Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Европейски Ден на Музикотерапията – 15 ноември 2018

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 отбелязва

15 ноември – европейският ден на музикотерапията

  

            За пети пореден път Европейската музикотерапевтична конфедерация (European Music Therapy Confederation, ЕMTC) отбелязва денят на музикотерапията в Европа. ЕМТС е конфедерация на професионалните музикотерапевтични асоциации, работеща за активното съдействие на по-нататъшното развитие на професионалната практика в Европа и за подпомагане обмена и сътрудничеството между страните членки. Мотото на 2018 година е „Музиката ме вълнува и движи”.

Основната цел на ЕMTC e да изгради взаимно уважение, разбиране и обмен между музикотерапевтите в Европа. Европейската музикотерапевтична конфедерация е основана на 15 ноември 1990 като форум за обмен между музикотерапевтите в Европа и вече близо 30 европейски страни са се присъединили към организацията.

По време на Европейския ден на музикотерапията ще бъдат организирани музикални активности в различни зали из Европа. Музикотерапевтите, специалистите в областта на музиката и здравето, ще проведат дни на отворените врати и ще организират уъркшопи. Запазено е място за специални, стоплящи сърцето изпълнения. Клиенти на услугата ще говорят за това как музикотерапията ги е подкрепила. На Европейския ден на музикотерапията ще оставим музиката да говори.

 

Повече информация можете да откриете на:

www.europeanmusictherapyday.com

 

            Музиката освен изкуство е и невербален език. Обединявайки разума и чувствата, присъщи на всички нас, тя е достъпна за всеки. Посредством музикалните инструменти можем да отправяме и получаваме  послания. Можем да ги планираме, но също така и да изненадваме себе си и хората, с които общуваме с всичко спонтанно и непреднамерено, на което ставаме автори в хода на музицирането.

 

Музиката е добра за твоето здраве!

Музиката играе важна роля в ежедневието ни. Тя може да бъде вълнуваща или успокояваща, жизнерадостна или затрогваща, може да разбърка спомените ни и да резонира мощно с нашите чувства, помагайки ни да им дадем израз и да общуваме с другите. Често не разбираме, как точно сме повлияни от музиката.

И тук имаме някои добри новини: музиката е добра за твоето здраве!

Изследователската работа показва: музиката е добра за твоя мозък, тя те прави по-умен, чудесна е за тялото ти, кара те да се движиш, музиката предизвиква емоции и ти дава добро настроение. Също така знаем следното: всеки е музикален и можеш да използваш силата на музиката, като си избираш музика за слушане, свириш на инструмент или пееш.

 

Музикотерапия

Музикотерапията е психотерапевтичен подход, установен и базиран на научна и изследователска работа, както и здравна професия, която употребява качествата на музикалните компоненти ритъм, мелодия и тоналност с цел да предостави средства, осигуряващи терапевтична свързаност. В музикотерапията хората работят с широк набор от достъпни

инструменти и с гласа си, за да създадат музикален език, който да отразява емоционалните и физическите състояния; това им позволява да изграждат връзки с вътрешния си Аз (inner self), както и с другите хора около тях.

Музикотерапевтите подкрепят общуването на клиента със себе си посредством комбинация от импровизирана или предварително композирана инструментална музика и глас, чрез пеене или говор, адаптирани към индивидуалните потребности на клиента и пациента. Предлагат се и се организират индивидуални и групови музикотерапевтични сесии в множество различни типове институции като болници, училища, хосписи, частни центрове и домове за грижа. Подходът на терапевта е съобразен с характера на институцията и е в различни теоретични рамки в зависимост от неговия тренинг и здравните потребности, на които той трябва да отговори.

Специалистите по музикотерапия работят с широк спектър от групи от клиенти, в това число с деца и възрастни с интелектуални затруднения, обучителни трудности, аутизъм или поведенчески разстройства, възрастни с психически заболявания, депресивни състояния, травми, тревожност; психосоматични заболявания, както и с възрастни пациенти с болестта на Паркинсон, Алцхаймер и други неврологични заболявания.

Музикотерапевтите са професионалисти, които са завършили  обучение в цялостни тренингови програми, одобрени от оторизираните за това институции с цел да отговорят на здравните потребности на клиентите си по отговорен начин. В Европа повече от 5000 сертифицирани музикотерапевти работят в здравни институции и частната практика.

Както в цяла Европа така и у нас музикотерапевтичната услуга достига все още до малък кръг нуждаещи се. Използването на музикотерапията за широк набор от здравни нужди е ефективно и рентабилно и допринася за постигане на цялостна грижа за здравето.

 

***

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

отбелязва

 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА

15 ноември 2018

 

с поредица от събития в столицата и страната

 

 

СОФИЯ

 

„Музиката ме вълнува, движи и докосва” – празнична програма с музика, изненади и интеракции с публиката

16 ноември, 19.00–21.00, ВХОД СВОБОДЕН

център „Идея Вита”, район „Красно село”, ул. „Лерин” 64

 

 

Общувай с мен – музикотерапевтични ателиета за учители, родители и ученици в ЧСУ „Николай Райнов”

15 и 16 ноември, водещи: д-р Даниела Найденова и Яна Николова

 

„Аз и ти” – ателие с активна музикотерапия за ученици в Шесто основно училище “Граф Н.П. Игнатиев”

14 ноември, водещ: Росица Николова

 

 

ПЛОВДИВ

 

Срещи с музикотерапевтиНа вашите въпроси ще отговарят музикотерапевтите Детелина Петрова, Яница Чуканска, Елена Кумчева, Радка Георгиева.

Мотото на тазгодишния Европейски ден на музикотерапията 15 ноември е „Музиката ме вълнува”. Нека проверим възможно ли е да се раздвижим и развълнуваме. Искаме ли и как ще се почувстваме?

Пловдив, 15 ноември от 15:00, ул. Неофит Бозвели 38, Комплекс за социални услуги, деца и семейства. ВХОД СВОБОДЕН

 БУРГАС

 

Хайде да се движим – Ателие за майки с малки деца от 1 до 3 години
Музикотерапевтични и танц-двигателни активности, подпомагащи емоционалното общуване майка-дете.
17 ноември, от 11:30 до 12:30, гр. Бургас, ул. Шейново 2,

ВХОД СВОБОДЕН

Водещ: Станимира Камчева, тел. 0899739423

 БЕЗПЛАТНИ ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ:

 

СОФИЯ

проф. Надежда Витанова – индивидуална музикална психотерапия на 13 ноември от 16 до 19 часа, адрес: бул. „Мария Луиза” 32, ет. 2, звънец на домофона Психотерапия, тел. 0887 377 960

 

Лилия Ахтарова – он-лайн консултации от 11 до 15 ноември; за контакт lilyach@bulgarianmusictherapy.com

 

д-р Даниела Найденова – консултации от 12 до 18 ноември с предварително записан час на тел. 0882 88 70 73

 

Теодоси Цингилев – консултации в периода 12–18 ноември 2018, от 08:00 – 09:30часа, ул. Екзарх Йосиф 47, тел. 0898469783

 

Славка Зидан – консултации от 12 до 18 ноември след предварително записване на тел. 0898646108

 

НЕСЕБЪР

Станимира Камчева – консултации на 12 ноември от 15 до 16 часа, заявки на телефон 0899739423

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Обучителна програма на БАМ

“МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ
В ПСИХОТЕРАПИЯТА”

1. Цел:

Целта на обучението е студентите да получат теоретична и практическа подготовка, за да могат да използват средствата на музикотерапията в контекста на различни психотерапевтични подходи.

2. Организация, ръководство и преподавателски екип: 

Комисия по обучителната програма:

Лилия Ахтарова – психотерапевт, съртифициран музикотерапевт,  председател на БАМ

Проф. д-р п.н. Надежда Витанова

Преподавателски екип:

Лилия Ахтарова, проф. д-р п.н. Надежда Витанова, проф. Нева Кръстева, доц. д-р Никола Атанасов,d.m., доц. д-р Румен Бостанджиев, d.m., д-р Пламен Панайотов, Боян Страхилов, ст.пр.Жени Георгиева, Румен Георгиев, Ангел Томов, Любка Мюлер, Боянка Корнажева, Ирина Димова, Милена Ласкано  и др.

(Ръководството на обучителната програма може да направи текущо промени в преподавателския състав с оглед на по-ефективно обучение).

3. Кой може да кандидатства: психолози,  медицински специалисти, социални работници, музикални педагози, музиканти, специалисти от групата на помагащите професии, както и студенти от тези направления.

4. СТРУКТУРА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

               4.1. ВЪВЕЖДАЩО НИВО:

               Целта на въвеждащото ниво е, чрез групова работа участниците да се ориентират в основни  възможности за използване на подходящи  музикотерапевтични подходи и техники в психотерапевтичния процес.

Хорариум – 30 часа.

След приключване на въвеждащото ниво, участниците които искат да продължат обучението си в следващите нива, се явяват на интервю с членове на преподавателския екип.

4.2.            БАЗИСНО НИВО:

    *  Участие  в дългосрочна “Група за себепознание и личностно развитие”, чрез приложение на музикотерапевтични подходи в психотерапевтичния процес. 

Хорариум – 200 часа (вкл.30 ч. от въвеждащото ниво)

*   Практически семинари (таблица 1) .

Хорариум – 260 часа                                                                              

 Таблица 1. Разпределение на хорариума според задържителното учебно-приложното съдържание

Учебно- приложно съдържание Хорариум
Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия 30 уч.ч.
Образно-асоциативна музикотерапия 60 уч.ч
Музикотерапия за деца 30 уч.ч
Музикална психодрама 30 уч.ч
Музикална лаборатория 30 уч.ч
Танц – движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия 80 уч.ч
Общ брой 260 уч.ч

 

Допълнителни практически семинари с хорариум до 60 ч.:

-  Изкуствата в психотерапия с приказки.

-  Психоаналитични подходи и практики в психотерапията.

-  „Процес ориентирана” психотерапия – по А. Миндел.

-  Юнгиански ориентирана психотерапия.

-  Психодрама групова терапия.

- Образно-асоциативни подходи в индивидуалната и групова музикотерапия с психотерапевтична насоченост.

- Други.

Задължително избираема е една или няколко от предложените теми, свързани с други подходи в психотерапията, с  общ хорариум най-малко 60 часа.

Хорариум – 60 часа

 

*Теоретико-приложни семинари (таблица 2)

Хорариум – 260 часа

Таблица 2. Разпределение на хорариума според задължителното теоретико-приложното съдържание

Теоретико-приложна област Хорариум
Психопатология 30 уч.ч
Основни направления и подходи в психотерапията:
-  Психодинамични подходи
-  Хуманистични и екзистенциални подходи
-  Поведенчески подходи в психотерапията
 
45 уч.ч
25 уч.ч
30 уч.ч
Група и групова терапия. Транзакционен анализ и гещалттерапия 20 уч.ч
Фамилна терапия 20 уч.ч
Водене на първо интервю 20 уч.ч
Психологическо консултиране с психотерапевнична насоченост 20 уч.ч
Брачно консултиране 20 уч.ч
Краткосрочна терапия 15 уч.ч
Етика в подпомагащите професии 15 уч.ч
Общ брой 260 уч.ч

 
*  Използване на задължителна литература  за разширяване на теоретичната и теоретико- приложната  подготовка.

 4.3. Лична психотерапияминимум 20 сесии, взети за период не по-продължителен от  две поредни календарни години по време на обучението.

4.4. Базисното ниво според обучителната програма завършва с:  разработка на реферат от областта на темите на практико-приложните и практическите семинари, предвидени в обучителната програма.                                    Хорариум за самостоятелна подготовка – 100 часа

4.4. СПЕЦИАЛИЗИРАНО НИВО:

4.4.1. Индивидуална и групова музикотерапия, като психотерапевтична практика, с общ хорариум  60 сесии, от които:

- използване на музикотерапевтични подходи в  40 индивидуални психотерапевтични сесии с възрастни;

-  използване на музикотерапевтични подходи в 20 психотерапевтични сесии: b с деца или bс  група на възрастни или деца.

                 4.4.2. Участие в супервизии:

                 –  индивидуални супервизии – 30 сесии, от които 5 сесии са директно наблюдавани от супервизора. Всяка сесия за индивидуална супервизия е с продължителност от 1 час;

                 –  групови супервизии – 60 сесии, от които 10 сесии с индивидуални презентации на случай. Всяка сесия за групова супервизия  е  с продължителност от 3 учебни часа.

4.5. Обучителната програма завършва  с писменно представяне на случай от личната психотерапевтична практика, като музикален психотерапевт под супервизия.

Описаният случай включва супервизиран психотерапевтичен процес, осъществен и финализиран чрез последователно проведени най-малко 10 психотерапевтични сесии.

                                    Хорариум за самостоятелна подготовка – 100 часа

4.6. Диплома и правоспособност: Музикален психотерапевт.