Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Книга на Лилия Ахтарова „Music Therapy – A means for Depth Psychological Work”

 

Уважаеми колеги и приятели,

 

С радост ви съобщаваме, че в Института по музикотерапия са осигурени нови бройки от книгата на Лилия Ахтарова „Music Therapy – A means for Depth Psychological Work”. Те са достъпни за закупуване на специална намалена цена от 16 лева.

 

Книгата на Лилия Ахтарова разяснява създаването и развитието на музикотерапията в България, в Европа и по света, както и някои от основните музикотерапевтични школи. Представени са случаи от практиката и нейния психотерапевтичен опит от различни периоди от професионалното ? развитие като психотерапевт, в който използва три различни музикотерапевтични подхода.

 

За заявки можете да се обърнете по имейл и телефон  на МТИ-С или БАМ:

mti@bulgarianmusictherapy.com

bam@musictherapy.com

или моб.:  +359898 665 578

 

******

 

Лилия Ахтарова е директор на Музикотерапевтичен институт – София и бивш председател на Българската асоциация по музикотерапия. Тя е регистриран психотерапевт, сертифициран музикотерапевт и арт терапевт, квалифициран член и  учредител на Българска асоциация по музикотерапия и квалифициран член на Българската асоциация по психотерапия.

 

Бъдете здрави,

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Седмица на отворените врати за безплатни музикотерапевтични консултации!

 

Тази година се навършиха 25 години от учредяването на Българска асоциация по музикотерапия, а от шест години имаме и ежегоден професионален празник – Европейски ден на музикотерапията (European Music Therapy Day) – 15 ноември.

 

Празникът e повод да осъществим една традиционна инициатива на Българска асоциация по музикотерапия, а именно Седмица на отворените врати, в която музикотерапевти отварят вратите на своите кабинети за безплатни консултации в рамките на седмицата 15 – 22.11.2020 г. със следния график:

Проф. Надежда Витанова

От 16 до 20.11.2020 г. , 15-19 ч. в кабинет на бул. “Мария Луиза” 32.

С предварително договаряне по телефона: 0889 245 458

 

Славка Зидан

От 16 до 20.11.2020 г.

С предварително договаряне по телефона: 0898 646 108

 

Росица Николова

От 16 до 20.11.2020 г.

С предварително договаряне по телефона: 0888 251 415

 

Лилия Ахтарова

С предварително договаряне по телефона: 0898 665 578

На 18.11.2020, от 15:00 до 19:30ч.

 

Теодоси Цингилев

На 21-22.11.2020 г.

С предварително договаряне по телефона: 0898 469 783

 

Заповядайте!