Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Бароков Семинар – от 08 до 13 октомври 2019г.

БАРОКОВ СЕМИНАР

„Принципи на бароковата интерпретация и импровизация“

За певци и инструменталисти

от 08 до 13 октомври 2019г.

в София, Читалище „Андрей Стоянов“ на ул. „Искър“  62 срещу СМГ

с водещ ЙОСИФ ГЕРДЖИКОВ

и пианист МИРА ИСКЪРОВА

 

Бароковият семинар ще завърши с концерт и раздаване на сертификатите на отличените кандидати  - на 14.10.2019 (понеделник) в 18:30ч. в музея „Борис Христов“, в гр. София.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

8.10.2019 (вторник) 10:30-13:30 запознаване с кандидатите, прослушване и практика

13:30 до 15:00 теоретична разработка

9.10.2019  (сряда) 11:00-13:30 практика

13:30 до 15:00 теоретична разработка

10.10.2019  (четвъртък) 12:00-15:30ч. теория и примери

11.10.2019 (петък) 10:30-13:30 практика 13:30-14:30 – теоретични насоки

12.10.2019  (събота) 10:30-16:30 – теоретични насоки и практика

13.10.2019  (неделя) – предложения, обсъждане и оформяне на концертна програма и генерална репетиция за концерта 12:30-15:00

Отличените участниците ще получат сертификат за участие в Майсторския клас от Фондация „Бахово общество“ в България, с подпис и печат от председателя на Фондацията – инж. Георги Колчаков и от Маестро Йосиф Герджиков.

 

СЕРТИФИКАТ

  1. Интонационно ударение и метрика на стиха в Древна Гърция. Характер на Древногръцката драма и принципи. /3 часа/
  2. Грегорианика – произход, развитие, особености на латинския език, силабически квантитет и интерпретация в музиката. /5 часа/
  3. Зараждане на операта в Европа и основни принципи, особености на интонираната декламация и разбиране на най-ранния термин „белканто“ 1642г. /2 часа/
  4. Особености на бароковия стил – композиционна техника „генерал бас“, интерпретация на хармоничните структури от певеца – солист. /5 часа/
  5. Особености на бароковия стил. Принципи на риториката и интерпретация на бароковата фраза. /3 часа/
  6. Особености на бароковия стил – симетрия/асиметрия, строфични форми и свободно варирано развитие. /5 часа/
  7. Особености на бароковия стил – теория на афектите, видове афекти, дума на афекта в бароковата фраза. /5часа/
  8. Особености на бароковия стил – темпови пропорции, бяла и черна нотация – наследство от Ренесанса, темпови съпоставки на вътрешните дялове. /5 часа/
  9. Основи на бароковата импровизация /2 часа/
  10. Бароков стил и връзка с Класицизма – барокови очертания при композиторите класици и в други епохи. /5 ч./

/Индивидуални насоки/

 

Таксите за участие следва да се внесат по банков път по сметката на Музикотерапевтичен институт – София до 04.10.2019г. ( петък):

120 лв (за активни участници)

30 лв (за слушатели)

 

Сметката на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:     BG63STSA93000021519279

 

Основание за плащане: участие в Бароков семинар (активен участник или слушател) и трите имена на участника.

 

Благодарим Ви за интереса!

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Предстоящ семинар с водещ: Боряна Радева - 28 и 29 септември 2019 г.

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

Уведомява:

На 28 и 29 септември 2019 г. ще се състои семинар

С водещ: Боряна Радева

 

ТЕМИ:

28.09.2019г.  – „Музикотерапия в гериатрията”:

- разглеждане на оригинални видео материали с пациенти

- анализ на често срещани ситуации

- анализ на терапевтичния подход

 

 

29.09.2019„Рецептивна музикална терапия с тамбура за тяло и ocean drum“:

- алтерирани състояния на съзнанието, индуцирани чрез монохромна музика

- кои теми заговарят у нас различните инструменти (архетипи на звука)

- упражнения с преживелищен характер

 

*Внимание!  Поради различната тематика, възможно е участие в един от дните, по избор.

 

Такса за един ден:

За членове на група за личен опит – 35 лв.

За всички други – 50 лв.

 

Двата семинара са част от задължителните часове от Обучителната програма на МТИ-С, но имат и своя цялостен завършен вид.

За кого:

- за студенти по музикотерапия и музикотерапевти!

 

Време:

Събота:  от 10.00 до 17.00 ч.  – с 1 ч. обедна почивка.

Неделя: от 8.30 до 15.00 ч. – с 30 мин.  обедна почивка.

 

Такса за участие за  двата дни:

за студенти  на МТИ-С от група pа личен опит – 70 лв.,

За студенти на МТИ-С и членове на БАМ – 80 лв.

За всички други – 98лв.

 

Срок за заявки и внасяне на такса участие – 11 септември 2019 !

Заявка за участие, свалете от тук:   zaiavka_uchastie

 

Моля, внесете своята такса на сметката на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:     BG63STSA93000021519279

 

Основание за плащане: обучение.

 

Повече информация на тел.:   0898 665 578 – до 3-ти септември 2019 !
***

 

За водещия:
БОРЯНА РАДЕВА е завършила бакалаварска степен по психология във гр. Виена – (Universitat Wien), „Музикална терапия“ – степен (Бакалавър + Магистър) към  Виенски Университет по музика и изобразително изкуство (Universitat fur Musik und darstellen de Kunst Wien).