Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Колегиум на тема “Клинична музикална импровизация …” – 15.12.2019

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на колегиум на дата – 15.12.2019.

Водещ: Яна Николова

 

За кого?за студенти по музикотерапия, музикотерапевти и други с музикотерапевтична практика.

Къде?  Адресът на БАМ -  гр. София, ул. Гурко 52.

ТЕМА:

Клинична музикална импровизация в индивидуална и групова работа.

Диагностика и диагностични инструменти на музикална терапия в работа с деца със специални потребности.

Административният борд на МТИ-С покани Яна да сподели своя преживелищен опит от посещението на семинара с участие на Барбара Уилер в гр. Санкт-Петербург и едноседмичната й специализация в гр. Целе при Петер Шулце.

За водещия:

Яна Николова е квалифициран член на БАМ,

Сертифициран музикотерапевт при МТИ-София, със специалност „Клинична музикотерапия”.

Такса за участие:

За студенти на МТИ-С от текущата група – 8 лв.

За студенти и членове на БАМ – 12 лв.

За всички други – 30 лв.

Време – от 10.00 до 14.00 ч. с 20 мин. пауза,

Моля, заявете своето присъствие в свободен текст на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

 До 12-ти декември!

Забележка:  Колегиума ще продължи с кулинарни изкушения  по случай настъпващите празници.

< |||| > 1 2 3 4 5 6

Концерт на Камерен ансамбъл