Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Годишно Отчетно събрание на БАМ – 20.03.2019

До членовете на Българска Асоциация по музикотерапия

  

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 в съответствие с чл. 18 от Устава на Българска Асоциация по музикотерапия, УС на БАМ взе решение за провеждане  на Годишно Отчетно събрание, при следния дневен ред:

1.     Доклад на Председателя на УС на БАМ за изминалия отчетен период

2.     Обсъждане на отбелязването на Европейският ден на музикотерапията – 15 ноември

3.     Приемане на студенти в Обучителната Програма на МТИ – София и нови членове на БАМ

4.     Отчет за финансовото състояние на БАМ и внасянето на членските и студентските такси

5.     Актуални въпроси

 

Събранието ще се проведе на 20 март (сряда) 2019 г. от 18.00 часа на адреса на БАМ – „Гурко” 52, гр. София.

 

 

Поздрави,

УС на БАМ

 

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Семинар на тема

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ
 Уведомява:
 На дати 16 и 17 февруари 2019 г.
ще се проведе  теоретично – практически семинар на тема:
 
Семейна терапия

 

1.     Системна семейна терапия.  Как  моделите усвоени несъзнавано от рода и родителите определят до голяма степен идентитета и поведението на индивида. „Границите” между поколенията – решаващи за адекватното развитие на децата.

2.     Семейна динамика [...]

Семинар

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ

  

УВЕДОМЯВА:

 

На дата: 02.02.2019г.,

Ще се проведе теоретичен семинар

Водещ: МАРИЕТА ДЮЛГЕРОВА,

на тема:

Развитие на системните терапевтични модели.

 

Запознаване с основните системни терапевтични школи и развитието на системни и диалогични идеи и принципи. Общи системни принципи в различните направления и интегрирането им в практиката на постмодерния [...]

Семинар на тема

 

Музикотерапевтичен институт – София

 

Съобщава:

на 20.01.2019г.

 

Ще се проведе практически семинар на тема: „Процес ориентирана психотерапия -

Работа със симтома. Симптом и взаимоотношения”.

Водещ: ЛИЛИ АХТАРОВА

 

СИМПТОМИ

„Будистите отчитат, че ако си болен,  време е за медитация, да отделиш време от ежедневния си живот, да отбележиш какво става вътре в теб и [...]

Заповядайте на традиционен концерт - 21 Януари 2019, Столична библиотека, 18:30ч.

Камерен ансамбъл

„Елате синове на изкуството“

при Българска асоциация по музикотерапия

 

Диригент:  ЙОСИФ ГЕРДЖИКОВ

със съорганизатор Столична библиотека

 

Ви кани на ТРАДИЦИОНЕН КОНЦЕРТ

 

21 ЯНУАРИ 2019

понеделник, 18:30 ч.

 

в Столична библиотека, гр. София, пл. Славейков № 4, Мраморно фоайе

 

Вход: СВОБОДЕН!!!

 

В ПРОГРАМАТА:

Хорови и солови изпълнения на произведения [...]

Семинар на тема: Музикотерапия в психиатрията. - 15 и 16.12.2018 г.

 

Музикотерапевтичен институт – София

при БАМ

Уведомява:

На дати 15 и 16 декември 2018 г.,

Ще се проведе семинар на тема:

Музикотерапия в психиатрията.

Рефлектиране на представите за психично здраве и психична болест. Цели и техники на работа при различни клинични образи.  Практически упражнения за групов и индивидуален сетинг. Особености на рефлектирането.  Фактори [...]