Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Уъркшоп на тема „Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия” – м. Май и Юни 2023 г.

Музикотерапевтичен институт – София към

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

Цикъл семинари – workshop  

на тема:

„Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия”

 Водещ: Лилия Ахтарова

 

 

ЦЕЛ:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия  и  други невербални техники  (движение, музика и рисуване)  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения. Методът намира еднакво подходящо приложение в психологическата работа с деца и възрастни, в клиничната практика, личностното развитие и работа с групи с цел екипно сработване.

Обучението ще се проведе в три съботно – неделни семинара.

 

            ТЕМИ:

 • История и теоретични постановки.
 • Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.
 • Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.
 • Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.
 • Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.
 • Заключение и релаксация.
 • Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

13 и 14.05.2023 г.

27 и 28. 05.2023 г.

10 и 11 юни 2023 г.

 

ВРЕМЕ:  събота и неделя от 9.00 до 18.00, с 1 час обедна почивка и 3 почивки по 15 мин.

 

ТАКСА:

ЗА ЕДИН УИКЕНД:

-       за студенти  на МТИ–С от текущата тр. група –  95 лв.

-       за членове на БАМ – 105 , за всички други -  120 лв.

-       За представители на институции – 140 лв.

 

Цикълът е част от обучителната програма на МТИ-С – задължителни  модули.

 

Участниците извън нея  ще получат сертификат за 64 тренингови часа.

 

СРОК за заявки: 01.05.2023 г.

Моля изпращаите своите заявки на  e-maila na МТИ-С : mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Ако това е Вашето първо участие в семинар на МТ–С и БАМ, моля, попълнете заявка!

Заявка за участие, изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

 

ВНИМАНИЕ! На заявилите се за участие ще бъде изпратена допълнителна информация къде ще се проведат заниманията, както и номера на банковата сметка за превеждане на таксите за участие!

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и e 0898 665 578;

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6

Регистър на БАМ

 

Условия за членство в БАМ: прочети тук

 


МУЗИКОТЕРАПЕВТИ:

 

 

Лилия Ахтарова - Учредител, квалифициран член на БАМ, Регистриран психотерапевт, Музикотерапевт, Експерт в човешките взаимоотношения, Работа с юноши и възрастни, Индивидуална и групова психотерапия, Консултации в партньорските взаимоотношения. Директор и обучител в Музикотерапевтичен институт – София по Музикотерапия(МТ)в психотерапията и Музикотерапия в неврорехабилитацията.

За контакти:
E-mail: lilyach@bulgarianmusictherapy.com GSM: 00359 898 665578
Проф. Надежда Витанова – квалифициран член на БАМ,
Регистриран психотерапевт: музикотерапевт, аналитичен психотерапевт, музикотерапия в аналитичната психотерапия, групова психодрама терапия, музикотерапия в психодрама групова терапия.Обучител в Музикотерапевтичен институт. Индивидуална и групова психотерапия с възрастни и деца.
 
За контакти:
Тел. 02 / 987 98 36; GSM: 0887 377 960
E-mail: nadia_vitanova@yahoo.com
Ирина Димова – квалифициран член на БАМ, регистриран психотерапевт

Ирина  Димова е регистриран психотерапевт, музикотерапевт  и музикален педагог. Квалифициран член е на БАМ.
  

Предлага:

Музикална психотерапия
по Метода на Хелън Бони – „Водено от музика въображение“.


Психотерапевтично консултиране- разговор, свързан с  проблеми в личния и професионалния живот.
Психодрама- индивидуална и групова. Методът изследва как общуваме през различните си житейските роли. Развива способността за емпатия, емоционалната интелигентност и комуникативните умения.

Уроци по пиано за себеизразяване  и справяне със стреса.

Работи с :

 • Бременни жени
 • Настоящи и бъдещи родители
 • Онко болни пациенти
 • Клиенти с житейски проблеми

Контакти:
тел. 0887 513 244,
e-mail: irina_jdimova@abv.bg

 

Даниела Найденова – квалифициран член на БАМ;
Музикотерапевт
За контакти: 
E-mail: danisw5@hotmail.com
 

Радка Георгиева – квалифициран член на БАМ, сертифицирана в две специалности: музикален психотерапевт и клиничен музикален терапевт.
Радка Георгиева
Музикант, музикален педагог. Специалност: педагогика на обучението по музика, специализация – поп и джаз пеене при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – ПловдивПредлага музикална психотерапия и клинична музикотерапия в гр. Пловдив и Пловдивска област.Работа с музикотерапевтични подходи в психотерапията; работа с деца и възрастни с временни и трайни увреждания, както и профилактика със средствата на клиничната музикотерапия.

 • индивидуална и групова работа с деца, възрастни, семейства, върху теми за личностно израстване, емоционална компетентност, преодоляване на затруднения в междуличностните взаимоотношение, психологически травми, нарушения в развитието, страхове и др.
 • Ателиета за деца и възрастни, като се използват методи от музикотерапията и другите експресивни изкуства, с цел себепознание, личностно развитие.

 

За контакти:  
Тел.: +359 888 892 506
e-mail: radka_musik@abv.bg

Facebook: Експресивни изкуства и терапия

Станимира Петрова Камчева – квалифициран член на БАМ, музикален психотерапевт, психолог. Придобити допълнителни квалификации в областта на семейното и брачното консултиране, психодрама, арт терапия. Индивидуална и групова терапия с деца и възрастни, фамилна терапия.Предлага музикална психотерапия  в град Бургас и Бургаска област.

За контакти:
Тел.: 0899739423,
e-mail: stanimira_pe@abv.bg
 
Яна Николова
Яна Николова  

Сертифициран музикотерапевт при МТИ-София, със специалност „Клинична музикотерапия. Квалифициран член на БАМ. Магистър на начална педагогика и музикална педагогика.Работи с деца с проблем в развитие, корекция на поведенчески нарушения в посттравматичен период и възрастните с деменция, алцхаймер и други възрастови изменения.

За контакти:
гр. София, тел. 0896 330728
yanamoravia@gmail.com

FB: Дневен Център Ханна София
 

Росица Василева Николова – Квалифициран член на БАМ
 
Магистър по класическо пеене – ДМА „Панчо Владигеров”- София.
Клиничен музикотерапевт.
Сертифициран музикотерапевт при МТИ- София със специалност „Музикална психотерапия”.
- работи с деца с аутизъм, генетични и двигателни потребности
- арт- ателиета за деца с психологическа и социална насоченост
- работи с възрастни с алцхаймер, деменция и други възрастови изменения
- индивидуална работа с клиенти с използване на психологически и арт- терапевтични подходи
- групи за себеопознаване и подкрепа

За контакти:
Тел.: 0888 251 415
E-mail: rosivasnik@abv.bg
 
 
Лаура Гиош-Марков – редовен член на БАМ
Лаура Гиош-Марков е певица, композитор и актриса. Своето музикално образование, бакалавърска степен, е придобила в университета в Орегон, САЩ. Завършила е и педагогическо образование, магистърска степен, също в САЩ. През последните 15 години практикува специалността си училищно консултиране, в местно частно училище.В практиката си тя съчетава своя опит с експресивно изкуство и консултиране. Лаура е завършила първата част на програмата “Музикална психотерапия” в БАМ и в момента практикува с клиенти под супервизия. Тя също е завършила специалност посттравматично стресово разстройство в Human Givens College в Лондон.
 
Д-р Мери Горинова д.п.,
- логопед, психодрамата терапевт, детски психодрама терапевт. КДП „Св. Никола”-стационар
УМБАЛ „Александровска”

За контакти: 
merygor@abv.bg
 
D-r Mary M. Gorinova Ph.D.
- speech, language, psychodrama therapist and child psychodrama therapist.Clinic of Child Psychiatry “St. Nicolas” – Inpatient DepartmentUniversity Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska”
Contact:
merygor@abv.bg
 
  Нейчо Кърпачев - Редовен член на БАМ от 2008 г.
Психолог; Музикален психотерапевт под супервизия

Предлага като експерт: консултиране и психологическа подкрепа за деца, семейства и възрастни.
За контакти:
тел.: 0898 579 595;
e-mail: neichoc@abv.bg

Музикалната рубрика „Между барока и рока“ – популярна и представителна рубрика за творби от класиката до днес, а този разказ е за психотерапевтичните възможности на мелодиите, които слушаме и изпълняваме. Вече 21 години има Българска асоциация по музикотерапия. 
 Теодоси Цингилев – редовен член, Психолог. Музикален психотерапевт под супервизия. Психотерапия и психологически консултации.
 
За контакти:  
Тел: 0898 46 97 83
E-mail: tedogit@yahoo.com  
Teodosi Tsingilev  
  Славка Димитрова Зидан – Редовен член на БАМ
Психолог, музикотерапевт под супервизия
Предлага: Консултиране и терапия

За контакти: 
Тел.: 0898 646 108;
E-mail: callipso_sz@abv.bg

 

Росица Христова – редовен член– логопед, музикотерапевт под супервизия, музикален педагог
Предлага консултация, диагностика и терапия при:
- говорна и езикова патология, късно проговаряне, дисфазия на развитието
- Когнитивна терапия при деца със синдроми, генерализирано разстройство на развитието
- Логоритмика, музикотерапия, арт –терапия за деца
- Тренинг „Дете с родител” за деца от 1 до 4 г.
- Подготовка и тестове за училищна готовност, ограмотяване

За контакти:
тел. 0898 92 30 92;
ros.hristova@abv.bg
www.milamamo.dir.bg
 
Дина Нарлиева
 Вид членство в БАМ: редовен членДина Нарлиева

Експерт в музикотерапията: логопед /бакалавър и магистър/, специален педагог на деца с интелектуална недостатъчност /бакалавър/, музикален психотерапевт /под супервизия/, гещалттерапевт-психотерапевт /втора година/.Предлага като експерт: логопедично консултиране, комплексна диагностика и терапия на деца и юноши, психотерапия на деца и възрастни, музикотерапия и звукостимулация и системна работа със семейства.
 
За контакти:
тел. 0897 / 86 05 11
e-mail: d_narlieva@abv.bg
сайт: http://studio-fernandina.com

 

Йорданка Деянова – Редовен член на БАММагистърска степен по музикотерапия;
НМА ”Проф. Панчо Владигеров”, София.
Индивидуална и групова работа с клиенти, търсещи себепознание и личностно развитие.
За контакти:
тел. 0898 79 66 81;
e-mail: dannydeyanova@abv.bg
 
Даринка Симеонова Пушкарьова/ Darinka Simeonova Pushkariova
Вид членство в БАМ: Асоцииран член на БАМ/ Assosiate member of BAMОсновно образование, експерт в музикотерапията:
Магистър по Музикотерапия;Асистент по Психодрама/ Master degree in Musictherapy; Assistant in PsychodramaПредлага като експерт: Активна Музикотерапия с елементи на Психодрама/ Active Musictherapy with elements of Psychodrama.
За контакти:
+359 896 81 74 84;
e-mail: dara7@abv.bg;
FB: Darinka Pushkariova
 
Дара Пушкарьова
Изабела Георгиева
- гр. София
Редовен член на БАМ (Българска Асоциация по Музикотерапия).
• Педагог
• Магистър на изкуствата към Санкт-Петербургската Държавна Консерватория „Николай Римски-Корсаков”
• Завършено първо ниво в обучителната програма на МТИ-С (Музикотерапевтичен Институт-София), съобразена с критериите на EMTC (The European Music Therapy Confederation), където продължава своето обучение, като музикален психотерапевт.
• Завършен базисен курс по Позитивна Психотерапия към програмата на ДППБ (Дружество по Позитивна Психотерапия в България), утвърдена от WAPP (World Association For Positive Psychoterapy). Продължава обучението си на Майсторско ниво.
Работи като музикален и позитивен психотерапевт под супервизия, както с групи за себепознание и личностно израстване, така и индивидуално.
Контакти:
Тел.: 0876 343 100
e-mail: izabelg@mail.bg
 
 Елена Илиева – асоцииран член на БАМ – експерт в подхода Томатис – гр. Кейптаун
 
 Милена Антонова-Ласкано - асоцииран член на БАМ, дипломиран музикотерапевт в Сорбоната – гр. Париж, Франция
 
 
Дипломирани в първо ниво в обучителната програма на БАМ, работещи само под супервизия:
 
 Валя Владимирова – редовен член на БАМ  
  Гергана Владова – редовен член  
 Димитър Златарев – редовен член на БАМ

За контакти:
Тел. 0888 688114;
E-mail: dimzlat@abv.bg
 
 
Руслана Анастасова
– редовен член

За контакти:
Тел. 0888 677 305
E-mail: ruslana_lana@abv.bg
   Членове на БАМ – студенти  
 Соня Локмаджиева – редовен член  
  Стоянка Илова – редовен член

За контакти:

Тел. 0888-437934
E-mail: tania_ilova@yahoo.com
 
  Златка Василева – редовен член  
 
Стоян Иванов - асоцииран член на БАМ
  Магистър – педагог.
Възпитаник на музикалното училище в Стара Загора СУМСИ “Христина Морфова” с музикален инструмент – акордеон.
Завършил бакалавър и магистър във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – педагогика на обучението по музика също със специален инструмент акордеон.

За контакти:

Е-mail: sony2@abv.bg
GSM: 0877 744 411;
 

Яница Радева Чуканска

Асоцииран член на БАМ
 
Завършила АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив със специалности:
„Музикална педагогика“
„Етномузикознание“,
следдипломни квалификации:
„Хорово дирижиране“
„Музикотерапия“.
Днес продължава обучението си към МТИ-София.
Работи в различни музикални направления, като в работата си използва подходи от Музикалната педагогика, Музикотерапия, Арттерапия.
 
За контакт:
гр. Пловдив
тел. 0889358544,
Yanica.ch@outlook.com

 

 
Детелина Петрова Асоцииран член на БАМ, музикален педагог, музикотерапевт.
Бакалавър – Педагогика на обучението по музика, АМТИИ, Пловдив;
Магистър – Медийно Музикално Редакторство, АМТИИ, Пловдив;
Магистър –Музикотерапия, АМТИИ, Пловдив.
Музикални ателиета за ранно детско развитие; Музикални арт ателиета за деца и възрастни със социална и психологическа насоченост. Използване на методи от Музикалната педагогика, Музикотерапията, Арттерапията и Музикалната психодрама.
 
За контакти:
тел. 0884316230;
e-mail: detelina74@dir.bg
https://www.facebook.com/МузикАртини
https://www.facebook.com/MusicPsychodramaBg/ – Аз-детето в психотерапевтичното пространство на музикалната психодрама
 
Теодор Карайончев – асоцииран член,
психолог, докторант в Софийски Университет „Свети Климент Охридски“Асоцииран член на БАМ
Индивидуални и фамилни психологически консултации от 1993 г., включително по Skype: tigertedy
Тренинги от 1986 г. по теми по заявка на клиентите според техните потребности, включително с използване на актьори и мимове
Групи за личностно развитие, включително за балансиране и регулиране на теглото

За контакт:   
tedy92@yahoo.com
0888308234