Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Годишно Отчетно събрание – 20.10.2020

До членовете на Българска асоциация по музикотерапия

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 в съответствие с чл. 18 от Устава на Българска Асоциация по музикотерапия, УС на БАМ взе решение за провеждане  на Годишно Отчетно събрание, при следния дневен ред:

 1. Избор на нови членове в Етичната и Контролната комисии
 2. Промяна на Устава
 3. Обсъждане на отбелязването на Европейския ден на музикотерапията – 15 ноември
 4. Обсъждане на отбелязването на 25 години от създаването на БАМ
 5. Приемане на студенти в Програмата на МТИ – София и нови членове на БАМ
 6. Отчет за финансовото състояние на БАМ и внасянето на членските и студентските такси
 7. Актуални въпроси

 

Събранието ще се проведе на 20 октомври (вторник) 2020 г. от 17.00 часа на адреса на БАМ – ул.„Гурко” 52

 

УС на БАМ

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Музикотерапевтичен институт – София към

 

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

 Цикъл семинари Музикотерапия при деца

 

Водещи:

Радка Георгиева – музикален психотерапевт, клиничен музикотерапевт,

Яна Николова – клиничен музикотерапевт.

 

Музиката може да породи емоции, спомени или  специални връзки, които ни свързват социално или духовно. За децата музиката може да бъде забавен начин да се научат, да се отпуснат и да преминат през трудни емоционални или физически ситуации.

 

В рамките на 30 тренингови часа ще бъдат разгледани:

Първи модул – дати:  03 и 04. 10.2020г.   (събота и неделя)  -

Програма:    МТ при здрави деца

 • Какво е важно да знаем за МТ при деца:
 • Как изглежда музикотерапевтичната сесия със здрави деца в индивидуална и в групова терапевтична сесия: Терапевтична рамка, първа среща с детето, времетраене на сесията, защитено място, граници, терапевтична връзка терапевт – дете.
 • Игра и музикална игра: характеристики и функции на музикалната игра
 • Цели и резултати, които си поставяме
 • Разликата между  музикална педагогика и музикотерапия
 • Разликата между  клинична музикотерапия и музикална психотерапия при деца
 • Изпробване на различни активности: кога и в какъв момент могат да се приложат.

 

Втори модул – дати:  24 и 25.10.2020г. (събота и неделя)

Програма:

МТ при деца с генерализирани разстройства в развитието

 • Кратък преглед на генерализираните разстройства
 • Подход Нордофф и Робинс: същност на креативният подход, разбор на музикален материал
 • Как да адаптираме конкретен материал към определено заболяване
 • Индивидуални и групови сесии с деца със синдром на Даун: споделяне на опит от практиката.
 • Изпробване на различни активности: кога и в какъв момент могат да се приложат. Примери от практиката.

 

Такса за участие:

За  студенти на МТИ – 70лв.
за всички други – 90лв.
за представители на институции – 120лв.

 

Време:

На 03.10.2020г. – събота  от 9.00ч до 16.30ч

04.10.2020г.  -  неделя  от 9.00ч. до 17.00ч.

с  един час обедна почивка

23.10.2020г. – събота  от 9.00ч. до 16.30ч.

24.10.2020г. – неделя,  от 9.00ч. до 17.00ч.

Срок за изпращане на заявки: 26.09.2020г.

Ако за първи път участвате в наш семинар, моля попълнете заявка за участие!

Заявка за участие, изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

За всички други – моля потвърдете в свободен текст на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Семинарът е задължителен модул от Обучителната програма на МТИ-С към БАМ и e насочен към всички, които се интересуват от темата. Желаещите да вземат участие в семинара е нужно да имат  музикална подготовка!

 

Моля, таксата за участие преведете на:

Музикотерапевтичен институт – София
Банка ДСК
IBAN: BG63STSA93000021519279
за студентите  на МТИ – е възможно е  и на място!

 

Повече информация на: mtisbg.com , както и на: www.bulgarianmusictherapy.com телефон: 0898 66 55 78 или 02/ 980 13 87.

Следва: семинар МТ при деца през месец декември, клинична музикална импровизация м. януари и февруари 2021 г. – общо 30 тренингови часа.