Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Цикъл семинари на тема: „Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия” – 20 и 21.06.2020, …

Музикотерапевтичен институт – София към

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

Цикъл семинари – workshop  

на тема:

„Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия”

 Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА

 

ЦЕЛ:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия  и  други невербални техники  (движение, музика и рисуване)  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения. Методът намира еднакво подходящо приложение в психологическата работа с деца и възрастни.

Обучението ще се проведе в три съботно – неделни семинара.

 

ТЕМИ:

История и теоретични постановки.

- Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.

- Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.

- Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.

- Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.

- Заключение и релаксация.

- Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

 

20  и 21.06.2020 г.

04 и 05.07.2020 г.

18 и 19.07.2020 г.

Време:

 

От 9.00 до 18.00 с 1 час обедна почивка

 

ТАКСА:

ЗА ЕДИН УИКЕНД:

-       за студенти и  членове на БАМ – 95 лв., за всички други -  120 лв.

-       За представители на институции – 140 лв.

 

Цикълът е част от обучителната програма на МТИ-С – задължителни  модули.

Участниците извън нея  ще получат сертификат за 64 тренингови часа.

 

СРОК за заявки: 14.06.2020

Заявка за участие, изтеглете от тук:    zaiavka_uchastie

Моля изпращайте своите заявки на  e-maila na МТИ-С : mti@bulgarianmusictherapy.com

 

ВНИМАНИЕ! На заявилите се за участие ще бъде изпратена допълнителна информация къде ще се проведат заниманията, както и номера на банковата сметка за превеждане на таксите за участие!

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и  0898 665 578;

 

< |||| > 1 2 3 4 5

Цикъл практически семинари – workshop

на тема

„Основни подходи в музикотерапията“

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ  

Ви уведомява, че

предстои

Цикъл обучителни семинари  на  тема:

 „Основни подходи в Музикотерапията“

Водещи: Екип на МТИ – С

Семинарите включват теоретична и практическа части.

 

ЦЕЛИ:

 • Участниците да се запознаят с основните Музикотерапевтични подходи.
 • През лично преживяване, участниците да придобият начални умения в активната музикотерапия – основен прийом в Клиничната музикотерапия.
 • Участниците да се запознаят с асоциативните  подходи в музикалната психотерапия.
 • Да стимулира креативността при използване на такива подходи  в педагогическата, в  психологичната и в психотерапевтична практика.

 

Възможни допълнителни резултати:

 • Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности;
 • Развитие и взаимодействие на личностни качества.
 • Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

 

Участниците ще получат сертификат.

Студентите на МТИ-С  ще получат кредити.

 

ПЪРВИ  МОДУЛ:

КОГА:   24 и 25.10.2015г.

Събота от 10.00ч. до 16.30ч. и

Неделя от 9.00ч.  до 15.00 ч.

 

ТЕМА: Активна музикотерапия в индивидуалната и групова работа:

 • активна музикотерапия в аналитичната психотерапия.
 • поведенческа музикотерапия.
 • активна музикотерапия в индивидуалната психотерапия.
 • активна музикотерапия в група
 • взаимодействие на арт-терапевтични похвати с музикотерапията.

 

ВОДЕЩ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА,

Психотерапевт, музикален психотерапевт, арттерапевт.

  

СРОК за регистрация за първия модул: 20.10.2015г.

ТАКСА за 1 двудневен модул от 15 учебни часа: 75 лв.;

 • за студенти на МТИ-С: 60 лв.
 • за представители на институции: 120лв.

 

При пакетно плащане на повече от един модул – 10% отстъпка.

Моля заявете своето желание за участие на e-mail-a на МТИ-С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Одобрените ще получат информация за начините на плащане и за мястото на провеждане на обучението.

 

Телефон за контакти: 02/ 980 13 87 и мобилен тел.: 0898 665 578.

 

***