Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Бароков Семинар – от 08 до 13 октомври 2019г.

БАРОКОВ СЕМИНАР

„Принципи на бароковата интерпретация и импровизация“

За певци и инструменталисти

от 08 до 13 октомври 2019г.

в София, Читалище „Андрей Стоянов“ на ул. „Искър“  62 срещу СМГ

с водещ ЙОСИФ ГЕРДЖИКОВ

и пианист МИРА ИСКЪРОВА

 

Бароковият семинар ще завърши с концерт и раздаване на сертификатите на отличените кандидати  - на 14.10.2019 (понеделник) в 18:30ч. в музея „Борис Христов“, в гр. София.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

8.10.2019 (вторник) 10:30-13:30 запознаване с кандидатите, прослушване и практика

13:30 до 15:00 теоретична разработка

9.10.2019  (сряда) 11:00-13:30 практика

13:30 до 15:00 теоретична разработка

10.10.2019  (четвъртък) 12:00-15:30ч. теория и примери

11.10.2019 (петък) 10:30-13:30 практика 13:30-14:30 – теоретични насоки

12.10.2019  (събота) 10:30-16:30 – теоретични насоки и практика

13.10.2019  (неделя) – предложения, обсъждане и оформяне на концертна програма и генерална репетиция за концерта 12:30-15:00

Отличените участниците ще получат сертификат за участие в Майсторския клас от Фондация „Бахово общество“ в България, с подпис и печат от председателя на Фондацията – инж. Георги Колчаков и от Маестро Йосиф Герджиков.

 

СЕРТИФИКАТ

 1. Интонационно ударение и метрика на стиха в Древна Гърция. Характер на Древногръцката драма и принципи. /3 часа/
 2. Грегорианика – произход, развитие, особености на латинския език, силабически квантитет и интерпретация в музиката. /5 часа/
 3. Зараждане на операта в Европа и основни принципи, особености на интонираната декламация и разбиране на най-ранния термин „белканто“ 1642г. /2 часа/
 4. Особености на бароковия стил – композиционна техника „генерал бас“, интерпретация на хармоничните структури от певеца – солист. /5 часа/
 5. Особености на бароковия стил. Принципи на риториката и интерпретация на бароковата фраза. /3 часа/
 6. Особености на бароковия стил – симетрия/асиметрия, строфични форми и свободно варирано развитие. /5 часа/
 7. Особености на бароковия стил – теория на афектите, видове афекти, дума на афекта в бароковата фраза. /5часа/
 8. Особености на бароковия стил – темпови пропорции, бяла и черна нотация – наследство от Ренесанса, темпови съпоставки на вътрешните дялове. /5 часа/
 9. Основи на бароковата импровизация /2 часа/
 10. Бароков стил и връзка с Класицизма – барокови очертания при композиторите класици и в други епохи. /5 ч./

/Индивидуални насоки/

 

Таксите за участие следва да се внесат по банков път по сметката на Музикотерапевтичен институт – София до 04.10.2019г. ( петък):

120 лв (за активни участници)

30 лв (за слушатели)

 

Сметката на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:     BG63STSA93000021519279

 

Основание за плащане: участие в Бароков семинар (активен участник или слушател) и трите имена на участника.

 

Благодарим Ви за интереса!

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Цикъл практически семинари – workshop

на тема

„Основни подходи в музикотерапията“

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ  

Ви уведомява, че

предстои

Цикъл обучителни семинари  на  тема:

 „Основни подходи в Музикотерапията“

Водещи: Екип на МТИ – С

Семинарите включват теоретична и практическа части.

 

ЦЕЛИ:

 • Участниците да се запознаят с основните Музикотерапевтични подходи.
 • През лично преживяване, участниците да придобият начални умения в активната музикотерапия – основен прийом в Клиничната музикотерапия.
 • Участниците да се запознаят с асоциативните  подходи в музикалната психотерапия.
 • Да стимулира креативността при използване на такива подходи  в педагогическата, в  психологичната и в психотерапевтична практика.

 

Възможни допълнителни резултати:

 • Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности;
 • Развитие и взаимодействие на личностни качества.
 • Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

 

Участниците ще получат сертификат.

Студентите на МТИ-С  ще получат кредити.

 

ПЪРВИ  МОДУЛ:

КОГА:   24 и 25.10.2015г.

Събота от 10.00ч. до 16.30ч. и

Неделя от 9.00ч.  до 15.00 ч.

 

ТЕМА: Активна музикотерапия в индивидуалната и групова работа:

 • активна музикотерапия в аналитичната психотерапия.
 • поведенческа музикотерапия.
 • активна музикотерапия в индивидуалната психотерапия.
 • активна музикотерапия в група
 • взаимодействие на арт-терапевтични похвати с музикотерапията.

 

ВОДЕЩ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА,

Психотерапевт, музикален психотерапевт, арттерапевт.

  

СРОК за регистрация за първия модул: 20.10.2015г.

ТАКСА за 1 двудневен модул от 15 учебни часа: 75 лв.;

 • за студенти на МТИ-С: 60 лв.
 • за представители на институции: 120лв.

 

При пакетно плащане на повече от един модул – 10% отстъпка.

Моля заявете своето желание за участие на e-mail-a на МТИ-С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Одобрените ще получат информация за начините на плащане и за мястото на провеждане на обучението.

 

Телефон за контакти: 02/ 980 13 87 и мобилен тел.: 0898 665 578.

 

***