Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Цикъл семинари на тема: „Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия” – 20 и 21.06.2020, …

Музикотерапевтичен институт – София към

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

Цикъл семинари – workshop  

на тема:

„Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия”

 Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА

 

ЦЕЛ:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия  и  други невербални техники  (движение, музика и рисуване)  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения. Методът намира еднакво подходящо приложение в психологическата работа с деца и възрастни.

Обучението ще се проведе в три съботно – неделни семинара.

 

ТЕМИ:

История и теоретични постановки.

- Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.

- Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.

- Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.

- Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.

- Заключение и релаксация.

- Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

 

20  и 21.06.2020 г.

04 и 05.07.2020 г.

18 и 19.07.2020 г.

Време:

 

От 9.00 до 18.00 с 1 час обедна почивка

 

ТАКСА:

ЗА ЕДИН УИКЕНД:

-       за студенти и  членове на БАМ – 95 лв., за всички други -  120 лв.

-       За представители на институции – 140 лв.

 

Цикълът е част от обучителната програма на МТИ-С – задължителни  модули.

Участниците извън нея  ще получат сертификат за 64 тренингови часа.

 

СРОК за заявки: 14.06.2020

Заявка за участие, изтеглете от тук:    zaiavka_uchastie

Моля изпращайте своите заявки на  e-maila na МТИ-С : mti@bulgarianmusictherapy.com

 

ВНИМАНИЕ! На заявилите се за участие ще бъде изпратена допълнителна информация къде ще се проведат заниманията, както и номера на банковата сметка за превеждане на таксите за участие!

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и  0898 665 578;

 

< |||| > 1 2 3 4 5

Предстоящ семинар с водещ: Боряна Радева - 28 и 29 септември 2019 г.

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

Уведомява:

На 28 и 29 септември 2019 г. ще се състои семинар

С водещ: Боряна Радева

 

ТЕМИ:

28.09.2019г.  – „Музикотерапия в гериатрията”:

- разглеждане на оригинални видео материали с пациенти

- анализ на често срещани ситуации

- анализ на терапевтичния подход

 

 

29.09.2019„Рецептивна музикална терапия с тамбура за тяло и ocean drum“:

- алтерирани състояния на съзнанието, индуцирани чрез монохромна музика

- кои теми заговарят у нас различните инструменти (архетипи на звука)

- упражнения с преживелищен характер

 

*Внимание!  Поради различната тематика, възможно е участие в един от дните, по избор.

 

Такса за един ден:

За членове на група за личен опит – 35 лв.

За всички други – 50 лв.

 

Двата семинара са част от задължителните часове от Обучителната програма на МТИ-С, но имат и своя цялостен завършен вид.

За кого:

- за студенти по музикотерапия и музикотерапевти!

 

Време:

Събота:  от 10.00 до 17.00 ч.  – с 1 ч. обедна почивка.

Неделя: от 8.30 до 15.00 ч. – с 30 мин.  обедна почивка.

 

Такса за участие за  двата дни:

за студенти  на МТИ-С от група pа личен опит – 70 лв.,

За студенти на МТИ-С и членове на БАМ – 80 лв.

За всички други – 98лв.

 

Срок за заявки и внасяне на такса участие – 11 септември 2019 !

Заявка за участие, свалете от тук:   zaiavka_uchastie

 

Моля, внесете своята такса на сметката на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:     BG63STSA93000021519279

 

Основание за плащане: обучение.

 

Повече информация на тел.:   0898 665 578 – до 3-ти септември 2019 !
***

 

За водещия:
БОРЯНА РАДЕВА е завършила бакалаварска степен по психология във гр. Виена – (Universitat Wien), „Музикална терапия“ – степен (Бакалавър + Магистър) към  Виенски Университет по музика и изобразително изкуство (Universitat fur Musik und darstellen de Kunst Wien).