Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Интензивен курс на тема: Интензивен курс на тема: Образно асоциативни подходи в музикотерапията – от 31 юли до 5 август 2020

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН  ИНСТИТУТ – София

към

Българска Асоциация по Музикотерапия

 

 

Уважаеми колеги,

предоставяме на Вашето внимание

Интензивен курс на тема:

„Образно асоциативни подходи в музикотерапията”

 

от 31 юли до 5 август 2020 г.

Водещи:  ЛИЛИЯ АХТАРОВА и ИРИНА ДИМОВА

 

Тема: „МУЗИКА И ОБРАЗНОСТ”:

В рамките на 45  тренингови часа ще бъдат разгледани:

* Възникване на подхода – кратки исторически бележки,

* Структура на терапевтичната сесия и  теоретична постановка,

* Връзка с други терапевтични подходи,

* Прилагането на подхода в груповата и индивидуалната психотерапия

* Връзка и разлика с други рецептивни музикотерапевтични подходи,

* Видове релаксация,

* Музикална лаборатория.

* Проследяване на случай в цикъл от три терапевтични сесии – под супервизия.

* Водене на групова сесия с употребата на МО – под супервизия.

 

Изисквания:

Желаещите за участие извън Обучителната програма на МТИ-С, е необходимо да преминат през предварително интервю! Кандидат участници в интензивния курс, които нямат  личен опит с подхода Музика и образност, е необходимо да имат минимум 3  индивидуални сесии преди началото на курса. Участници, които имат вече един интензивен курс по подхода МО, биха могли да се включат в модулите след първият ден от курса!

ЦЕЛИ: през личните си преживявания, участниците да добият познание за подхода МО, както и начални умения за прилагането му

За кого? – Теоретично – практическият курс е подходящ  за студенти на МТИ-С,  за студенти по музикотерапия и студенти от други психотерапевтични парадигми с музикална подготовка, за музикотерапевти и психотерапевти с музикална образованост.

 

Къде? – адресът на БАМ: гр. София, ул. Гурко 52

Време:  всеки ден от 10.00 до 17.00 ч., с един час обедна почивка и две кафе паузи

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ – София  –  220 лв.

За всички други – 300 лв.

За представители на институции – 400 лв.

За участници , които имат  два  интензивни курса по подхода – 25 лв. на ден.

 

Срок изпращане на заявки за участие:  20  юли 2020г.

Срок за внасяне на такса за участие: 25 юли   2020г.

 

Моля, изпращайте заявки за участие на email:   mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Ако за първи път участвате в наш семинар, моля попълнете заявка за участие!

 Заявка за участие, изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

За всички други – моля потвърдете  в свободен текст на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Моля, таксата за участие преведете на:

Музикотерапевтичен институт – София –

Банка ДСК

IBAN: BG63STSA93000021519279

за студентите по  музикотерапия е възможно  и на място!

Повече информация на  тел.: 02 / 980 13 87 или 0898 66 55 78

 

ПРОГРАМА:

31 Юли 2020 г.,  петък 

* Възникване на подхода – кратки исторически бележки

* Структура на терапевтичната сесия и  теоретична постановка

* Връзка с други терапевтични подходи

* Прилагането на подхода в груповата и индивидуалната психотерапия

* Връзка и разлика с други рецептивни музикотерапевтични подходи

* Видове релаксация

 

01 Август 2020 г., събота  -

* от 10.00 до 13.00 –  Видове релаксация – упражнение

* от 14.00 до 17.00 – Музикална лаборатория

 

02 Август 2020 г., неделя -  Музикална лаборатория:

* Музикални форми

* Подбор на музикални произведения за целите на работата с МО.

 

03, 04, 05 Август 2020 г.

* Проследяване на случай в цикъл от три терапевтични сесии – под супервизия.

* Водене на групова сесия с употребата на МО – под супервизия.

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6

 

ПО СЛУЧАЙ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА

СПЕЦИАЛИСТИ В ГРАД СОФИЯ ОТВАРЯТ ВРАТИ

ЗА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

За тези, които искат да получат допълнително информация или нямат възможност да присъстват на 15 ноември 2014г. сме изготвили списък на музикотерапевтите, които ще предлагат

безплатни консултации в своите кабинети:

 

 

Боянка Корнажева /психотерапевт, психолог/
За кого: работи с възрастни
Кога: на 17 ноември и 19 ноември от 15:00 до 16:00 часа и от 19:15 часа
Къде: ул. “Екзарх Йосиф” №60, има достъп за хора с физически увреждания
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!
Телефон за контакт: 0887 – 71-72-15

***

Ирина Димова /психотерапевт и музикотерапевт/
Работа с клиенти по метода “Водено от музиката въображение”
Кога: 17 ноември, понеделник, от 13 до 19 ч.
Къде:  ул. Дойран 9 вх. Б, ет 7 (входът е откъм улица Смърч)
Транспорт: тролеи № 2, 9- спирка Дойран в посока Борово, автобуси 102, 204, 83, 73- слиза се на кръстовището на бул. Г. Делчев и улица Дойран
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!
Телефон за контакт: 0887- 51- 32-44

***

Надя Витанова /психотерапевт и музикотерапевт/
За кого: работи с възрастни
Кога: 15 ноември 2014 г. от 16:00 до 20:00 часа
Къде: бул. “Мария Луиза” 32, ІІ етаж, “Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики”
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!
Телефон за контакт: 0887-37-79-60

***

Дина Нарлиева /музикален психотерапевт под супервизия, логопед/
За кого: деца и възрастни, деца със СОП
Кога: 19 ноември 2014 г. от 8:00 до 12:00 часа
Къде: Студио „ФЕРНАНДИНА”, ул. Алеко Константинов 3-5, офис 1, партер – има достъп за хора с физически увреждания
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!
Телефон за контакт: 0897- 86- 05-11

***

Лилия Ахтарова /психотерапевт и музикотерапевт/
За кого: работи с възрастни
Кога: 18 ноември 2014 г. от 9:00 до 17:00 часа
Къде: ул. Гурко 52, ет. 4
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!
Телефон за контакт: 02 980 13 87  и на e mail: bam@bulgarianmusictherapy.com

***

Славка Зидан  /музикален психотерапевт под супервизия, психолог/
-  от 9:00 до 11:00 часа
Нейчо Карпачев /музикален психотерапевт под супервизия, психолог/
– от 10:00 до 12:00 часа
Теодоси Цингилев /музикален психотерапевт под супервизия, психолог/
– от 12:00 до 15:00 часа
Йорданка Деянова / Музикотерапевт /- от 15:00  до 17:00 часа
Кога: 18 ноември 2014 г.
Къде:  ул. Гурко 52, ет. 4
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!
Телефон за контакт: 02 980 13 87  и на e mail: bam@bulgarianmusictherapy.com

***

Елена Илиева /психотерапевт, музикотерапевт/,
Дина Нарлиева / музикален психотерапевт под супервизия, логопед /
За кого: интересуващи се от „Звукостимулация и системна работа със семейства”
Кога: 26 ноември 2014 г. от 9:00 до 12:00 часа
Къде: Студио „ФЕРНАНДИНА”, ул. Алеко Константинов 3-5, офис 1, партер
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!
Телефон за контакт: 0897- 86- 05-11

***
Росица Христова / музикален психотерапевт под супервизия, логопед, педагог/
За кого: за деца от 1 до 7 години /проблеми с проговарянето, езиков дефицит, подготовка за училище/
Кога:  18 ноември 2014 г. от 15:00 до 17:00 часа
Къде: Детско студио „Мила моя мамо”, бул. “Скобелев” – 58
Важно: Сесиите ще се провеждат само с предварително записване!

Телефон за контакт: 0897 31 71 30
Уеб адрес:    www.milamamo.dir.bg

***