Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Годишно Отчетно събрание – 20.10.2020

До членовете на Българска асоциация по музикотерапия

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 в съответствие с чл. 18 от Устава на Българска Асоциация по музикотерапия, УС на БАМ взе решение за провеждане  на Годишно Отчетно събрание, при следния дневен ред:

 1. Избор на нови членове в Етичната и Контролната комисии
 2. Промяна на Устава
 3. Обсъждане на отбелязването на Европейския ден на музикотерапията – 15 ноември
 4. Обсъждане на отбелязването на 25 години от създаването на БАМ
 5. Приемане на студенти в Програмата на МТИ – София и нови членове на БАМ
 6. Отчет за финансовото състояние на БАМ и внасянето на членските и студентските такси
 7. Актуални въпроси

 

Събранието ще се проведе на 20 октомври (вторник) 2020 г. от 17.00 часа на адреса на БАМ – ул.„Гурко” 52

 

УС на БАМ

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Регистър на БАМ

 

Условия за членство в БАМ: прочети тук

 


МУЗИКОТЕРАПЕВТИ:

 

Лилия Ахтарова - Учредител, квалифициран член на БАМ, Регистриран психотерапевт, Музикотерапевт, Експерт в човешките взаимоотношения, Работа с юноши и възрастни, Индивидуална и групова психотерапия, Консултации в партньорските взаимоотношения. Директор и обучител в Музикотерапевтичен институт – София по Музикотерапия(МТ)в психотерапията и Музикотерапия в неврорехабилитацията.За контакти:
E-mail: lilyach@bulgarianmusictherapy.com GSM: 00359 898 665578
Проф. Надежда Витанова – квалифициран член на БАМ,
Регистриран психотерапевт: музикотерапевт, аналитичен психотерапевт, музикотерапия в аналитичната психотерапия, групова психодрама терапия, музикотерапия в психодрама групова терапия.Обучител в Музикотерапевтичен институт. Индивидуална и групова психотерапия с възрастни и деца.
За контакти:
Тел. 02 / 987 98 36; GSM: 0887 377 960
E-mail: nadia_vitanova@yahoo.com
Ирина Димова – квалифициран член на БАМ, регистриран психотерапевтИрина  Димова е регистриран психотерапевт, музикотерапевт  и музикален педагог. Квалифициран член е на БАМ.Предлага:Музикална психотерапия по Метода на Хелън Бони – „Водено от музика въображение“.
Психотерапевтично консултиране- разговор, свързан с  проблеми в личния и професионалния живот.Психодрама- индивидуална и групова. Методът изследва как общуваме през различните си житейските роли. Развива способността за емпатия, емоционалната интелигентност и комуникативните умения. Уроци по пиано за себеизразяване  и справяне със стреса. Работи с :

 • Бременни жени
 • Настоящи и бъдещи родители
 • Онко болни пациенти
 • Клиенти с житейски проблеми

Контакти: тел. 0887 513 244,
e-mail: irina_jdimova@abv.bg

 

Даниела Найденова – квалифициран член на БАМ; Музикотерапевт
За контакти:  E-mail: danisw5@hotmail.com
Д-р Мери Горинова д.п.,
- логопед, психодрамата терапевт, детски психодрама терапевт. КДП „Св. Никола”-стационар
УМБАЛ „Александровска”За контакти:merygor@abv.bg   D-r Mary M. Gorinova Ph.D.
- speech, language, psychodrama therapist and child psychodrama therapist.Clinic of Child Psychiatry “St. Nicolas” – Inpatient DepartmentUniversity Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska”
За контакти:
merygor@abv.bg
Боянка Корнаджева – редовен член на БАМ,
Психотерапевт
– частна практика от 1993г.
Психоаналитик – работи с EPF (Европейска Психоаналитична Федерация)
IPA (Международна Асоциация по Психоанализа) и PIEE (Психоаналитичен Институт за Източна Европа) от 1995 г., наблюдател за България в EFPP (Европейска Федерация по Психоаналитична Психотерапия). Консултант по латерално мислене, работи с д-р Едуард Де Боно от 1983г.  Сертифициран медиатор - от 2013г. в Единния регистър на медиаторите към МП; Редовен член на Българска Асоциация по Музикотерапия; Квалифициран член на Българска Асоциация по Психотерапия (Член-учредител на Група за Развитие на Психоаналитичната Практика в България – до 2005г.;  Член-учредител и Председател на Съвета на Фондация „Палитра” – от 2004г.EFPP (observer) –от 2004г. работи с Френската Федерация по Психоаналитична Психотерапия Професионални интереси: 

 • Работа с групи за стимулиране на комуникативните умения и нестандартното мислене.
 • Психоаналитична работа с деца, семейства и възрастни;
 • Работа с деца преди, по време и след раздяла/развод на родителите;
 • Консултативна и психотерапевтична работа със засегнати от промените, съпътстващи раздялата/развода;
 • Консултативна и психотерапевтична работа с хора, получили тежка диагноза и с техните семейства/близки;

За контакт:

0887 717215,   boyankakornazh@gmail.com

Нейчо Кърпачев - Редовен член на БАМ от 2008 г.
Психолог; Музикален психотерапевт под супервизияПредлага като експерт: консултиране и психологическа подкрепа за деца, семейства и възрастни.
За контакти: тел.: 0898 579 595;
e-mail: neichoc@abv.bgМузикалната рубрика „Между барока и рока“ – популярна и представителна рубрика за творби от класиката до днес, а този разказ е за психотерапевтичните възможности на мелодиите, които слушаме и изпълняваме. Вече 21 години има Българска асоциация по музикотерапия.
Теодоси Цингилев – редовен член, Психолог. Музикален психотерапевт под супервизия. Психотерапия и психологически консултации.За контакти:   Тел: 0898 46 97 83E-mail: tedogit@yahoo.com Teodosi Tsingilev
Славка Димитрова Зидан Редовен член на БАМ
Психолог, музикотерапевт под супервизияПредлага: Консултиране и терапияЗа контакти:  Тел.: 0898 646 108; E-mail: callipso_sz@abv.bg
Росица Христова – редовен член– логопед, музикотерапевт под супервизия, музикален педагогПредлага консултация, диагностика и терапия при:
- говорна и езикова патология, късно проговаряне, дисфазия на развитието
- Когнитивна терапия при деца със синдроми, генерализирано разстройство на развитието
- Логоритмика, музикотерапия, арт –терапия за деца
- Тренинг „Дете с родител” за деца от 1 до 4 г.
- Подготовка и тестове за училищна готовност, ограмотяванеЗа контакти: тел. 0898 92 30 92;
ros.hristova@abv.bg
www.milamamo.dir.bg
Росица Василева Николова – редовен член на Българска Асоциация по музикотерапия.
Магистър по класическо пеене – ДМА „Панчо Владигеров“ , клиничен музикотерапевт, музикален психотерапевт под супервизия. Работа с деца с генетични и двигателни потребности , арт-ателиета за деца с психологическа и социална насоченост. Работа с клиенти с използване на психологически и арт-терапевтични подходи.За контакти:
Тел.: 0888251415
E-mail: rosivasnik@abv.bg
Яна НиколоваЯна НиколоваСертифициран музикотерапевт при МТИ-София, със специалност „Клинична музикотерапия. Квалифициран член на БАМ. Магистър на начална педагогика и музикална педагогика.Работи с деца с проблем в развитие, корекция на поведенчески нарушения в посттравматичен период и възрастните с деменция, алцхаймер и други възрастови изменения.За контакти:
гр. София, тел. 0896 330728
yanamoravia@gmail.comFB: Дневен Център Ханна София
Дина Нарлиева Вид членство в БАМ: редовен членДина НарлиеваЕксперт в музикотерапията: логопед /бакалавър и магистър/, специален педагог на деца с интелектуална недостатъчност /бакалавър/, музикален психотерапевт /под супервизия/, гещалттерапевт-психотерапевт /втора година/.Предлага като експерт: логопедично консултиране, комплексна диагностика и терапия на деца и юноши, психотерапия на деца и възрастни, музикотерапия и звукостимулация и системна работа със семейства.За контакти:
тел. 0897 / 86 05 11
e-mail: d_narlieva@abv.bg
сайт: http://studio-fernandina.com
Йорданка Деянова – Редовен член на БАММагистърска степен по музикотерапия; НМА ”Проф. Панчо Владигеров”, София. Индивидуална и групова работа с клиенти, търсещи себепознание и личностно развитие.За контакти:
тел. 0898 79 66 81;
e-mail: dannydeyanova@abv.bg

Лаура Гиош-Марков – редовен член на БАМ
Лаура Гиош-Марков е певица, композитор и актриса.Своето музикално образование, бакалавърска степен, е придобила в университета в Орегон, САЩ. Завършила е и педагогическо образование, магистърска степен, също в САЩ. През последните 15 години практикува специалността си училищно консултиране, в местно частно училище.В практиката си тя съчетава своя опит с експресивно изкуство и консултиране. Лаура е завършила първата част на програмата “Музикална психотерапия” в БАМ и в момента практикува с клиенти под супервизия. Тя също е завършила специалност посттравматично стресово разстройство в Human Givens College в Лондон.
Даринка Симеонова Пушкарьова/ Darinka Simeonova Pushkariova
Вид членство в БАМ: Асоцииран член на БАМ/ Assosiate member of BAMОсновно образование, експерт в музикотерапията:
Магистър по Музикотерапия;Асистент по Психодрама/ Master degree in Musictherapy; Assistant in PsychodramaПредлага като експерт: Активна Музикотерапия с елементи на Психодрама/ Active Musictherapy with elements of Psychodrama. За контакти:
+359 896 81 74 84;
e-mail: dara7@abv.bg;
FB: Darinka Pushkariova
Дара Пушкарьова
Изабела Георгиева
- гр. София
Редовен член на БАМ (Българска Асоциация по Музикотерапия).
• Педагог
• Магистър на изкуствата към Санкт-Петербургската Държавна Консерватория „Николай Римски-Корсаков”
• Завършено първо ниво в обучителната програма на МТИ-С (Музикотерапевтичен Институт-София), съобразена с критериите на EMTC (The European Music Therapy Confederation), където продължава своето обучение, като музикален психотерапевт.
• Завършен базисен курс по Позитивна Психотерапия към програмата на ДППБ (Дружество по Позитивна Психотерапия в България), утвърдена от WAPP (World Association For Positive Psychoterapy). Продължава обучението си на Майсторско ниво.
Работи като музикален и позитивен психотерапевт под супервизия, както с групи за себепознание и личностно израстване, така и индивидуално.Контакти:
Тел.: 0876 343 100
e-mail: izabelg@mail.bg
Радка Георгиева – квалифициран член на БАМ, сертифицирана в две специалности: музикален психотерапевт и клиничен музикален терапевт.
Радка Георгиева
Музикант, музикален педагог. Специалност: педагогика на обучението по музика, специализация – поп и джаз пеене при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – ПловдивПредлага музикална психотерапия и клинична музикотерапия в гр. Пловдив и Пловдивска област.Работа с музикотерапевтични подходи в психотерапията; работа с деца и възрастни с временни и трайни увреждания, както и профилактика със средствата на клиничната музикотерапия.

 • индивидуална и групова работа с деца, възрастни, семейства, върху теми за личностно израстване, емоционална компетентност, преодоляване на затруднения в междуличностните взаимоотношение, психологически травми, нарушения в развитието, страхове и др.
 • Ателиета за деца и възрастни, като се използват методи от музикотерапията и другите експресивни изкуства, с цел себепознание, личностно развитие.

 

За контакти:  
Тел.: +359 888 892 506
e-mail: radka_musik@abv.bg

Facebook: Експресивни изкуства и терапия

Станимира Петрова Камчева –квалифициран член на БАМ , музикален психотерапевт, психолог.Придобити допълнителни квалификации в областта на семейното и брачното консултиране, психодрама, арт терапия.Индивидуална и групова терапия с деца и възрастни, фамилна терапия.Предлага музикална психотерапия  в град Бургас и Бургаска област.За контакти:
Тел.: 0899739423, e-mail: stanimira_pe@abv.bg
Милена Антонова-Ласкано - асоцииран член на БАМ, дипломиран музикотерапевт в Сорбоната – гр. Париж, Франция
Елена Илиева – асоцииран член на БАМ – експерт в подхода Томатис – гр. Кейптаун
 
Дипломирани в първо ниво в обучителната програма на БАМ , работещи само под супервизия:
Валя Владимирова – редовен член на БАМ
Гергана Владова – редовен член
Димитър Златарев – редовен член на БАМЗа контакти:
Тел. 0888 688114; E-mail: dimzlat@abv.bg

Руслана Анастасова
– редовен членЗа контакти: Тел. 0888 677 305
E-mail: ruslana_lana@abv.bg
  Членове на БАМ – студенти
Соня Локмаджиева – редовен член
Стоянка Илова – редовен членЗа контакти: Тел. 0888-437934
E-mail: tania_ilova@yahoo.com
Златка Василева – редовен член
 
Стоян Иванов - асоцииран член на БАММагистър – педагог.
Възпитаник на музикалното училище в Стара Загора СУМСИ “Христина Морфова” с музикален инструмент – акордеон.
Завършил бакалавър и магистър във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – педагогика на обучението по музика също със специален инструмент акордеон.За контакти: Е-mail: sony2@abv.bg
GSM: 0877 744 411;
 
Детелина Петрова Асоцииран член на БАМ, музикален педагог, музикотерапевт.
Бакалавър – Педагогика на обучението по музика, АМТИИ, Пловдив;
Магистър – Медийно Музикално Редакторство, АМТИИ, Пловдив;
Магистър –Музикотерапия, АМТИИ, Пловдив.
Музикални ателиета за ранно детско развитие; Музикални арт ателиета за деца и възрастни със социална и психологическа насоченост. Използване на методи от Музикалната педагогика, Музикотерапията, Арттерапията и Музикалната психодрама.За контакти:
тел. 0884316230;
e-mail: detelina74@dir.bg

https://www.facebook.com/МузикАртини

https://www.facebook.com/MusicPsychodramaBg/ – Аз-детето в психотерапевтичното пространство на музикалната психодрама

Теодор Карайончев – асоцииран член
психолог, докторант в Софийски Университет „Свети Климент Охридски“Асоцииран член на БАМ
Индивидуални и фамилни психологически консултации от 1993 г., включително по Skype: tigertedy
Тренинги от 1986 г. по теми по заявка на клиентите според техните потребности, включително с използване на актьори и мимове
Групи за личностно развитие, включително за балансиране и регулиране на теглотоЗа контакт: tedy92@yahoo.com ; 0888308234