Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Европейски Ден на Музикотерапията – 15 ноември 2018

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 отбелязва

15 ноември – европейският ден на музикотерапията

  

            За пети пореден път Европейската музикотерапевтична конфедерация (European Music Therapy Confederation, ЕMTC) отбелязва денят на музикотерапията в Европа. ЕМТС е конфедерация на професионалните музикотерапевтични асоциации, работеща за активното съдействие на по-нататъшното развитие на професионалната практика в Европа и за подпомагане обмена и сътрудничеството между страните членки. Мотото на 2018 година е „Музиката ме вълнува и движи”.

Основната цел на ЕMTC e да изгради взаимно уважение, разбиране и обмен между музикотерапевтите в Европа. Европейската музикотерапевтична конфедерация е основана на 15 ноември 1990 като форум за обмен между музикотерапевтите в Европа и вече близо 30 европейски страни са се присъединили към организацията.

По време на Европейския ден на музикотерапията ще бъдат организирани музикални активности в различни зали из Европа. Музикотерапевтите, специалистите в областта на музиката и здравето, ще проведат дни на отворените врати и ще организират уъркшопи. Запазено е място за специални, стоплящи сърцето изпълнения. Клиенти на услугата ще говорят за това как музикотерапията ги е подкрепила. На Европейския ден на музикотерапията ще оставим музиката да говори.

 

Повече информация можете да откриете на:

www.europeanmusictherapyday.com

 

            Музиката освен изкуство е и невербален език. Обединявайки разума и чувствата, присъщи на всички нас, тя е достъпна за всеки. Посредством музикалните инструменти можем да отправяме и получаваме  послания. Можем да ги планираме, но също така и да изненадваме себе си и хората, с които общуваме с всичко спонтанно и непреднамерено, на което ставаме автори в хода на музицирането.

 

Музиката е добра за твоето здраве!

Музиката играе важна роля в ежедневието ни. Тя може да бъде вълнуваща или успокояваща, жизнерадостна или затрогваща, може да разбърка спомените ни и да резонира мощно с нашите чувства, помагайки ни да им дадем израз и да общуваме с другите. Често не разбираме, как точно сме повлияни от музиката.

И тук имаме някои добри новини: музиката е добра за твоето здраве!

Изследователската работа показва: музиката е добра за твоя мозък, тя те прави по-умен, чудесна е за тялото ти, кара те да се движиш, музиката предизвиква емоции и ти дава добро настроение. Също така знаем следното: всеки е музикален и можеш да използваш силата на музиката, като си избираш музика за слушане, свириш на инструмент или пееш.

 

Музикотерапия

Музикотерапията е психотерапевтичен подход, установен и базиран на научна и изследователска работа, както и здравна професия, която употребява качествата на музикалните компоненти ритъм, мелодия и тоналност с цел да предостави средства, осигуряващи терапевтична свързаност. В музикотерапията хората работят с широк набор от достъпни

инструменти и с гласа си, за да създадат музикален език, който да отразява емоционалните и физическите състояния; това им позволява да изграждат връзки с вътрешния си Аз (inner self), както и с другите хора около тях.

Музикотерапевтите подкрепят общуването на клиента със себе си посредством комбинация от импровизирана или предварително композирана инструментална музика и глас, чрез пеене или говор, адаптирани към индивидуалните потребности на клиента и пациента. Предлагат се и се организират индивидуални и групови музикотерапевтични сесии в множество различни типове институции като болници, училища, хосписи, частни центрове и домове за грижа. Подходът на терапевта е съобразен с характера на институцията и е в различни теоретични рамки в зависимост от неговия тренинг и здравните потребности, на които той трябва да отговори.

Специалистите по музикотерапия работят с широк спектър от групи от клиенти, в това число с деца и възрастни с интелектуални затруднения, обучителни трудности, аутизъм или поведенчески разстройства, възрастни с психически заболявания, депресивни състояния, травми, тревожност; психосоматични заболявания, както и с възрастни пациенти с болестта на Паркинсон, Алцхаймер и други неврологични заболявания.

Музикотерапевтите са професионалисти, които са завършили  обучение в цялостни тренингови програми, одобрени от оторизираните за това институции с цел да отговорят на здравните потребности на клиентите си по отговорен начин. В Европа повече от 5000 сертифицирани музикотерапевти работят в здравни институции и частната практика.

Както в цяла Европа така и у нас музикотерапевтичната услуга достига все още до малък кръг нуждаещи се. Използването на музикотерапията за широк набор от здравни нужди е ефективно и рентабилно и допринася за постигане на цялостна грижа за здравето.

 

***

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

отбелязва

 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА

15 ноември 2018

 

с поредица от събития в столицата и страната

 

 

СОФИЯ

 

„Музиката ме вълнува, движи и докосва” – празнична програма с музика, изненади и интеракции с публиката

16 ноември, 19.00–21.00, ВХОД СВОБОДЕН

център „Идея Вита”, район „Красно село”, ул. „Лерин” 64

 

 

Общувай с мен – музикотерапевтични ателиета за учители, родители и ученици в ЧСУ „Николай Райнов”

15 и 16 ноември, водещи: д-р Даниела Найденова и Яна Николова

 

„Аз и ти” – ателие с активна музикотерапия за ученици в Шесто основно училище “Граф Н.П. Игнатиев”

14 ноември, водещ: Росица Николова

 

 

ПЛОВДИВ

 

Срещи с музикотерапевтиНа вашите въпроси ще отговарят музикотерапевтите Детелина Петрова, Яница Чуканска, Елена Кумчева, Радка Георгиева.

Мотото на тазгодишния Европейски ден на музикотерапията 15 ноември е „Музиката ме вълнува”. Нека проверим възможно ли е да се раздвижим и развълнуваме. Искаме ли и как ще се почувстваме?

Пловдив, 15 ноември от 15:00, ул. Неофит Бозвели 38, Комплекс за социални услуги, деца и семейства. ВХОД СВОБОДЕН

 БУРГАС

 

Хайде да се движим – Ателие за майки с малки деца от 1 до 3 години
Музикотерапевтични и танц-двигателни активности, подпомагащи емоционалното общуване майка-дете.
17 ноември, от 11:30 до 12:30, гр. Бургас, ул. Шейново 2,

ВХОД СВОБОДЕН

Водещ: Станимира Камчева, тел. 0899739423

 БЕЗПЛАТНИ ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ:

 

СОФИЯ

проф. Надежда Витанова – индивидуална музикална психотерапия на 13 ноември от 16 до 19 часа, адрес: бул. „Мария Луиза” 32, ет. 2, звънец на домофона Психотерапия, тел. 0887 377 960

 

Лилия Ахтарова – он-лайн консултации от 11 до 15 ноември; за контакт lilyach@bulgarianmusictherapy.com

 

д-р Даниела Найденова – консултации от 12 до 18 ноември с предварително записан час на тел. 0882 88 70 73

 

Теодоси Цингилев – консултации в периода 12–18 ноември 2018, от 08:00 – 09:30часа, ул. Екзарх Йосиф 47, тел. 0898469783

 

Славка Зидан – консултации от 12 до 18 ноември след предварително записване на тел. 0898646108

 

НЕСЕБЪР

Станимира Камчева – консултации на 12 ноември от 15 до 16 часа, заявки на телефон 0899739423

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Библиотека

Библиотека

КНИГИ

Академичен форум Интегрална музикална теория 2014. Сборник с доклади. Ред. Марияна Булева . София: НМА П. Владигеров, 2015, 150 с.

Алексиев, Алекси. Синкретична психотерапия и психопрофилактика. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2010, 316 с. (Дар от автора)

Андреев, Петко. Музиката и децата с нарушена реч. София: СУ „Цв. Климент Охридски”, 1994, 159 с.

Атанасов, Никола. Теории за психичното развитие в психоанализата. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009, 480 с.

Бертен,  Мари-Андре. Всичко за пренаталното възпитание. София, А.Ф.И.М.Б., 2006, 176 с.  (Дарение от Стоянка Илова)

Българска асоциация по музикотерапия. Трета национална конференция с международно участие на тема: Теоретични и практически аспекти на музикотерапията „Свирачът в душата” 9-12 ноември 2012. София: БАМ, 2012, 20 с.

Иванов,  Петър. Приложна психотерапия. T. 1.  Концептуални основания на приложната психоанализа. София: Ахат, 2008, 520 с. (Книгата е предоставена от Дина Нарлиева)

Йорданова, Мария Драгоева.  Кой съм аз? Психологически лексикон. Книга за деца в помощ на възрастните.София: Център “Отворено образование”, 1999, 74 с.

Клуун, Рей. Отива една жена при лекаря. София: ИК Жанет 45, 2012, 352 с.

Крачева, Лилия. Творци и творби. Ч. 1. Музикалната култура през Средновековието и от 14. до края на 18. век. София: Марс, 2006, 344 с. (Книгата е дарение от автора)

Нинов, Борислав. Визуалният човек. Визуалното мислене и трансформациите на духа. Монография. София: Икарпрес, 1999, 192 с. (Книгата е дарение от автора)

Приятели с учителите. Книга за учителя. 3. група. София: Анубис, 2009, 268 с. + 4 CD (Дарение от Росица Христова)

Психотерапия. Методи и направления. Ред. Христо Христозов. София: Медицина и физкултура, 2002, 346 с. (Книгата е дарение от Лилия Ахтарова)

Фройд, Зигмунд. Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство, 1990, 552 с. (Книгата е дарение от Габриела Антонова-Доброволова)

Янсон, Туве. Невидимото дете.  София: Отечество, 1978, 157 с. (Дарение от Теодоси Цингилев)

 

Alvin, Juliette. Music Therapy for the Autistic Child. Ed. A. Warwick. New York: Oxford University Press, 1991, 152 p. (Книгата е дарение от Център Нордоф и Робинс – Лондон)

Ammann, Ruth. Healing and Transformation in Sandplay. Creative Processes Made Visible. Transl. from germ. W.-D. P. Rainer. Chicago: Open court, 1991, 142 p.

Baker, Felicity and Jeanette Tamplin. Music Therapy Methods in Neurorehabilitation. A Clinician’s Manual. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006, 256 p.

Carigiet, Alois and Selina Choenz. A Bell for Ursli. A Story from the Engadine in Switzerland. Edinburgh: Floris Books, 2007. (Дар от Хайди Фауш).

Fausch-Pfister, Heidi. Music Therapy and Psychodrama. The benefits of integrating the two methods. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2012, 152 p.

Hanser, Suzanne B. The New Music Therapist’s Handbook.   Boston: Berklee Press, 1999, 262 p. (Дарение от Красимира Пашкулева )

Kylea, Taylo. The ethics of caring. Honoring the Web of Life in our Professional Healthy Relationships. (Книгата е предоставена от Лилия Ахтарова)

Machlis, Joseph and Kristine Forney. The Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive Listenings. Chronological Version. New York: Norton, 1983, 694 p. + glossary

Nordoff, Paul, Clive Robbins. Music Therapy in Special Education. St. Luis: Magnamusic-Baton, 1983, 270 p. (В библиотеката е наличен електронен вариант на превод на книгата на български език, направен от Даринка Пушкарьова)

Ruud, Even. Music Therapy and its Relationship to Current Treatment Theories. St. Luis:  Magnamusic – Baton, 1980, 80 p. (Книгата е дарение от Център Нордоф и Робинс – Лондон)

Sandplay Therapy. Treatment of Psychopathologies. Ed. by Eva Pattis Zoja. Transl. from germ. H. Martin. Einsiedeln:  Daimon Verlag, 2004, 268 p.

Wigram, Tony, Inge Nygaard Pedersen and Lars Ole Bonde. A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London: Jessica Kingsley Publishers, 2002, 380 p.   (Дарение от Райна Хинчев)

 

 

НЕКНИЖНИ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ:

 

Gardens of the soul. Sandplay therapy: Видеокасета. Switzerland: Roug production, 2003. 59 min, Engl. Subtitles

Музикални записи на Формация Юлангело-42 (Дарение от Йосиф Герджиков)

Музикални записи – Монтеверди – 60/10169 А;  60/10169 Б; 60/10169 В; 60/10169 Г; (Дарение от Йосиф Герджиков)

 

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ:

 

Българска асоциация по клинична и консултативна психология – Клинична и консултативна психология – год. 1, бр.2, 2009. (Дар от Дина Нарлиева)

Инсайт. Списание за популярна психология.

Ум и душа. Списание за психология. 2009 г., кн. 1 – 4.

British Journal of Music Therapy
Volume 12, 1 1998, ISSN 1359-4575
Contents
Foreword – Jacqueline Robarts
Lighting up the Mind
Evolving a model of consciousness and its application to improvisation in music therapy –Julia Usher
Perspectives on Meaning in Music Therapy – Brynjulf Stige
Dialogues
Book Reviews
Music Therapy in Context
By Mercedes Pavlicevic; Reviewed by Julie Sutton
Suicide
The Tragedy of Hopelessness
By David Aldridge; Reviewed by Rachel Darnley-Smith
Wholeness in Later Life
By Ruth Bright; Reviewed by Rachel Darnley-Smith
The Creative use of Music in group Therapy
By Tom Plach ;Reviewed by Mercedes Pavlicevic

British Journal of Music Therapy
Volume 11, 2 1997, ISSN 1359-4575
Contents
Foreword
Naming things…but can we astonish the gods? –Jacqueline Robarts
Musical Elaborations
What has the New Musicology to say to music therapy? –Gary Ansdell
Music Therapy with Adults who have Traumatic Brain Injury and Stroke-
Heather Purdie
Group Analysis and Improvisation; a musical perspective-Esme Towse
Stretto
Book Reviews
The Anti-Group: Destructive Forces in the Group and their Creative Potential
By Morris Nitsun/Reviewed by David Stewart
Teaching Children with Autism: Strategies for Initiating positive interactions and improving learning opportunities
By Robert L.Koegel & Lynn Koegel
Reviewed by Tony Wigram

British Journal of Music Therapy
Volume 13, 2 1999, ISSN 1359-4575
Contents
Historical Perspectives-Gary Ansdell
Historical Perspectives Interview Series
Creating a New Music Therapy Post An evidence-based research Project – Hilary Moss
Thoughts, Words and Deeds: Harmonies and Counterpoints in Music Therapy Theory-Mercedes Pavlicevic
Some Thoughts on Music, Therapy, and Music Therapy- Sandra Braun
Challenging Premises- Gary Ansdell
The True Nature of Music-Centred Music Therapy Theory-Kenneth Aigen
Book Review
Foundations of Expressive Arts Therapy:
Theoretical and Clinical Perspectives
By S.K. Levine & E. G.Levine(eds)
Reviewed by Mercedes Pavlicevic

British Journal of Music Therapy
Volume 13, 1 1999, ISSN 1359-4575
Contents
Dispute, Debate or Dialogue?- Gary Ansdell
Finding a Balance between Psychological Thinking and Musical Awareness in Music Therapy Theory- a Psychoanalytic Perspective-Elaine Streeter
Music Therapy with Children Hospitalised for Severe Injury or Illness- Jane Edwards
The Therapeutic Musical Relationship: A Two- Sided Affair?
A consideration of the significance of the therapist’s musical input in co-improvisation- Simon Procter
Book Reviews
Music Therapy : Improvisation, Communication, and Culture –By Even Ruud/Mercedes Pavlicevic
Musicking
By Christopher Small/Reviewed by Colin Lee

British Journal of Music Therapy
Volume 12, 2 1998-ISSN 1359-4575
Contents
Editorial – Gary Ansdell
Main Articles
Communication, Heart Rate and the Musical Dialogue
Alison Davies and Eleanor Richards
Behind the Mask
An exploration of the True and False Self as revealed un music therapy
Helen M.Tyler
Dialogues
Book Reviews
Therapeutic Voicework: Principles and practice for the use of singing as a therapy
By Paul Newhman/Reviewed by Okcana Zharinova
Music – A Very Short Introduction
By Nicholas Cook/Reviewed by Gary Ansdell

British Journal of Music Therapy
Volume 11, 1 1997, ISSN 1359-4575
Contents
Foreword
Editorial-Jacqueline Z.Robarts
Supervision in Context:a balancing act –Sandra Brown
When Heaving Means Losing
Music therapy with a young adolescent with a learning disability and emotional and behavioral difficulties –Ruth Walsh
“Kinesis und Katharsis”:
The African traditional concept of sound/motion (music): its application in, and implications for, music therapy-Part 3
Dr Anthony-Ekemezie Mereni
Stretto
Book Reviews
Music Therapy Research and Practice in Medicine:
From Out of the Silence
By David Aldridge/Reviewed by Lesley Bunt
Music at the Edge:The Music Therapy
Experiences of a Musician with AIDS
By Colin Lee/Reviewed by Michele Forinash
Grief and Powerlessness:helping people regain control of their lives
By Ruth Bright/Reviewed by Howard Delmonte

 

Catalogue Lugdivine 2010. Instruments.

 

 

 

РЕФЕРАТИ

на  студенти на МТИ-София :

 

 

Владимирова, Валя. „Тъгата в сърцето. Теория и практика на интеграцията на методите музикотерапия и психодрама” от Хайди Фауш-Пфистер. София, 2012.

Владова, Гергана. Психодрама. Екзистенциали и музика. София, 2012.

Георгиева, Детелина. Музикотерапията – една забравена част от личността. Роландо Омар Бененцон. Рефератни разработки по френската адаптация на книгата. София, 2012.

Зидан, Славка. Книгата на Randall McClellan (Ph. D.) „The healing Force of Music – History, Theory and Practice”. София, 2012.

Златарев, Димитър.  Абрахам Маслоу: Теория за мотивацията на личността и метамотивацията на самоактуализиращата се личност. София, 2012.

Кузова, Виолета. „Да изиграеш музиката в теб. Музикална терапия и психодрама” на Джоузеф Дж. Морено. София, 2012.

Кърпачев, Нейчо. Книгата на Хайди Фауш-Пфистер „Тъгата в сърцето. Музикотерапия и психодрама. Теория и практика на интеграцията на методите музикотерапия и психодрама”. София, 2012.

Лоу,  Красимира. Теоретични аспекти на работа с група. Значимостта на груповата работа като метод за развитие на личностния потенциал и като терапевтичен метод. София, 2012.

Найденова, Даниела. Описание на случай от практиката за придобиване на специалност “Музикален психотерапевт”. Супервизор Лилия Ахтарова. София, 2015.

Найденова, Даниела. Книгата на Tony Wigram, Inge Nygaard Pedersen и Lars Ole Bonde “A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training”. Sofiq, 2012.

Станковски, Петър. „Основни форми на страх” на Фриц Риман. София, 2012.

Цингилев, Теодоси. Книгата на Lane Arye “Unintentional Music. Releasing your deepest Creativity”. София, 2012.