове на изкуството” с диригент Йосиф Герджиков. За първи път ансамбълът се събра за творческа среща на концерта на 25 май 2011 година по идея на Милена Ласкано, която обаче по стечение на обстоятелствата не взе нито веднъж участие в изявите на състава.

В ансамбъла участват музикотерапевти, студенти по музикотерапия  и други  любители на вокалното и инструменталното интерпретиране. Проектът се реализира с помощта на диригента Йосиф Герджиков и Лилия Ахтарова, както и спомоществуватели.

От тогава до сега Камерният ансамбъл има повече от 25 концерта и участия. През 2013 г. бе съставен негов видеодиск с фрагменти от концерти. От миналата година има и своя интернет страница, осъществена с подкрепата на Мариан Гецов.

 Усилията на певците и изпълнителите са насочени както към младата публика - деца и юноши, така и към възрастната.  Бароковата ориентация на състава  дава възможности за осъществяване на културно-възпитателна дейност посредством  запознаване и преживяване на по-малко популярни в днешно време композитори и произведения. Така ръководството таи илюзии, а и надежди, че спомага за  възстановяване на духовни ценности и изграждане на вкус към креативни музикални умения.

Основна цел на Българската асоциация по музикотерапия е да популяризира Музикотерапевтичните подходи у нас, да  отстоява и развива вече  поставения авторитет в Европа  и може би на първо място да обединява специалисти с еднородни интереси и перспективи.