Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Книга на Лилия Ахтарова „Music Therapy – A means for Depth Psychological Work”

 

Уважаеми колеги и приятели,

 

С радост ви съобщаваме, че в Института по музикотерапия са осигурени нови бройки от книгата на Лилия Ахтарова „Music Therapy – A means for Depth Psychological Work”. Те са достъпни за закупуване на специална намалена цена от 16 лева.

 

Книгата на Лилия Ахтарова разяснява създаването и развитието на музикотерапията в България, в Европа и по света, както и някои от основните музикотерапевтични школи. Представени са случаи от практиката и нейния психотерапевтичен опит от различни периоди от професионалното ? развитие като психотерапевт, в който използва три различни музикотерапевтични подхода.

 

За заявки можете да се обърнете по имейл и телефон  на МТИ-С или БАМ:

mti@bulgarianmusictherapy.com

bam@musictherapy.com

или моб.:  +359898 665 578

 

******

 

Лилия Ахтарова е директор на Музикотерапевтичен институт – София и бивш председател на Българската асоциация по музикотерапия. Тя е регистриран психотерапевт, сертифициран музикотерапевт и арт терапевт, квалифициран член и  учредител на Българска асоциация по музикотерапия и квалифициран член на Българската асоциация по психотерапия.

 

Бъдете здрави,

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

16 Ноември 2020 - Концерт по повод 25 г. БАМ и Европейския ден на МТ

 

Скъпи  колеги и приятели на нас и  на музиката,

 

Тази година се навършиха 25 години от учредяването на Българска асоциация по музикотерапия, а от шест години имаме и професионален празник – Европейски ден на музикотерапията – 15 ноември.

Предстоящият концерт е посветен на тези две събития. Очакваме ви заедно да празнуваме успешните ни усилия да утвърдим музикотерапията като научна дисциплина и това да влезе в нашият бит като превенция,  един от основните похвати в рехабилитацията и ортодоксалното лечение , както у нас така в Европа и света.

В програмата: Хорови и солови изпълнения на произведения -  Барок, немско Средновековие, испански Ренесанс, В. А. Моцарт, български фолклор

Диригент:  Йосиф Герджиков

16 ноември 2020, 18.30 ч.

Столична библиотека,  пл. “Славейков” № 4А,

Мраморно фоайе

Вход свободен!!!

 Концерт на 16 Ноември 2020