Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Европейски Ден на Музикотерапията – 15 ноември 2018

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 отбелязва

15 ноември – европейският ден на музикотерапията

  

            За пети пореден път Европейската музикотерапевтична конфедерация (European Music Therapy Confederation, ЕMTC) отбелязва денят на музикотерапията в Европа. ЕМТС е конфедерация на професионалните музикотерапевтични асоциации, работеща за активното съдействие на по-нататъшното развитие на професионалната практика в Европа и за подпомагане обмена и сътрудничеството между страните членки. Мотото на 2018 година е „Музиката ме вълнува и движи”.

Основната цел на ЕMTC e да изгради взаимно уважение, разбиране и обмен между музикотерапевтите в Европа. Европейската музикотерапевтична конфедерация е основана на 15 ноември 1990 като форум за обмен между музикотерапевтите в Европа и вече близо 30 европейски страни са се присъединили към организацията.

По време на Европейския ден на музикотерапията ще бъдат организирани музикални активности в различни зали из Европа. Музикотерапевтите, специалистите в областта на музиката и здравето, ще проведат дни на отворените врати и ще организират уъркшопи. Запазено е място за специални, стоплящи сърцето изпълнения. Клиенти на услугата ще говорят за това как музикотерапията ги е подкрепила. На Европейския ден на музикотерапията ще оставим музиката да говори.

 

Повече информация можете да откриете на:

www.europeanmusictherapyday.com

 

            Музиката освен изкуство е и невербален език. Обединявайки разума и чувствата, присъщи на всички нас, тя е достъпна за всеки. Посредством музикалните инструменти можем да отправяме и получаваме  послания. Можем да ги планираме, но също така и да изненадваме себе си и хората, с които общуваме с всичко спонтанно и непреднамерено, на което ставаме автори в хода на музицирането.

 

Музиката е добра за твоето здраве!

Музиката играе важна роля в ежедневието ни. Тя може да бъде вълнуваща или успокояваща, жизнерадостна или затрогваща, може да разбърка спомените ни и да резонира мощно с нашите чувства, помагайки ни да им дадем израз и да общуваме с другите. Често не разбираме, как точно сме повлияни от музиката.

И тук имаме някои добри новини: музиката е добра за твоето здраве!

Изследователската работа показва: музиката е добра за твоя мозък, тя те прави по-умен, чудесна е за тялото ти, кара те да се движиш, музиката предизвиква емоции и ти дава добро настроение. Също така знаем следното: всеки е музикален и можеш да използваш силата на музиката, като си избираш музика за слушане, свириш на инструмент или пееш.

 

Музикотерапия

Музикотерапията е психотерапевтичен подход, установен и базиран на научна и изследователска работа, както и здравна професия, която употребява качествата на музикалните компоненти ритъм, мелодия и тоналност с цел да предостави средства, осигуряващи терапевтична свързаност. В музикотерапията хората работят с широк набор от достъпни

инструменти и с гласа си, за да създадат музикален език, който да отразява емоционалните и физическите състояния; това им позволява да изграждат връзки с вътрешния си Аз (inner self), както и с другите хора около тях.

Музикотерапевтите подкрепят общуването на клиента със себе си посредством комбинация от импровизирана или предварително композирана инструментална музика и глас, чрез пеене или говор, адаптирани към индивидуалните потребности на клиента и пациента. Предлагат се и се организират индивидуални и групови музикотерапевтични сесии в множество различни типове институции като болници, училища, хосписи, частни центрове и домове за грижа. Подходът на терапевта е съобразен с характера на институцията и е в различни теоретични рамки в зависимост от неговия тренинг и здравните потребности, на които той трябва да отговори.

Специалистите по музикотерапия работят с широк спектър от групи от клиенти, в това число с деца и възрастни с интелектуални затруднения, обучителни трудности, аутизъм или поведенчески разстройства, възрастни с психически заболявания, депресивни състояния, травми, тревожност; психосоматични заболявания, както и с възрастни пациенти с болестта на Паркинсон, Алцхаймер и други неврологични заболявания.

Музикотерапевтите са професионалисти, които са завършили  обучение в цялостни тренингови програми, одобрени от оторизираните за това институции с цел да отговорят на здравните потребности на клиентите си по отговорен начин. В Европа повече от 5000 сертифицирани музикотерапевти работят в здравни институции и частната практика.

Както в цяла Европа така и у нас музикотерапевтичната услуга достига все още до малък кръг нуждаещи се. Използването на музикотерапията за широк набор от здравни нужди е ефективно и рентабилно и допринася за постигане на цялостна грижа за здравето.

 

***

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

отбелязва

 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА

15 ноември 2018

 

с поредица от събития в столицата и страната

 

 

СОФИЯ

 

„Музиката ме вълнува, движи и докосва” – празнична програма с музика, изненади и интеракции с публиката

16 ноември, 19.00–21.00, ВХОД СВОБОДЕН

център „Идея Вита”, район „Красно село”, ул. „Лерин” 64

 

 

Общувай с мен – музикотерапевтични ателиета за учители, родители и ученици в ЧСУ „Николай Райнов”

15 и 16 ноември, водещи: д-р Даниела Найденова и Яна Николова

 

„Аз и ти” – ателие с активна музикотерапия за ученици в Шесто основно училище “Граф Н.П. Игнатиев”

14 ноември, водещ: Росица Николова

 

 

ПЛОВДИВ

 

Срещи с музикотерапевтиНа вашите въпроси ще отговарят музикотерапевтите Детелина Петрова, Яница Чуканска, Елена Кумчева, Радка Георгиева.

Мотото на тазгодишния Европейски ден на музикотерапията 15 ноември е „Музиката ме вълнува”. Нека проверим възможно ли е да се раздвижим и развълнуваме. Искаме ли и как ще се почувстваме?

Пловдив, 15 ноември от 15:00, ул. Неофит Бозвели 38, Комплекс за социални услуги, деца и семейства. ВХОД СВОБОДЕН

 БУРГАС

 

Хайде да се движим – Ателие за майки с малки деца от 1 до 3 години
Музикотерапевтични и танц-двигателни активности, подпомагащи емоционалното общуване майка-дете.
17 ноември, от 11:30 до 12:30, гр. Бургас, ул. Шейново 2,

ВХОД СВОБОДЕН

Водещ: Станимира Камчева, тел. 0899739423

 БЕЗПЛАТНИ ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ:

 

СОФИЯ

проф. Надежда Витанова – индивидуална музикална психотерапия на 13 ноември от 16 до 19 часа, адрес: бул. „Мария Луиза” 32, ет. 2, звънец на домофона Психотерапия, тел. 0887 377 960

 

Лилия Ахтарова – он-лайн консултации от 11 до 15 ноември; за контакт lilyach@bulgarianmusictherapy.com

 

д-р Даниела Найденова – консултации от 12 до 18 ноември с предварително записан час на тел. 0882 88 70 73

 

Теодоси Цингилев – консултации в периода 12–18 ноември 2018, от 08:00 – 09:30часа, ул. Екзарх Йосиф 47, тел. 0898469783

 

Славка Зидан – консултации от 12 до 18 ноември след предварително записване на тел. 0898646108

 

НЕСЕБЪР

Станимира Камчева – консултации на 12 ноември от 15 до 16 часа, заявки на телефон 0899739423

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Регистър на БАМ


МУЗИКОТЕРАПЕВТИ:

Лилия Ахтарова - Учредител, квалифициран член на БАМ, Регистриран психотерапевт, Музикотерапевт, Експерт в човешките взаимоотношения, Работа с юноши и възрастни, Индивидуална и групова психотерапия, Консултации в партньорските взаимоотношения. Директор и обучител в Музикотерапевтичен институт – София по Музикотерапия(МТ)в психотерапията и Музикотерапия в неврорехабилитацията.

За контакти:
E-mail: lilyach@bulgarianmusictherapy.com GSM: 00359 898 665578

Проф. Надежда Витанова – квалифициран член на БАМ,

Регистриран психотерапевт: музикотерапевт, аналитичен психотерапевт, музикотерапия в аналитичната психотерапия, групова психодрама терапия, музикотерапия в психодрама групова терапия.Обучител в Музикотерапевтичен институт. Индивидуална и групова психотерапия с възрастни и деца.За контакти:
Тел. 02 / 987 98 36; GSM: 0887 377 960
E-mail: nadia_vitanova@yahoo.com

Ирина Димова – квалифициран член на БАМ, регистриран психотерапевт

Ирина  Димова е регистриран психотерапевт, музикотерапевт  и музикален педагог. Квалифициран член е на БАМ.

Предлага:Музикална психотерапия по Метода на Хелън Бони – „Водено от музика въображение“. Психотерапевтично консултиране- разговор, свързан с  проблеми в личния и професионалния живот.Психодрама- индивидуална и групова. Методът изследва как общуваме през различните си житейските роли. Развива способността за емпатия, емоционалната интелигентност и комуникативните умения. Уроци по пиано за себеизразяване  и справяне със стреса. Работи с :

  • Бременни жени
  • Настоящи и бъдещи родители
  • Онко болни пациенти
  • Клиенти с житейски проблеми

Контакти: тел. 0887 513 244,
e-mail: irina_jdimova@abv.bg

 

Даниела Найденова – квалифициран член на БАМ; Музикотерапевт

За контакти:E-mail: danisw5@hotmail.com

Д-р Мери Горинова д.п.,
- логопед, психодрамата терапевт, детски психодрама терапевт. КДП „Св. Никола”-стационар
УМБАЛ „Александровска”За контакти:merygor@abv.bg

D-r Mary M. Gorinova Ph.D.
- speech, language, psychodrama therapist and child psychodrama therapist.Clinic of Child Psychiatry “St. Nicolas” – Inpatient DepartmentUniversity Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska”
merygor@abv.bg

Боянка Корнаджева – редовен член на БАМ,
Психотерапевт
– частна практика от 1993г.
Психоаналитик – работи с EPF (Европейска Психоаналитична Федерация)
IPA (Международна Асоциация по Психоанализа) и PIEE (Психоаналитичен Институт за Източна Европа) от 1995 г., наблюдател за България в EFPP (Европейска Федерация по Психоаналитична Психотерапия). Консултант по латерално мислене, работи с д-р Едуард Де Боно от 1983г.  Сертифициран медиатор - от 2013г. в Единния регистър на медиаторите към МП; Редовен член на Българска Асоциация по Музикотерапия; Квалифициран член на Българска Асоциация по Психотерапия (Член-учредител на Група за Развитие на Психоаналитичната Практика в България – до 2005г.;  Член-учредител и Председател на Съвета на Фондация „Палитра” – от 2004г.EFPP (observer) –от 2004г. работи с Френската Федерация по Психоаналитична Психотерапия

Професионални интереси: 

  • Работа с групи за стимулиране на комуникативните умения и нестандартното мислене.
  • Психоаналитична работа с деца, семейства и възрастни;
  • Работа с деца преди, по време и след раздяла/развод на родителите;
  • Консултативна и психотерапевтична работа със засегнати от промените, съпътстващи раздялата/развода;
  • Консултативна и психотерапевтична работа с хора, получили тежка диагноза и с техните семейства/близки;

 

За контакт: 0887 717215, boyankakornazh@gmail.com

Нейчо Кърпачев - Редовен член на БАМ от 2008 г.
Психолог; Музикален психотерапевт под супервизия

Предлага като експерт: консултиране и психологическа подкрепа за деца, семейства и възрастни.

За контакти: тел.: 0898 579 595;
e-mail: neichoc@abv.bgМузикалната рубрика „Между барока и рока“ – популярна и представителна рубрика за творби от класиката до днес, а този разказ е за психотерапевтичните възможности на мелодиите, които слушаме и изпълняваме. Вече 21 години има Българска асоциация по музикотерапия.

 

Теодоси Цингилев – редовен член

Психолог. Музикален психотерапевт под супервизия. Психотерапия и психологически консултации.

За контакти: Тел: 0898 46 97 83 E-mail: tedogit@yahoo.com

Teodosi Tsingilev
Славка Димитрова Зидан Редовен член на БАМ
Психолог, музикотерапевт под супервизия

Предлага: Консултиране и терапия

За контакти: Тел.: 0898 646 108; E-mail: callipso_sz@abv.bg

Росица Христова – редовен член

– логопед, музикотерапевт под супервизия, музикален педагогПредлага консултация, диагностика и терапия при:
- говорна и езикова патология, късно проговаряне, дисфазия на развитието
- Когнитивна терапия при деца със синдроми, генерализирано разстройство на развитието
- Логоритмика, музикотерапия, арт –терапия за деца
- Тренинг „Дете с родител” за деца от 1 до 4 г.
- Подготовка и тестове за училищна готовност, ограмотяване

За контакти: тел. 0898 92 30 92;
ros.hristova@abv.bg
www.milamamo.dir.bg

Росица Василева Николова – редовен член на Българска Асоциация по музикотерапия.

Магистър по класическо пеене – ДМА „Панчо Владигеров“ , клиничен музикотерапевт, музикален психотерапевт под супервизия. Работа с деца с генетични и двигателни потребности , арт-ателиета за деца с психологическа и социална насоченост. Работа с клиенти с използване на психологически и арт-терапевтични подходи.

За контакти:
Тел.: 0888251415
E-mail: rosivasnik@abv.bg


Яна Николова
Асоцииран член на Българска Асоциация по музикотерапия. Магистър на начална педагогика и музикалена педагогогика.Работа с деца с генетични и двигателни потребности, работа със болни от Алцхаймер

Контакти: 0896330728 ; yanamoravia@gmail.com

Дина Нарлиева Вид членство в БАМ: редовен членДина НарлиеваЕксперт в музикотерапията: логопед /бакалавър и магистър/, специален педагог на деца с интелектуална недостатъчност /бакалавър/, музикален психотерапевт /под супервизия/, гещалттерапевт-психотерапевт /втора година/.Предлага като експерт: логопедично консултиране, комплексна диагностика и терапия на деца и юноши, психотерапия на деца и възрастни, музикотерапия и звукостимулация и системна работа със семейства.

За контакти:
тел. 0897 / 86 05 11
e-mail: d_narlieva@abv.bg
сайт: http://studio-fernandina.com

Йорданка Деянова – Редовен член на БАММагистърска степен по музикотерапия; НМА ”Проф. Панчо Владигеров”, София. Индивидуална и групова работа с клиенти, търсещи себепознание и личностно развитие.

За контакти:
тел. 0898 79 66 81;
e-mail: dannydeyanova@abv.bg


Лаура Гиош-Марков – редовен член на БАМ
Лаура Гиош-Марков е певица, композитор и актриса.Своето музикално образование, бакалавърска степен, е придобила в университета в Орегон, САЩ. Завършила е и педагогическо образование, магистърска степен, също в САЩ. През последните 15 години практикува специалността си училищно консултиране, в местно частно училище.В практиката си тя съчетава своя опит с експресивно изкуство и консултиране. Лаура е завършила първата част на програмата “Музикална психотерапия” в БАМ и в момента практикува с клиенти под супервизия. Тя също е завършила специалност посттравматично стресово разстройство в Human Givens College в Лондон.
Даринка Симеонова Пушкарьова/ Darinka Simeonova Pushkariova
Вид членство в БАМ: Асоцииран член на БАМ/ Assosiate member of BAMОсновно образование, експерт в музикотерапията:
Магистър по Музикотерапия;Асистент по Психодрама/ Master degree in Musictherapy; Assistant in PsychodramaПредлага като експерт: Активна Музикотерапия с елементи на Психодрама/ Active Musictherapy with elements of Psychodrama.

За контакти:
+359 896 81 74 84;
e-mail: dara7@abv.bg;
FB: Darinka Pushkariova

Дара Пушкарьова
Изабела Георгиева
гр. София
Редовен член на БАМ (Българска Асоциация по Музикотерапия).
• Педагог
• Магистър на изкуствата към Санкт-Петербургската Държавна Консерватория „Николай Римски-Корсаков”
• Завършено първо ниво в обучителната програма на МТИ-С (Музикотерапевтичен Институт-София), съобразена с критериите на EMTC (The European Music Therapy Confederation), където продължава своето обучение, като музикален психотерапевт.
• Завършен базисен курс по Позитивна Психотерапия към програмата на ДППБ (Дружество по Позитивна Психотерапия в България), утвърдена от WAPP (World Association For Positive Psychoterapy). Продължава обучението си на Майсторско ниво.
Работи като музикален и позитивен психотерапевт под супервизия, както с групи за себепознание и личностно израстване, така и индивидуално.

Контакти:
Тел.: 0876 343 100
e-mail: izabelg@mail.bg

Радка Георгиева
Асоцииран член на БАМ музикант, музикален педагог, клиничен музикотерапевт под супервизия.Бакалавърска степен по педагогика на обучението по музика, специализация – поп и джаз пеене – АМТИИ Пловдив (Академия за Музикално Танцово и Изобразително изкуство). В обучителната програма на МТИ (Музикотерапевтичен институт София)
Уроци по поп и джаз пеене, арт – ателиета за деца и възрастни, като използвам методи от музикотерапията и другите експресивни изкуства, с цел себепознание, личностно развитие.

Контакти:
+359 888 892 506
radka_musik@abv.bg

Станимира Петрова Камчева - асоцииран член на Българската асоциация по музикотерапия,- музикален психотерапевт под супервизия;- матистър по „Клинична и консултативна психология”,
регистриран психолог в ДПБ, BG PR 0887- психологическо консултиране и психотерапия с деца и възрастни;- креативни групи с деца в норма и с девиации в поведението,
носочени към развиване на социална и емоционална компетентност.

За контакти:
Тел.: 0899 739 423; E-mail: stanimira_pe@abv.bg

Милена Антонова-Ласкано - асоцииран член на БАМ, дипломиран музикотерапевт в Сорбоната – гр. Париж, Франция
Елена Илиева – асоцииран член на БАМ – експерт в подхода Томатис – гр. Кейптаун

Дипломирани в първо ниво в обучителната програма на БАМ , работещи само под супервизия:
Виолета Кузова– редовен член на БАМ

За контакти: E-mail: v_kuzova@abv.bg

Валя Владимирова – редовен член на БАМ
Гергана Владова – редовен член
Димитър Златарев – редовен член на БАМ

За контакти: Тел. 0888 688114; E-mail: dimzlat@abv.bg


Руслана Анастасова
– редовен член

За контакти: Тел. 0888 677 305
E-mail: ruslana_lana@abv.bg

Членове на БАМ – студенти
Соня Локмаджиева – редовен член
Стоянка Илова – редовен член

За контакти: Тел. 0888-437934
E-mail: tania_ilova@yahoo.com

Златка Василева – редовен член
 
Живка Дункова – редовен член

За контакти:
Тел. 0899 81 59 26; 0889 061 350; E-mail: zhiliez@abv.bg

Стоян Иванов - асоцииран член на БАМ

Магистър – педагог.
Възпитаник на музикалното училище в Стара Загора СУМСИ “Христина Морфова” с музикален инструмент – акордеон.
Завършил бакалавър и магистър във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – педагогика на обучението по музика също със специален инструмент акордеон.

За контакти: Е-mail: sony2@abv.bg
GSM: 0877 744 411;

Теодор Карайончев – асоцииран член
психолог, докторант в Софийски Университет „Свети Климент Охридски“Асоцииран член на БАМ
Индивидуални и фамилни психологически консултации от 1993 г., включително по Skype: tigertedy
Тренинги от 1986 г. по теми по заявка на клиентите според техните потребности, включително с използване на актьори и мимове
Групи за личностно развитие, включително за балансиране и регулиране на теглото

За контакт: tedy92@yahoo.com ; 0888308234