Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Група за личностно развитие и опит – м. 9.2018

Музикотерапевтичен институт – София

при Българска асоциация по музикотерапия

 

Уведомява, че се сформира:

“Група за личностно развитие и опит”

 

Водещ:  ЛИЛИЯ АХТАРОВА,  регистриран психотерапевт, Музикотерапевт

и екип.

 

ЦЕЛИ на групата за личностно развитие и опит:

*       Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

*       Насочена  към професионалното квалифициране на практици в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

*       Динамика на взаимоотношения в малка група и семейството. Групова терапия  e Специфика на взаимодействие: терапевт – клиент, преподавател –  студент

 

Очаквани резултати:
1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.
2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.
3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.
4. Развитие на емоционалната компетентност.
5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.


Методи за работа:

 • Активна музикотерапия:
  * Музика, танци и движения.
  * Асоциативна музикотерапия, музика и образност.
  *  Музикална психодрама  техники от арттерапията – рисуване и моделиране.
  * Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – процес-ориентирана психотерапия.
 • За кого – за музиканти, танцьори, художници, психолози, социални работници, специалисти  от медицинските професии.
 •  Група за личностно развитие и опит е задължителен психотерапевтичен тренинг за бъдещи музикотерапевти. Хорариума е съобразен с изискванията на Българска асоциация по психотерапия и Европейската конфедерация по музикотерапия!!
 • Участници, които не са студенти  на МТИ – С, ще получат сертификат!!

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

Кога: според договореността на участниците в групата:  възможностите са да се взимат сесиите интензивно в един ден от месеца!

Къде: гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 52, ет. 4.

Условия за участие:

-  Входящо интервю

 

 Заявка за участие, изтеглете от тук: zaiavka_uchastie

 Моля, изпращайте своите заявки на еmail-а наМТИ-С:    mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0898 66 55 78   или  02/ 980 13 87.

Повече  информация на:  mtisbg.org ,  както и на: www.bulgarianmusictherapy.com

 

< |||| > 1 2 3 4 5

Семинар на тема: Музикотерапия в психиатрията. - 15 и 16.12.2018 г.

 

Музикотерапевтичен институт – София

при БАМ

Уведомява:

На дати 15 и 16 декември 2018 г.,

Ще се проведе семинар на тема:

Музикотерапия в психиатрията.

Рефлектиране на представите за психично здраве и психична болест. Цели и техники на работа при различни клинични образи.  Практически упражнения за групов и индивидуален сетинг. Особености на рефлектирането.  Фактори [...]

Европейски Ден на Музикотерапията - 15 ноември 2018

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 отбелязва

15 ноември – европейският ден на музикотерапията

  

            За пети пореден път Европейската музикотерапевтична конфедерация (European Music Therapy Confederation, ЕMTC) отбелязва денят на музикотерапията в Европа. ЕМТС е конфедерация на професионалните музикотерапевтични асоциации, работеща за активното съдействие на по-нататъшното развитие на професионалната практика в Европа и за [...]

Задължителен модул от Обучителната програма на МТИ-С, на тема: Психопатология - 10 и 11 Ноември 2018г.

 

Уважаеми колеги,

 Предстои следващия задължителен модул от Обучителната програма  на

Музикотерапевтичен институт – София към БАМ

 Курсът включва 30 тренингови часа, разположени в три части: основи, специална и примери от практиката и разглеждане на казуси. Първите две ще се състоят на

                              на 10  и 11  ноември 2018 г.

събота от 9:00ч. [...]

Семинар на тема Етика в помагащите професии - 27 и 28.10.2018

Уважаеми колеги,

 Предстои теоретико-приложен семинар, който е част от обучителната програма на МТИ-С към  БАМ.

 Тема: Етика в пoмагащите професии

 

Ключове за етично професионално поведение.

+ Взаимодействие терапевт-клиент.

+ Взаимодействие терапевт-клиент при работа с подходи с променено състояние на съзнанието.

+ Трансфер и контра трансфер.

+ Примери от практиката.

 

Семинарът е задължителен модул от Обучителната програма на МТИ !

Подходящ [...]

Семинар на Тема: Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия. - 29 и 30.09.2018

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим

на предстоящия семинар – workshop,

организиран  от Музикотерапевтичен институт – София, към БАМ

на

29 и 30 септември 2018г.

 

Тема: Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия.

Музикална импровизация в група.

Средствата на музикалната импровизация в индивидуалната психотерапия.

Аналитична музикотерапия-

Средства и подходи,

Бихевиорална музикотерапия.