Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Уъркшоп на тема „Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия” – м. Май и Юни 2023 г.

Музикотерапевтичен институт – София към

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

Цикъл семинари – workshop  

на тема:

„Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия”

 Водещ: Лилия Ахтарова

 

 

ЦЕЛ:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия  и  други невербални техники  (движение, музика и рисуване)  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения. Методът намира еднакво подходящо приложение в психологическата работа с деца и възрастни, в клиничната практика, личностното развитие и работа с групи с цел екипно сработване.

Обучението ще се проведе в три съботно – неделни семинара.

 

            ТЕМИ:

  • История и теоретични постановки.
  • Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.
  • Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.
  • Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.
  • Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.
  • Заключение и релаксация.
  • Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

13 и 14.05.2023 г.

27 и 28. 05.2023 г.

10 и 11 юни 2023 г.

 

ВРЕМЕ:  събота и неделя от 9.00 до 18.00, с 1 час обедна почивка и 3 почивки по 15 мин.

 

ТАКСА:

ЗА ЕДИН УИКЕНД:

-       за студенти  на МТИ–С от текущата тр. група –  95 лв.

-       за членове на БАМ – 105 , за всички други -  120 лв.

-       За представители на институции – 140 лв.

 

Цикълът е част от обучителната програма на МТИ-С – задължителни  модули.

 

Участниците извън нея  ще получат сертификат за 64 тренингови часа.

 

СРОК за заявки: 01.05.2023 г.

Моля изпращаите своите заявки на  e-maila na МТИ-С : mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Ако това е Вашето първо участие в семинар на МТ–С и БАМ, моля, попълнете заявка!

Заявка за участие, изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

 

ВНИМАНИЕ! На заявилите се за участие ще бъде изпратена допълнителна информация къде ще се проведат заниманията, както и номера на банковата сметка за превеждане на таксите за участие!

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и e 0898 665 578;

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6

Представяме на вашето внимание

за първи път в гр. Пловдив

ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит с техники от музикотерапията и другите експресивни изкуства

Водещ: Радка Георгиева (сертифицирана в две специалности: музикален психотерапевт и клиничен музикален терапевт, квалифициран член на БАМ ) и екип:

Супервизор: Лилия Ахтарова (регистриран психотерапевт, сертифициран музикален психотерапевт,  арт терапевт, квалифициран член на БАМ и БАП)

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

* Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

* Изследване на модели на поведение.

* Придобиване на емоционална компетентност и експресия.

* Насочена към развитие на умения в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

* Придобиване на комуникативни умения в малки групи и в социума.

Очаквани резултати:

1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.

2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.

3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

4. Развитие на емоционалната компетентност.

5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации.

6. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

Методи за работа:

• „Активна музикотерапия“

• „Музика – танц и движение“

• Рецептивни музикотерапевтични подходи.

• Музикална психодрама. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.

• Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – „Процес ориентирана психотерапия“.

ЗА КОГО:  За всички желаещи да развиват нови личностни умения, с цел подобряване хигиената на взаимодействие и превенция към заболявания предизвикани от емоционални преживявания и други.

Възрастова граница: от 15 до 55 годишна възраст.

Група за личностно развитие и опит е и полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

Да работим със себе си в условия на група, ни предоставя възможност да открием нови качества, да придобием нови умения в комуникацията, лидерски умения, да развием чувствителност към групата към която принадлежим. Формата работи за подпомагане към взимане на правилни за нас решения и начина за осъществяването им. Работата с изкуства прави процеса приятен и удовлетворяващ!

Курсът предвижда 36 тренингови часа.

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

КОГА: според договореността на участниците в групата.

КЪДЕ: гр. Пловдив.

Условия за участие:

Входящо интервю – интервюто би могло да се проведе лично или онлайн.

Моля, изпращайте своите заявки на email: radka_musik@abv.bg

Срок за изпращане на заявки: 01.03.2023 г.

Забележка: Работи се в малка група.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0888 892 506

Повече информация на: 0888 892 506