БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

МИНАЛИ СЪБИТИЯ:

На 5 и 6-ти декември 2009 г. ще се състои първият за тази учебна година семинар от цикъла „Теоретико-приложни семинари”

Морено отново в България!

Практически семинар на тема „Работа с гласа“ - 10 и 11 октомври 2009 г.

“Група за себепознание и личностно развитие, чрез приложение на музикотерапевтични подходи в психотерапевтичния процес”

На 30. и 31.05.2009 г. ще се състои семинар на тема Психопатология ...

Сформиране и работа в “Група за себепознание и личностно развитие

Стартира група за личностно развитие и опит...

На 28 и 29 март 2009 г. ще се проведе семинар на тема „Изкуствата в  ...

Покана за участие: Подкрепяща група за намаляване на теглото!

На 07. и 08.02.2009 г. ще се състои семинар на тема: Психопатология...

На 25.10.2008 г. ще се проведе семинар с водещ Любка Мюлер, на тема: ...

Вторият колегиум за 2008 г. на БАМ, ще се състои на 27 юни от 18.30 часа...

Избрани моменти от Втората национална конференция по музикотерапия на тема: „Изкуствата – мост между езика на ума и  езика на чувствата”: 2_nacionalna_conferencia.avi - 65.9 MB;

                                2_nacionalna_conferencia.3gp - 5.38 MB

Излезе  от печат сборникът доклади от Втората национална конференция по музикотерапия на тема: „Изкуствата – мост между езика на ума и  езика на чувствата”.

Семинар на тема "Изкуствата в психологическата работа с приказки" ...

Цикъл от семинари на тема: “Танц, движение и музика в дълбинната психология

Колегиум - 15.03.2008 г.

Втора Национална Конференция по Музикотерапия '10.2007

Семинар “Изкуствата в ежедневната психологическа работа.” - 23 и 24 юни 2007

Семинар “Брачно консултиране” - 28 и 29 април 2007 г.

На 24 и 25.02.2007 г. организира семинар (work-shop) на тема ...

Цикъл практически семинари: "Въведение в музикотерапията."...

Арт-тренинг на група за собствен опит и личностно развитие

Излезе от печат книгата на Джоузев Морено – “Да изиграеш музиката в теб”

Постоянни предложения на БАМ

Програма за семинарно обучение и work-shops за календарната 2006 г.

По случай 10-годишнината от учредяването си, БАМ организира Първа национална конференция

На 11 и 12 юни 2005 ще се проведе семинар на тема "Изкуствата в ежедневната психологическа практика"

Учебна микро-програма въвеждаща в "Процес-ориентираната психология и психотерапия ..

На 9 и 10.04.2005 г. -  ще се проведе семинар на тема: “Изкуствата в психологическата ...

На 12 и 13.02.2005 г. -  ще се проведе семинар на тема: “Танц - движение и музика ...

На 22 и 23.01.2005 г. -  ще се проведе семинар на тема: “Активна музикотерапия...

 

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

“МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА”

 

1. Цел:

               Целта на четиригодишното обучение е студентите да получат теоретична и практическа подготовка, за да могат да използват средствата на музикотерапията в контекста на различни психотерапевтични подходи.

 

2. Организация, ръководство и преподавателски екип:

Лилия Ахтарова – председател на Българска асоциация по музикотерапия

Проф. д-р п.н. Надежда Витанова

 

Преподавателски екип:

Лилия Ахтарова, проф. д-р п.н. Надежда Витанова, проф. Нева Кръстева, доц. д-р Никола Атанасов,d.m., доц. д-р Румен Бостанджиев,d.m., д-р Пламен Панайотов, Боян Страхилов, ст.пр.Жени Георгиева, Румен Георгиев, Ангел Томов, Любка Мюлер, Боянка Корнажева и др.

(Ръководството на обучителната програма може да направи текущо промени в преподавателския състав с оглед на по-ефективно обучение).

 

3. Кой може да кандидатства: психолози, психиатри, социални работници, музикални педагози, музиканти, специалисти от групата на помагащите професии, както и студенти от тези направления.

 

4. СТРУКТУРА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

               4.1. Въвеждащо ниво:

               Целта е, чрез групова работа, участниците да се ориентират в основните възможности за използване на подходящи музикални програми в психотерапевтичния процес.

Хорариум - 30 часа.

След приключване на въвеждащото ниво, участниците които искат да продължат обучението си в следващите нива, се явяват на интервю с членове на преподавателския екип.

 

4.2.  Базисно ниво:

   ·  Участие  в дългосрочна Група за себепознание и личностно развитие, чрез приложение на музикотерапевтични подходи в психотерапевтичния процес.

Хорариум- 200 часа

 

             ·   Практически семинари

                                                                                                       Хорариум- 260 часа

 

Учебно- приложно съдържание

Хорариум

Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия

 

30

Образно-асоциативна музикотерапия

30

Музикотерапия в група

30

Музикотерапия за деца

30

Музикална психодрама

30

Музикална лаборатория

30

Танц – движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия

 80

Общ брой

260

 

             · Допълнителни практически семинари с хорариум по 60 ч.:

- Изкуствата в психотерапия с приказки.

- Психоаналитични подходи и практики.

- „Процес ориентирана” психотерапия – неоюнгиански подход по А. Миндел.

- Юнгиански подход в психотерапията.

- Психодрама групова терапия.

Задължително избираема е поне една от предложените теми, свързани с други подходи в психотерапията и приложението на различни видове изкуства в психотерапевтичния процес.

Хорариум - 60 часа

 

             · Теоретико-приложни семинари

Хорариум – 260 часа

 

Теоретико-приложна област

Хорариум

Психопатология

30

Основни направления и подходи в психотерапията:

-  Психодинамични подходи

-  Хуманистични и екзистенциални подходи

-  Поведенчески подходи в психотерапията

 

30

30

30

Група и групова терапия. Транзакционен анализ и гещалттерапия

30

Фамилна терапия

20

Водене на първо интервю

20

Психологическо консултиране

20

Брачно консултиране

20

Краткосрочна терапия

15

Етика в подпомагащите професии

15

Общ брой

260

 

Задължителна литература.

 

4.3. Лична психотерапия20 сесии.

4.4. Специализирано ниво:

Участие в супервизии:

  индивидуални супервизии – 30 сесии. Всяка сесия за индивидуална супервизия е с продължителност от 1 час;

  групови супервизии – 60 сесии, от които 10 сесии с индивидуални презентации на случай. Всяка сесия за групова супервизия  е  с продължителност от 3 часа.

4.5. Обучителната програма завършва с разработка на реферат от областта на музикотерапия с психотерапевтична насоченост и представяне на случай от практиката с анализ на музикално произведение.

4.6. Сертификат и правоспособност: Музикотерапевт с психотерапевтична насоченост.

4.7. Продължителност на обучителната програмата – четири учебни години. Първи випуск от 2008/2009 до 2011/2012.

 

 

<<<нагоре

  

Уважаеми колеги,

 

На 5 и 6 – ти декември 2009 г. ще се състои първият за тази учебна година семинар

от цикъла „Теоретико-приложни семинари”,

водещ: проф.д-р.п.н.Надежда Витанова

тема:

АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИЯТА

 

 • Съобразеност с динамичната връзка между ряавнищата на психично съдържание и архетипните тенденции в отношението и поведението на личността.

 • Взаимодействие между етопсихичните и ендопсихичните функции в психотерапевтичния процес.

 • Възможности за типологичен подход на анализанта към субекта на психотерапевтичния процес.

 • Диагностика на типологичните особености на личността според концепцията на К.Г. Юнг за типове личности.

 • Взаимодействие между типологичните особености на личността, проявяващи се в психотерапевтичния процес

 

За кого: за студентите от обучителната програма на БАМ и всички, които се интересуват от темата.

Време:  събота от 10.00 до 19.00 часа

               неделя от 14.00 до 19.00 часа

Къде: ул.Гурко № 52, гр. София.

Такса за участие:   за студенти и членове на БАМ – 50 лв.

                                   за всички други  – 60 лв.

Срок за записване и плащане – 2 декември 2009 г.

 

Моля, изпращайте своите заявки в свободен текст на е mail-а на БАМ – bam@mail.orbitel.bg

 

<<<нагоре


 

Джоузеф Морено 

ще проведе обучителен семинар-workshop при нас

 

Българската асоциация по музикотерапия
Ви кани да използвате този шанс... Два дена за среща със себе си... Два дена в света на музиката и психотерапията. Два свята събрани ведно – това са семинарите на Морено.

Професорът по музикална терапия в университета в гр. Мервил и директор на „Институт Морено” за терапия с изкуство и творчество в Сент Луис, Мисури, САЩ Джоузеф Дж. Морено е известен с усилията си да обедини потенциала на музиката и психодрамата в груповия психотерапевтичен процес. През 2001г. получава Националната награда за изследователска работа и публикации на Американската асоциация за музикална терапия. Книгата му „Да изиграеш музиката в теб. Музикална терапия и музикална психодрама” е преведена  на български език и издадена от Българската асоциация по музикотерапия.

За кого –  за студенти, практикуващи психолози, психотерапевти, социални работници, специалисти с медицинско образование и от подпомагащи професии, музиканти, музикални педагози и всички, които биха искали да използват и  прилагат музиката като инструмент в своята практика.

 

Програмата включва:

прочети програмата >>>

 Въвеждаща лекция: „Корени на Музикотерапията в туземните световни традиции на музициране и лечителство.”

Кога:  13.11.2009 от 18.30 часа

Такса – 3 лвза онези, които няма да участват в workshop-а.

Workshop на тема:

 „Музиката в Психодрамата и Индивидуалния и Групов Терапевтичен Процес”

Кога: 14 и 15 Ноември 2009 г. от 10.00 ч. до 18.00 ч. (с час и половина обедна почивка).

Къде: в гр. София, Арменския народен дом на ул. “Тодор Александров” 31, ет 3.

Такса за участие:

За платилите до 15 октомври:

-         за членове на асоциацията и студенти в обучителната програма на БАМ – 70 лв.

-         за всички други  – 85 лв.

-         за  представители на институции – 120 лв.

За платилите след 15 октомври:                

-         за членове на асоциацията и студенти в обучителната програма на БАМ – 80 лв.

-         за всички други  – 95 лв.

-         за представители на институции – 140 лв.

 

Вашите заявки изпращайте на email-а на БАМ: bam@mail.orbitel.bg

 

Заявката за участие можете да изтеглите от тук: zayavkasamoreno.doc

 

За плащане по банков път:

 

Банка ДСК - клон Отечество:

IBAN:

BG13STSA93000011113049

BIC:

STSABGSF

За  персонално внасяне на заявки и плащане – Ази Ховсепян, касиер на БАМ: тел: 02/ 843 54 31 и 0896/781913

За  повече информация  – тел. на БАМ:  02 / 980-13-87

!В дните на workshop-а бихте могли да се сдобиете с книгата на Морено - „Да изиграеш музиката в теб. Музикална терапия и психодрама”, която ще се продава с един лев отстъпка от пазарната й цена, тоест 6 лв, ще може да се вземат и автографи от автора.

БАМ осигурява кафе по време на паузите.

Такса намаление за членове и студенти на БАМ ще може да се ползва след платен членски внос и такса за 2009 г.

 

 

<<<нагоре


 

                        Уважаеми колеги,

 

С наближаването на Деня на музиката и намаляването на деня и пробуждането на всички изкуства след ползотворен летен сън, във време когато концертните зали, театрите и галериите стават все

по-уютно място,

 

Българската асоциация за музикотерапия (БАМ)

има удоволствието да Ви покани на

практически семинар на тема „Работа с гласа“

с водещ диригентът Йосиф Герджиков.

 

Гласът на всеки от нас е инструмент, който можем да използваме не само на сцена, но и в полето на психотерапията, където посоката в която отправяме посланията си и тяхната сила и интонация са все важни фактори, а работата с тях, ценно умение.

 

Материали и репертоарен план на семинара за работа с гласа

 

1.     „Господи помилуй” - православна църковна мелодия

2.     “Oh, I know” - спиричуъл (молитва)

3.     „Много са чудните неща” - пролог „Антигона”

4.     Трапезна песен - античност (V в. пр.н.е. , ударни)

5.     „Зевсови сладки слова” - говорящ хор

6.     Kyrie eleison - грегорианско песнопение

7.     Песен от „Ромео и Жулиета”

8.     Трубадурска песен - на старофренски език

9.     Пролог на „Многая лета”

10. „Бяла тишина” - Б. Карадимчев или композиране на песен върху собствен поетичен текст

 

Семинарът ще се проведе в гр. София на 10 и 11 октомври (събота и неделя), от 10:30 до 17:30 часа, с час и половинна обедна почивка.

Мястото ще бъде допълнително съобщено на заявилите участие.

Местата са силно ограничени по изискване на водещия.

Такса за участие - 40 лв.

Срок за записване - 06.10.2009 г.

Моля, изпращаите своите заявки в свободен текст на e mail-а на БАМ!

 

<<<нагоре


 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

             Уведомява, че е сформирана:

             Група за себепознание и личностно развитие, чрез приложение на музикотерапевтични подходи в психотерапевтичния процес”, като част от Обучителната програма  на асоциацията “Музикотерапевтични подходи в психотерапията”.

Хорариум 200 часа

Водещ: проф.д.п.н. Надежда Витанова

 

Очаквани резултати:

            -  Преживяване и осъзнаване на основни психологически тенденции, свързани с формирането и развитието на Аз – образа в процеса на междуличностно общуване.

- Повишаване нивото на  индивидуалната интерперсонална и емоционална интелигентност.

-  Преживяване и осъзнаване на динамичната връзка между Аз-реално, Аз-идеално и Аз-огледално.

-  Обогатяване на емоционалния и поведенчески  опит на личността и създаване на вътрешни предпоставки за пренос в реални ситуации.

 

Подходи и  методи за работа:

-  Музика и образност.

-  Музика и гещалт  техники.

-  Музикална психодрама

-  Транзакционен анализ с музика.

-  Музика и асоциативен подход при работа с група.

-  Музика и екзистенциален подход при работа с група.

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии един път месечно - в събота и неделя, целогодишно.

Начало – 16-17.  май  2009 г.

Място на провеждане: гр. София, ул. “Цар Борис І” № 65а, (преди пресечката на ул. Денкоглу), в офиса на OUTWARD BOUND, вход от към двора.

 

Условия за участие:

-  Входящо интервю.

-  При мотивиран избор и по преценка на водещия включването в групата може да не е съпроводено със заявка за  цялостната обучителна програма.

 

Моля желаещите да направят заявка за участие в групата и за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0887/377 960   или  02/ 987-98-36 (от 20 до 22 ч.)

E-mail: bam@mail.orbitel.bg

 

 

<<<нагоре


Б А М

 

У в е д о м я в а, че

  

на 30. и 31.05.2009 г. ще се състои теоретичен семинар на тема:

Психопатология (модул 2)

водещ – доц. Румен Бостанджиев

Семинарът е част от обучителната програма на БАМ: „Музикотерапевтични подходи в психотерапията”.

Време:

събота - от 14 до 20 часа

  и
  неделя - от 10 до 17 часа с 1 час обедна почивка
   

За кого:

 

за всички участници в обучителната програма и онези, които имат интерес

 

Такса за участие:

 

- за участниците в програмата - 50 лв.

- за всички останали – 60 лв.

   
Срок за заявки за участие:  25.05.2009 г.
   
Моля изпращайте своите заявки в свободен текст на:
e-mail-a  на БАМ: bam@mail.orbitel.bg
или на тел: 02/ 980 13 87

 

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

С  Ъ  О  Б  Щ  А  В  А,  Ч Е

 

на  28 и 29 март 2009 г.

 

ще се проведе семинар

на тема

„Изкуствата в психологическата работа с приказки”

водещ:  Лилия Ахтарова

Семинарът е съобразен с обучителната програма „Музикотерапевтични подходи в психотерапията”, от модула – свободно избираем.

 

  

 

Време:

събота от 14 до 20 часа

  неделя от 10 до 16 часа

 

Семинарът ще се проведе в гр. София, ул. Гурко № 52.

 

Срок за записване: 22.03.2009  г.

Забележка: Местата са силно ограничени!

 

Такса за участие :

съответно за членове на БАМ – 50 лв.

за студентите от регулярен тренинг на БАМ – 40 лв.

за не членове на БАМ – 60 лв.

за участници представители на институции – 80 лв.

  

Повече информация на тел: 02/ 980 13 87, e-mail: bam@mail.orbitel.bg

 

<<<нагоре


Б А М

 Уведомява че,

 на 07. и 08.02.2009 г. ще се състои теоретичен семинар на тема:

Психопатология (модул 1)

водещ – доц. Румен Бостанджиев

Семинарът е част от обучителната програма на БАМ: „Музикотерапевтични подходи в психотерапията”.

  

Време: събота - от 13.00 до 20.00 ч.
  и
  неделя - от 10.00 до 16.00 ч. с 1 час обедна почивка
 
За кого: за всички участници в обучителната програма и онези, които имат интерес
 
Такса за участие: за участниците в програмата - 50 лв.
  за всички други – 60 лв.
 
Срок за заявки за участие: 02.02.2009 г.
   
Моля изпращайте своите заявки в свободен текст на:
e-mail-a  на БАМ: bam@mail.orbitel.bg
или на тел: 02/ 980 13 87

                                                                                                                        

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

             Уведомява, че предстои сформиране и работа в:

             Група за себепознание и личностно развитие, чрез приложение на музикотерапевтични подходи в психотерапевтичния процес”, като част от Обучителната програма  на асоциацията “Музикотерапевтични подходи в психотерапията”.

Водещ: проф.д.п.н. Надежда Витанова

 

Очаквани резултати:

            -  Преживяване и осъзнаване на основни психологически тенденции, свързани с формирането и развитието на Аз – образа в процеса на междуличностно общуване.

- Повишаване нивото на  индивидуалната интерперсонална и емоционална интелигентност.

-  Преживяване и осъзнаване на динамичната връзка между Аз-реално, Аз-идеално и Аз-огледално.

-  Обогатяване на емоционалния и поведенчески  опит на личността и създаване на вътрешни предпоставки за пренос в реални ситуации.

 

Подходи и  методи за работа:

-         Музика и образност.

-         Музика и гещалт  техники.

-         Психодраматични техники за транзакционен анализ с музика.

-         Асоциативен подход към груповия процес.

-         Музика и екзистенциален подход при работа с група.

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии в събота и неделя – един път месечно, целогодишно; начало – м. Януари 2009 г.

Място на провеждане: гр. София. (Адресът и точната дата ще бъдат съобщени след попълване състава на групата).

 

Условия за участие:

-         Входящо интервю: в периода от 10.01. до 20.01.2009 г.

-    При мотивиран избор и по преценка на водещия включването в групата може да не е съпроводено със заявка за  цялостната обучителна програма.

 

Моля желаещите да направят заявка за участие в групата и за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0887/377 960   или  02/ 987-98-36 (от 20 до 22 ч.)

E-mail: bam@mail.orbitel.bg  , както и  на nadia_vitanova@yahoo.com

 

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

С Ъ О Б Щ А В А, че
 

на 25 ОКТОМВРИ 2008 г.

от 10.00 до 17.00 часа ще се проведе уьркшоп на тема:

"Музикална терапия с деца и юноши с различни физически и психически заболявания."

Водещ: ЛЮБКА МЮЛЕР - музикотерапевт от град Дрезден,
Германия, член на БАМ
 

Съдържание:
Практическа работа с музика, глас, движения, елементарен танц, материали,
инструментална импровизация.
Методически указания за подготовка и структуриране на музико-терапевтичните сесии.
Приложение на Музикалната терапия - възможности и ограничиния. Индикация за музикална тeрапия.
Примери от практиката.

Настоящият уоркшоп е адресиран до всички, които се интересуват от музикално-терапевтичната работа с деца - психолози, музиканти, педагози, лекари,
социални работници.
Специални музикални и танцувални умения не са необходими.

Необходимо е да донесете леки обувки или дебели чорапи, одеало или друга постeлка за лягяне, различни музикални инструменти и детски музикални играчки.
Работата е практическа и изисква активно участие - духовно и физическо, както и готовност всеки да открие детето в себе си.

Забележка - за тези, които са студенти в регулярен тренинг и са участвали в уьркшопа на Л. Мюлер през 2007 г., това участие ще се признае за продължение на обучението.

Такса за участие:
съответно за членове на БАМ и участници в регулярен тренинг – 30 лв.
за не членове на БАМ – 40 лв.
за участници
, представители на институции – 60 лв.

Срок за записване: 21 октомври /вторник/ 2008 г.
Местата са силно ограничени
!

Заявки за участие в свободен текст на e-mail: bam@mail.orbitel.bg

Повече информация на тел: 02/ 980 13 87, e-mail: bam@mail.orbitel.bg

 

<<<нагоре


          БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

  

Уведомява, че:

Предстои да стартира група за личностно развитие и опит, като част от обучителна арт-тренингова програма.

 

Водещ: Лилия Ахтарова, обзървър: Теодосий Цингилев.

         В обучителната програма са ангажирани водещи на семинари от БАМ, както и гости преподаватели от други тренингови центрове.

Цел на групата за личностно развитие и опит:  Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

Очаквани резултати:
1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества, характеризиращи Аз-образа.
2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.
3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

4. Развитие на емоционалната компетентност.

5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

Методи за работа:
* Музика, танци и движения.
* Музика и образност.

*
Психодраматични техники с музика.

* Други подходи, които употребяват изкуствата като техника.

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 минути.
Програмата е целогодишна и ще стартира в  началото на месец октомври 2008 г.
Място на провеждане:
гр. София. За подробностите, участниците ще бъдат уведомени допълнително.
 

Условия за участие: Желаещите трябва да преминат през предварително интервю.

Интервюта ще се провеждат на следната дата:

04.10.2008 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Моля, желаещите да заявят своето желание за предпочитан час на електронния адрес на организацията или по телефона!

Информация на телефон: 02 / 980 13 87, е-mail: bam@mail.orbitel.bg

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

СЪОБЩАВА:

  

 

Уважаеми  колеги и приятели на БАМ,

 

Излезе  от печат сборникът доклади от Втората национална конференция по музикотерапия на тема: „Изкуствата – мост между езика на ума и  езика на чувствата”.

В Съдържанието:

1. Предговор - Лилия Ахтарова  

2. Арт-терапия с деца, лишени от родителски грижи - Моника Борисова

3. Музиката-психологически инструмент за ранното детско развитие - Росица Христова

4. Приложение на арт-терапевтични техники при работа с деца в психиатричната практика - Мария Горинова

5. Музикотерапия при деца с увреждания - Цонка Драганова

6. Музикотерапия при деца със специфични потребности - Венета Венкова

7. Музиката прави нещата различни - Славка Зидан

8. Духът на музиката при късния Ницше - Нева Кръстева

9. Моето лично преживяване в опита ми с психиатрични пациенти - Теодоси Цингилев

10. Работа с изкуства - път към себе си и света - Нейчо Кърпачев

11. Барабанна терапия в кръг - Мартин Иванов

12. Споделено- клубната работа като форма на психотерапия - Ангел Томов

13. Музика, екзистенциали и транзакционен анализ в психотерапевтичния процес - Надежда Витанова

14. Личното творчество като ресурс - Лилия Ахтарова

 

Книгата бихте могли да намерите на адреса на организацията на цена:

за членове на БАМ – 3.00 лв.,

за всички други – 5.00 лв.

 

Повече информация на: тел. 02 / 980 13 87; e-mail: bam@mail.orbitel.bg;

<<<нагоре


                   Уважаеми колеги и приятели,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на  Втория колегиум за 2008 г. на БАМ,

който ще се състои на 27 юни от 18.30 часа.

 

В  програмата:

1. Представяне на книгата на Изабел Фрох-Хагеман – „Рецептивна музикотерапия.”  (сборник от статии от различни автори). За вас преведе от английски  език Славка Зидан.

2. Видео материал „Градините на душата” - игра с пясък – симултанен превод  Теодоси Цингилев и Славка Зидан.

 

В кафе паузата бихте могли да внесете своя членски внос, както и да придобиете излезлия от печат Сборник доклади от Втората национална конференция по музикотерапия.

 

Моля, изпратете своите заявки за участие в свободен текст на e-mail адреса или телефона на организацията до 24-ти  юни. Броят на участниците ще определи мястото на провеждане.

 

Вход за членове - 2 лв.,

за всички други - 4 лв.

 

От УС на БАМ

 

Повече информация: тел. 02 / 980 13 87; e-mail: bam@mail.orbitel.bg;

 

<<<нагоре


 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

 

на 31 май и 1 юни  2008 г.

 

ще се проведе семинар

на тема

„Изкуствата в психологическата работа с приказки”

водещ:  Лилия Ахтарова

 

 

Време: събота от 14.00 до 20 часа

неделя от 10 до 16 часа

 

Семинарът ще се проведе в гр. София, ул. Гурко № 52.

 

Срок за записване: 28.05.2008 г.

Забележка: Местата са силно ограничени!

 

Такса за участие :

съответно за членове на БАМ – 50 лв.

за студентите от регулярен тренинг на БАМ – 40 лв.

за не членове на БАМ – 60 лв.

за участници представители на институции – 80 лв.

 

Повече информация на тел: 02/ 980 13 87, e-mail: bam@mail.orbitel.bg

<<<нагоре


Скъпи приятели,

Имам удоволствието да ви поканя да участвате в уникалната първа експериментална Подкрепяща група за намаляване на теглото!

Ако желаете да намалите теглото си трайно, постепенно, без лишения и в съгласие със самите себе си, включете се!

Аз успях – 22 кг. за 15 месеца! И продължавам! Малко по малко, но завинаги!

Всичко това ще стане с помощта на Подкрепяща група, която ще ни помага да се откъснем от негативните си навици и да изградим съзнатено позитивни като следваме определените от нас самите цели за седмицата и месеца. Малки и лесни, но целенасочени промени, които водят до постигане на желания дълготраен резултат.

Групата ще се събира веднъж седмично за два часа и веднъж месечно за цял ден. А в самото начало ще започнем с двудневен тренинг за опознаване.

График:

Двудневен тренинг: на 5-ти и 6-ти април (събота и неделя) от 10.00 ч. до 17.00 ч.;

Седмични срещи: всяка седмица в понеделник от 18.30 ч. до 20.30 ч. (първата на 14-ти април);

Месечни срещи: в последната събота от месеца от 10.00 ч. до 17.00 ч. (първата на 26-ти април);

Промоционалната цена за първата експериментална Подкрепяща Група е:

За двудневния тренинг: 50 лв.;

За седмичните срещи: 10 лв.;

За месечните срещи: 30 лв.;

Място на провеждане: ж.к. “Редута”, ул. “Едисон” № 46, Четвърти териториален център на Българския червен кръст;

За контакти с мен, повече информация и уговаряне на интервю за включване в Групата: 0888308234, 0899161419;

Теодор Карайончев,

Психолог от 22 години, водещ на тренингови групи от 21 години.

Очаквам ви! Постигнете целта си!!!

 

<<<нагоре


 

Уважаеми колеги,
 

 

През тази календарна година, Българската асоциация по музикотерапия ще предостави на Вашето внимание поредица от колегиуми (професионални срещи),  предназначени за обмяна на опит,  споделени случаи от практиката, нови идеи и др.

Срещите ще бъдат адресирани както до членовете на БАМ, така и към всички колеги със сходни интереси в областта на  психотерапията и психологическата работа с изкуства.

Моля, всички които имат желание да вземат активно участие да ни пишат на адреса на организацията: bam@mail.orbitel.bg или на пощенския адрес – ул. Гурко № 52, гр. София – 1000.

 

Първият колегиум ще се състои на 15.03.2008 г.

На адреса на БАМ

От 17.00  до 20.00  часа

 

В програмата:

 

         ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНДИКАЦИИ НА КЛИЕНТА/ПАЦИЕНТА ЗА ПОДХОДЯЩОТО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТИВНИТЕ МЕТОДИ С МУЗИКА

 

     Анотация за съдържателната насоченост на колегиума:

 

-         Теоретично представяне на концептуалните различия и сходства между психотерапевтични направления и подходи.

-         Проективен цветови тест - по Люшер: Възможности за използването му с придружаваща го музика в процеса на първоначално ориентиране на психотерапевта към индивидуалния профил на клиента.

-         Практическо приложение на теста: инструментариум, процедура, интерпретация на резултатите.

 

            Водещ: проф. д-р п.н. Надежда Витанова

Такса за участие:

За членове на БАМ – 3 лв.

За всички други – 5 лв.

Проф. Надежда Витанова прави дарение своя труд за касата на организацията.

<<<нагоре


Цикъл от семинари на тема: “Танц, движение и музика в дълбинната психология.”
 

Водещ: Лилия Ахтарова
Обзървър – Димитър Златарев


Цел: Да запознае участниците с основни характеристики и методи на Танцовата терапия и други невербални техники в работата с група и индивидуалната психотерапия

Цикълът е подходящ за психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници, както за танцьори и музиканти, които работят психологическа работа с деца и възрастни.
През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения.
Обучението ще се проведе в четири съботно – неделни семинара.

Теми:
Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.
Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.
Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.
Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.
Заключение и релаксация. Видове релаксация.
Разглеждане на случай от практиката, обобщение на целия цикъл.
 

Дати: Време:
 

02 и 03 .02.2008 г.
01 и 02.03.2008 г.
29 и 30.03.2008 г.

11, 12 и 13 .04.2008 г.

събота от 14.00 до 20 часа


неделя от 10 до 16 часа


Цена:

За един уикенд:

за членове на БАМ – 50 лв., за студенти на БАМ – 40 лв. за всички други - 60 лв.
За целия цикъл:

за членове на БАМ - 180 лв., за студенти на БАМ – 140 лв. за всички други – 220 лв., за представители на институции – 320 лв.

Участниците в целия цикъл ще получат сертификат.
Желаещи, които нямат психотерапевтичен тренинг, е необходимо да преминат на предварително интервю преди датата за записване!

Срок за заявки: 28.01.2008 г.
Местата са ограничени до 14 души!

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg

 

<<<нагоре


 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

С Ъ О Б Щ А В А, ЧЕ

 

на 23 и 24 юни 2007 г.

 

ще се проведе семинар (work – shop)

на тема

 

Изкуствата в ежедневната психологическа работа.

Работа с взаимоотношения.

 

водещ: Лилия Ахтарова

 

  

Време: събота от 13.30 до 20 часа

неделя от 10 до 16 часа

 

Семинарът ще се проведе в гр. София, ул. Гурко № 52.

 

Срок за записване: 21.06.2007 г.

Местата са силно ограничени!

 

Цена:

съответно за членове на БАМ – 35 лв.

за студентите от регулярен тренинг на БАМ30 лв.

за не членове на БАМ – 40 лв.

за участници представители на институции – 50 лв.

 

 

Забележка:

Моля, участниците да прочетат подготвителен материал по “Процес ориентирана терапия” с автор Арнолд Миндел. ( Виж http://www.musictherapy.hit.bg/page4.htm )

 

Повече информация на тел: 02/ 980 13 87, e-mail: bam@mail.orbitel.bg

 

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

СЪОБЩАВА

на своите членове и на всички, който се интересуват, че:

 ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

ИЗКУСТВАТА – ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ЕЗИКА НА УМА И ЕЗИКА НА ЧУВСТВАТА

ще се проведе през месец октомври 2007 г.:

05.10. -  09.10. 2007, в гр. София

 Тема „Изкуствата в психологическата работа с деца и възрастни ”

 

Конференцията е ориентирана към разглеждане на ролята на изкуствата като 0струмент в психологичната работа с подрастващи и възрастни, а също и към използването им като средство и начин за достигане и интегриране на несъзнаваното, на забравената креативност, подтиснатата детска спонтанност, път към индивидуация в един динамичен свят и ежедневие наситено с насилие, наркотици и девалвация на ценностите.

В програмата:

05.Октомври         17:00 – 18:15  Регистрация;

                               18:30     Официално откриване: танцова програма – Детска фолклорна група при танцов ансамбъл „Балкан” с хореограф Ангел Томов ;   Рецитал – „Поетични опити” – представяне на клуб на „Седмия етаж”;   Психолозите Калин Гайтанджиев и Ценко Цветков представят Рок група "Отряд 13" при затворнически общежития гр.Казичане.

 06. Октомври            Росица Христова – Музиката психологически инструмент за ранното детско                                     развитие.; гл. ас. д-р Моника Борисова - Арт-терапия с деца, лишени от родителска грижа.; Славка Зидан – „Музиката прави нещата различни” – приложение на музиката и изкуствата в училище (преглед на  чуждия опит); Цонка Драганова – Музикотерапията при работа с деца с увреждания.; Венета Венкова – Музикотерапия при деца със специфични потребности.;    Мария Горинова, Анета Декова - Използване и приложение на арттерапевтични техники в терапевтичната работа с деца с комуникативни, емоционално-поведенчески, интелектуални и други разтройства.; проф. Нева Кръстева -  “Духът на музиката у късния”  Ницше.  Декаданс и себенадмогване;        Нина Йорданова – „Музиката като част от Монтесори терапията”; Мартин Иванов - Drum Circle Libera - work-shop;    

 07.Октомври               Ангел Томов – „Споделено” – клубната работа с психично болни възрастни                                       като форма на психотерапия.; Теодоси Цингилев -  Моето лично преживяване в опита ми с психиатрични пациенти;         Dr.Habil. Надежда Витанова, Софийски университет “Св.Кл. Охридски” – Музика, екзистенциали и транзакционен анализ в психотерапевтичния процес; Ирина Димова - Съчетаване на психодрамата и Водено с музика въображение в дългосрочната  терапевтична практика; Нейчо Карпачев -"Работата с изкуства  -  път към себе си и света"; Лилия Ахтарова – Личното творчество като ресурс;                 

 08. и 09.Октомври      Двудневен семинар( work-shop) с водещ специалният  гост на                                            конференцията г-жа Любка Мюлер - музикотерапевт от гр. Дрезден на тема: „Активна музикотерапия при деца”.

 

Място на провеждане - гр. София, бул. Тодор Александров № 31, Арменски културен дом

Заявка за участие - изтегли: zayavka_konf.doc

Заявки за участие изпращайте на e-mail на БАМ: bam@mail.orbitel.bg;

Повече информация на тел. 02/  980 13 87;  0898 66 55 78 – всеки работен ден  между 13 и 15 ч. , и на e-mail: bam@mail.orbitel.bg;

и в web: www.musictherapy.hit.bg

 

Такса за участие в конференцията

 

Такса след 15.09.2007 г.

За членове на БАМ и студенти

50 лв.

За представители на

институции

70 лв.

За всички други

60 лв.

 

Такса за участие в семинара на г-жа Любка Мюлер

 

Такса след 15.09.2007 г.

За членове на БАМ и студенти

60 лв.

За представители на

институции

80 лв.

За всички други

70 лв.

 

Такса за участие в семинара на г-жа Любка Мюлер и в конференцията

 

Такса след 15.09.2007 г.

За членове на БАМ и студенти

90 лв.

За представители на

институции

130 лв.

За всички други

110 лв.

 Участниците представящи институции задължително да внесят своите такси на банковата сметка на БАМ.

Таксите за участие внасяйте при г-ца Ази Хофсепян – тел.: 0896 78 19 13;  02/ 843 54 31 от 10:00 до 18:00, на адрес:
гр. София  бул. Ситняково № 79

Таксите  внасяйте при Азнив Хофсепян – тел. 0896 78 19 13, на адрес: гр. София, бул. Ситняково № 79,

или на банковата сметка на Българска Асоциация по Музикотерапия:  

Банка ДСК-клон Отечество:

Банков номер 1034342900
Банков код 30021160

IBAN BG13STSA93000011113049
BIC STSABGSF

Възможности за нощувка:

 • 10 лв/легло 0886 858 004 или 491 2422 Мария - стаи ;

 • 12 лв - "Симеон" № 63 Хостел - 983 6181;

 • 15 лв - Хостел Мостел - "Денкоглу" № 2 - 0889 223 296 или 0888 643 294;

 • 14 лв до 18 лв – ВитошаХостел "Солунска" № 23 - 986 16 70 или 0885 562 700;

 


 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

съобщава, че

 

 

СПЕЦИАЛНИЯТ ГОСТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

 

г-жа Любка Мюлер -

музикотерапевт и педагог и преподавател по ритмика

ще изнесе двудневен семинар (work-shop)

на 8 и 9 октомври 2007 г.

на тема

"Активна музикотерапия с деца"

  

Цел на work-shop-а е да се получи цялостна представа за възможностите, методите и средствата за музикално-терапевтична дейност с деца.  Work-shop-а се състои от кратка теоретична част и предимно от практическа работа с участниците.

ТЕОРЕТИЧНАТА част обхваща методи на музикотерапията, тяхното приложение при работата с деца в различните възрастови групи и заболявания, перспективи и поле за действие, отношение между музикотерапията и музикална педагогика. По-голямата част от времето е предвидено за практически упражнения с участниците под основна тема:

"Елементи в Музиката и Движението и тяхното приложение при работата с деца и юноши." - Цялостно въздействие на Музиката и Движението върху физическото развитие, мисленето и духовността. Практическите упражнения включват игри, песни, елементарни танци, музикална и танцова импровизация, практическо овладяване на музикалните елементи- темпо, ритъм, динамика, такт, музикални форми, двугласие и т.н.

Work-shop-а е подходящ за всички активноинтересуващи се участници, независимо от професия и музикални и танцувални умения. Най-голямо значение има желанието "на собствен гръб" да се опитат възможностите за работа с деца и юноши.

_______________________________________________________________________________

Участниците трябва да носят: подходящо за движение облекло - анцунг или панталон, леки обувки, цвички или дебели чорапи, одеяло или друга подходяща постилка за лягане на пода, по възможност музикални инструменти, детски ударни инструменти (напр. барабани, пръчици, дрънкалки, маракаси, ксилофони и т.н.). Донесете също желание за работа, усмивка, любопитство и широко сърце!

Място на провеждане: Арменски културен дом – гр. София, бул. Тодор Александров № 31.
Заявки за участие
изпращайте на e-mail на БАМ: bam@mail.orbitel.bg;

Повече информация на тел. 02/ 980 13 87; 0898 66 55 78 – всеки работен ден между 13 и 15 ч.,

и на e-mail: bam@mail.orbitel.bg;
или на сайта на БАМ:
http://www.musictherapy.hit.bg
 

Такса за участие в семинара на г-жа Любка Мюлер

 

Такса след 15.09.2007 г.

За членове на БАМ и студенти

60 лв.

За представители на

институции

80 лв.

За всички други

70 лв.

 

Таксите за участие внасяйте при г-ца Ази Хофсепян – тел.: 0896 78 19 13;  02/ 843 54 31 от 10:00 до 18:00, на адрес:
гр. София  бул. Ситняково № 79

или

На банковата сметка на Българска Асоциация по Музикотерапия:
Банка ДСК-клон Отечество

Банков номер 1034342900
Банков код 30021160
IBAN BG13STSA93000011113049
BIC STSABGSF

<<<нагоре


Б А М   С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

на 28 и 29 април 2007 г.

ще се състои семинар

на тема

Брачно консултиране”

водещ: Румен Георгиев

 

 

 

Време: събота от 13.30 до 20 часа

              неделя от 10 до 16 часа

 

Семинарът ще се проведе в гр. София, ул. Гурко № 52.

 

Срок за записване: 23.04.2007 г.

Забележка: Местата са силно ограничени!

 

Цени:

съответно за членове на БАМ – 35 лв.

за студентите от регулярен тренинг на БАМ – 30 лв.

за не членове на БАМ – 40 лв.

за участници представители на институции – 50 лв.

 

 

Повече информация на тел: 02/ 980 13 87, e-mail: bam@mail.orbitel.bg

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

С Ъ О Б Щ А В А, ЧЕ

на 24 и 25 февруари 2007 г.

организира семинар (work – shop) “Краткосрочна психотерапия и терапия ориентирана към решения”

на тема

"РАЗГОВОР ЗА РЕШЕНИЯ"

Участниците могат да представят свои сесии (на живо или запис), клиенти, въпроси и коментари
за фокусираното към решения мислене.

С гост лектор д-р Пламен ПанайотовД-р Пламен Панайотов практикува фокусирана към решенията кратка терапия от 1990 г. Специализирал е в Центъра за кратка
семейна терапия в Милуоки, Северногермансия институт за кратка терапия в Бремен, Университета Понтифиция в Саламанка,
Института за системен опит в Прага, Семейния консултативен център в Стокхолм и др.

Време: събота от 13.30 до 20 часа
               неделя от 10 до 16 часа

Семинарът ще се проведе в гр. София, ул. Гурко № 52.

Срок за записване: 19.02.2007 г.

Забележка: Местата са силно ограничени!

Цени: съответно за членове на БАМ – 35 лв.
             за студентите от регулярен тренинг на БАМ – 30 лв.
             за не членове на БАМ – 40 лв.
             за участници представители на институции – 50 лв.

Повече информация на тел: 02/ 980 13 87, e-mail: bam@mail.orbitel.bg

Участниците ще получат сертификат за броя часове участие.

<<<нагоре


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

 

СЪОБЩАВА,

че ще се проведе

 

 

ЦИКЪЛ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ: “ВЪВЕДЕНИЕ В МУЗИКОТЕРАПИЯТА.”

Базисно  представяне на основните подходи по музикотерапия.

с водещ: Л. Ахтарова

 

 

    Цели: Целите на това семинарно обучение са да запознае участниците с основните  музикотерапевтични подходи, през личното преживяване, чрез което  постигаме по-висока емоционална компетентност и себепознание. Участниците ще подобрят умението си да експлорират собствените си емоции и да стимулират изразяването на забранени и подтискани емоции у другите. През своя негативен житейски опит и опита от успеха да развият собствените ресурси необходими за работата с клиенти и спецификата на работа с изкуства.

 

1 модул – 16 часа

Активна музикотерапия в груповата и индивидуална психологическа работа.

Дата: 28 и 29 октомври 2006 г.

 

2 модул – 16 часа

„Музика и образност” – музикотерапивтичен подход, употребяващ готови музикални произведения.

Дата: 25 и 26 ноември 2006 г.

 

3 модул – 16 часа

Музикотерапия при работа с деца – музикални игри, импровизации, запознаване с подхода на ”Нордов и Робинс”.

Дата: 16 и 17 декември 2006 г.

 

4 модул – Музикална психодрама – 10 часа

и Обобщение на целия цикъл – 6 часа

Дата: 13 и 14 януари 2007 г.

 

Дати:

 

28 и 29.10.2006 г.

25 и 26.11.2006 г.

16 и 17.12.2006 г.

13 и 14.01.2007 г.

Време:

 

събота от 13.30 до 20 часа

 

неделя от 10 до 16 часа

 

Срок за записване:  25 октомври 2006 г.

Повече информация на тел: 02/ 980 13 87, e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg

Участниците ще получат сертификат за броя часове участие.

 

Цена за отделен модул:

съответно за членове на БАМ – 35 лв.

за студентите от регулярен тренинг на БАМ30 лв.

за не членове на БАМ – 40 лв.

за участници представители на институции – 50 лв.

 

Заявка за участие - изтегли: zaiavka_uchastie.doc

Попълнените заявки за участие изпращайте на e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg, bam@mail.orbitel.bg

 

<<<нагоре


 

ПРОГРАМА  ЗА СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ И WORKSHOPS

 

За календарната 2006 година с водещ Лилия Ахтарова

 

 

 

Цикъл от семинари на тема: “Танц, движение и музика в дълбинната психология”

 

 

Цел:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия и други невербални техники  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения.

Обучението ще се проведе в четири съботно – неделни семинара.

 

Теми:

Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.

Техники за изграждане на доверие, експресия , екипно сработване.

Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.

Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.

Заключение и релаксация.

Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

 

25 и 26.02.2006 г.

11 и 12.03.2006 г.

8 и 9.04.2006 г.

6 и 7.05.2006 г.

Време:

 

събота от 13.30 до 20 часа

неделя от 10 до 16 часа

 

Срок за записване: 22.02.2006 г.

Цена: за един уикенд за членове на БАМ - 35 лв., за всички други -  40 лв.

За целия цикъл – за членове на БАМ - 110 лв., за всички други - 130 лв.

 

Участниците ще получат сертификат.

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg

 

 

“Изкуствата в психологическата работа с приказки” - 3 и 4 юни 2006 г.

 

Време: събота от 13.30 до 20 часа

неделя от 10 до 16 часа

Цена: за членове на БАМ - 35 лв., за всички други -  40 лв.

 

 

“Изкуствата в ежедневната психологическа работа” - 1 и 2 юли 2006 г.

 

Време: събота от 13.30 до 20 часа

неделя от 10 до 16 часа

Цена: за членове на БАМ - 35 лв., за всички други -  40 лв.

 

Забележка:

Моля, участниците да прочетат подготвителен материал по “Процес ориентирана терапия” с автор Арнолд Миндел.

  

 

 

Програма за Цикъл семинарно обучение: “Въведение в музикотерапията”

 

БАЗИСНО  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОДХОДИ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

 

Цели: Целите на това семинарно обучение са да запознае участниците с основните  музикотерапевтични подходи, през личното преживяване, чрез което  постигаме по-висока емоционална компетентност и себепознание.   Участниците ще подобрят умението си да експлорират собствените си емоции и ще научат как  да стимулират изразяването на забранени и подтискани емоции у другите. През своя негативен житейски опит и опита от успеха да развият собствените ресурси необходими за работата с клиенти и спецификата на работа с изкуства.

 

1 модул – 16 часа

Активна музикотерапия в груповата и индивидуална психологическа работа.

 

2 модул – 16 часа

„Музика и образност” – музикотерапивтичен подход употребяващ готови музикални произведения.

 

3 модул – 16 часа

Музикотерапия при работа с деца – музикални игри, импровизации, запознаване с подхода на ”Нордов и Робинс”.

 

4 модул – музикална психодрама – 10 часа.

 

Обобщение на целия цикъл – 6 часа.

Начало на цикъла: месец октомври 2006 г.

Тези, които се интересуват ще получат допълнителна информация.

 

 

<<<нагоре

 


П Р О Г Р А М А

за арт-тренинг  на група за собствен опит и личностно развитие

 

Водещи: Л. Ахтарова и гости преподаватели от други тренингови центрове

Цел на тренинга: Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

Очаквани резултати:

1.     Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества, характеризиращи Аз-образа.

2.     Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.

3.     Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

 

Методи за работа:

 •  Музика, танци и движения.

 •  Музика и образност.

 •  Психодраматични техники с музика.

 Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 минути , веднъж седмично.

Програмата е целогодишна и ще стартира на 05.01.2006 г.

Условия за участие: желаещите трябва да преминат през предварително интервю.

Информация на телефон: 02 / 980 13 87

 

<<<нагоре


Уважаеми колеги и приятели на БАМ,

Излезе от печат книгата на Джоузев Морено – “Да изиграеш музиката в теб”.

Книгата се издава за първи път в България със спонсорството на фирма „Рувекс”и любезното съдействие на издателство „Пандора”.

За тези, които имат интерес  да си набавят книгата от нас - лице за контакти:

Ангел Томов - тел.: 0887 695 956

сл. тел.: 02/ 986 74 02, на адрес ул. Екзарх Йосиф № 59,

e-mail: atom@abv.bg

<<<нагоре


 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

П О К А Н А

 

 

от 30.09 до 2.10.2005 г. в гр. София

по случай 10-годишнината от учредяването си, БАМ организира

 

Първа национална конференция по музикотерапия на тема:

„Изкуствата и психичното здраве”

 

Конференцията има за цел да обедини следните концептуални идеи:

 

 • За първи път в България да покажем възможностите на изкуствата като средство за обединение на връзката тяло-разум-емоция.

 

 • От рецептивното възприемане на изкуствата, през творческите процеси (музикални импровизации, танц, рисуване и моделиране) до дълбинната психологическа работа.

 

 • Използване на музиката и другите изкуства за лечение – от времето на Питагор, Орфей и шаманите, през времето, до средата на миналия век, когато музиканти, танцьори и художници, преминали през подходяща психологическа подготовка, поставят основата и предпоставките за развитието на съвременните психотерапевтични подходи, употребяващи изкуствата като инструмент и не само.

 

 • Художествените възприятия стимулират креативните нагласи на личността, създавайки защитено пространство за анализ, осъзнаване и развитие.

 

 • В процеса на художественото възприемане се освобождават образните асоциации, които носят индивидуално символно значение.

 

 • Асоциирането под въздействие на изкуствата извежда Аза до дълбинните нива на психиката, което подпомага осъзнаването на архетипни модели на поведение и мислене.

 

 • Направляваното от психотерапевта въздействие на изкуствата подпомага осъзнаването на неосъзнатите мотиви и тяхното интегриране от self-a.

 

 • Изкуствата имат мощен терапевтичен ефект върху психичното и душевно здраве.

 

В програмата:

30.09. (петък): от 17.00ч. до 18.00ч. - регистрация, от 18.30 ч. - откриване на конференцията с концерт на групата за музикотерапия ‘’Sexaginta Prista’’ към Областен диспансер за психични заболявания, гр. Русе.

1 и 2.10. (събота и неделя):

 • Доклади: Гергана Владова – “Приложение на музикотерапията в системата на комуникативните нарушения”; Теодора Петрова – “Символичният подход - интеграция на танц / движение и други форми на активно въображение в Юнгианската анализа”.
 • Доклади с демонстрация: Мария Момирова – “Музика за бебета и деца”; проф.Нева Кръстева – “Терапевтичните свойства на елементите на изкуствата”; Албена Найденова (Австрия) – “Музикалната терапия в аспекта на най-новите изследвания на физиката на торсионните полета и връзката с метода за медитация Сахаджа Йога”.
 • Представяне на случай от практиката: Ирина Димова – “През маските и ролите, ще намеря път към себе си”; доц. д-р Красимира Байчинска – “Да откриеш своята женственост”.
 • Практическа работа (work-shop): Ангел Томов – “Музика и движение. Движението и музиката в нас”; доц. д-р п.н. Надежда Витанова – “Музика в психодрамата”; Лилия Ахтарова – “Музика и образност (музикотерапевтичен подход) в груповата психотерапия; Камелия Йотова и Мария Горинова - “Въведение в плейбек театъра”; Женя Георгиева, Румен Георгиев – “Арт-терапия - индивидуално, групово и фамилно приложение”; Катя Белопитова –“Използуване на арт-терапевтични подходи от различни психологически школи при работа в групи”.
 • Представяне на книга на Джоузеф Морено - доц. д-р п.н. Н. Витанова и А. Томов.

Оттук можете да изтеглите Формуляра на заявката за участие - sayavka_sa_uchastie.doc

Заявките за участие можете да изпращате на: e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg, callipso_sz@abv.bg

или на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 52, ет. 4, БАМ

Повече информация на тел.: 02 / 980 13 87

 

Такса за активно участие – за членове на БАМ - 30 лв.,  за всички други – 35 лв.

Такса за участие - 25 лв. за членове на БАМ. За всички други – 30 лв.
Срок за заплащане: 17.09. След 17.09. таксите са променят както следва: 35, 40 лв. - за активно участие; 30, 35 лв. – за участие.
Банкова сметка в ДСК:17130/10434693;Банков код: 30021160;Банков №:1034206605
За ваше улеснение от 11.09. до 15.09. от 15.30 до 17.30 ч. бихте могли да внесете своята такса лично на адреса на Асоциацията: София, ул. Гурко 52 ,ет.4

Лице за контакти: Ази Хофсепян, тел.: 02 / 84 35 431- всеки работен ден от 10.00 до 18.30 ч

Събитието ще се състои в залата на Арменски културен дом – бул.”Тодор Александров” № 37.

Тук можете да видите карта на мястото на провеждане.

<<<нагоре


                        Семинар (work-shop) на тема:

 

"Изкуствата в ежедневната психологическа практика"

ще се проведе на 11 и 12 юни 2005 г.

Водещ
: Лилия Ахтарова

 

Заниманията ще се проведат

както следва:

събота от 13.00 до 19.00 ч.
  неделя от 10.00 до 17.00 ч. 

 

Срок за записване: 8.06.2005 г.

Записване на телефон: 02/ 980 13 87 или 0898 66 55 78,

или на e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg

Място на провеждане: Гр. София. За подробностите, участниците ще бъдат допълнително уведомени.

Такса за участие: за членове на БАМ - 30лв., за всички други - 35лв.


Забележка! Препоръчва се на желаещите да участват, да прочетат статията "Процес-ориентирана терапия" на Женя Георгиева от ръководството "Психотерапия - методи и направления", под редакцията на проф. Христозов, или която и да е книга на Арнолд Миндел.

 

<<<нагоре


 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ  ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА (ПИСЕЛ),

АДРЕС: УЛ. СОЛУНСКА № 23, 1000 СОФИЯ,  www.pisep.hit.bg, jeanager@omega.bg,

 

АТИНСКИ ИНСТИТУТ „АНТРОПОС” (A.I.A.)

и

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ (НЦН)

организира

 

Учебна микро-програма в две части, въвеждаща в

 

ПРОЦЕС-ОРИЕНТИРАНАТА   ПСИХОЛОГИЯ   И  ПСИХОТЕРАПИЯ

 

Първа част:

20.03.2005 г., неделя, 13.00 - 17.30 ч.

Тема:

Вътрешният критик във  всеки от нас

Водещи:

 

 

Старши треньори от регистъра на Европейската Камара на Тренинг-институтите, (TIC), EFTA:

 ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА, РУМЕН ГЕОРГИЕВ

Втора част:

26 - 27. 03.2005 г., събота и неделя, 10.00 - 17.30 ч.

Тема:

Телесните симптоми като СЪЮЗНИЦИ в ежедневния живот

Водещ:

 

ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ  от екипа на The Process Work Center of Portland,Oregon, U.S.A.,                   

Д-Р АЛЕКСАНДРА ВАСИЛИУ, Ph.D

Място на провеждане: Национален център по наркомании.

Участието в програмата е предпоставка за включване в следващи нива на обучение в този подход в София, Атина и Портланд, Орегон, САЩ. Благодарение на съдействието на A.I.A.  и НЦН Програмата се провежда с достъпна такса-участие. От своя страна, ПИСЕЛ осигурява безплатна първа част на програмата, както и: 12 стипендии, покриващи частично таксата-участие и 3 пълни стипендии.

РАННА регистрация с НАМАЛЕНА такса-участие: 35 лв. ( При заплащане от организация: 50 лв. )

КОГА: само на 15 март, вторник от 15 до 17.30 ч.

КЪДЕ: пл. Славейков 4-А, 2-ри етаж, 202 кабинет

Регистрация без намаление на таксата-участие: 45 лв.  ( При заплащане от организация: 60 лв. )

КОГА: 17 март, четвъртък  от 15 до 19 ч.

КЪДЕ:  пл. Славейков 4-А, 2-ри етаж, 202 кабинет 

Тел. за повече информация:  0887/ 064 163.

<<<нагоре


                         На 9 и 10.04.2005 г. -  ще се проведе work-shop на тема:

“Изкуствата в психологическата работа с приказки”.

Водещ: Л.Ахтарова

 

Заетостта на участниците е, както следва: Събота от 13.30 до 19.30 ч.
  Неделя от 9.00 до 15.00 ч.
 
Срок за заявка за участие: до 6 април 2005 г.
 
Записване  на телефони: 02 / 980 13 87, 0898 66 55 78
  или на e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg
 
Такса за участие:  за членове на БАМ - 25 лева, за всички други - 30 лв.
 
Забележка: Броят на участниците ще определи мястото на провеждане, затова, моля направете своите заявки в посочения срок.

<<<нагоре


            На 12 и 13.02.2005 г. -  ще се проведе семинар на тема:

Танц - движение и музика в груповата психотерапия.”

Семинарът е предназначен за музиканти, танцьори, психолози и други специалисти от подпомагащите професии.

Водещ: Л.Ахтарова

 

Заетостта на участниците е, както следва: Събота от 13.30 до 20.00 ч.
  Неделя от 9.00 до 15.00 ч.
 
Срок за записване: до 9.02.2005 г.
 
Повече информация и записване на телефон: 02 / 980 13 87
  или на e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg
 
Такса за участие: за членове на БАМ - 25 лева, за всички други - 30 лв.
 
Забележка: Моля, спазвайте срокът за записване. Броят на участниците ще определи мястото на провеждане.

 <<<нагоре


На 22 и 23.01.2005 г. -  ще се проведе семинар на тема:

Активна музикотерапия:
1. Музикални импровизации в груповата психотерапия.
2. Музикотерапия при психологическа работа с деца.”

Семинарът е предназначен за музиканти, психолози и други специалисти от подпомагащите професии.

Водещ: Л.Ахтарова

 

Заетостта на участниците е, както следва: Събота от 13.30 до 20.00 ч.
  Неделя от 9.00 до 15.00 ч.
 
Срок за заявка за участие: до 18.01.2005 г.
 
Записване  на телефон: 02 / 980 13 87
  или на e-mail: lilyach@mail.orbitel.bg
 
Такса за участие:  за членове на БАМ - 25 лева, за всички други - 30 лв.
 
Забележка: Моля, спазвайте срокът за записване. Броят на участниците ще определи мястото на провеждане.

<<<нагоре


 

Постоянни предложения на Б А М :

1.      Тренинги за стимулиране на интуицията.

Техниките, с които работим освен всичко друго, ще стимулират  и

* вашата интуитивност и

* вярата в собствените Ви възможности.

2.      Тренинги за екипно сработване.

За да работим ефективно, когато сме в екип, трябва първо да се сработим. За тази цел са създадени специални програми за поведенческа, познавателна и творческа съзидателност. Резултатите ще доведат до качествено подобрение на ефективността във Вашето работно ежедневие и ще постигнете емоционално равновесие.

3.      Обучителни семинари и work-shop тренинги.

При нас ще имате възможност да научите различни техники и подходи в сферата на психологическата работа с изкуства, ще усетите как те въздействат върху Вас и ще добиете умения за Вашата ежедневна психологическа работа.