Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар „Музикотерапия в гериатрията“ – 20 Април 2019

 

Музикотерапевтичен институт – София

Уведомява, че

 

На 20 април 2019г. ще се състои

теоретико – практически семинар на тема:

„Музикотерапия в гериатрията“

  • Лечение и рехабилитация
  • Мястото на музикотерапията в тази област –  примери от личен опит, разглеждане на казуси.

Водещ: БОРЯНА РАДЕВА ( Австрия )

20.04.2019г., Събота от 10:00ч. до 17:00ч., с 1 час обедна почивка

Семинарът ще се проведе на адреса на МТИ-С.

 

Такса за участие:

-       За студенти на МТИ-С – 30 лв.,

-       За всички други – 40 лв.

-       За представители на институции – 60 лв.

Студентите на МТИ–С ще получат 7 тренингови часа!

 

Моля, изпращайте своите заявки до 17 април 2019 г. на ел. поща на МТИ – С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Желаещи за участие, които не са присъствали на предишни събития на института, моля да попълнят заявка за участие!!!

 

Заявка за участие, моля изтеглете от тук: zaiavka_uchastie

 

Повече информация на мобилен телефон: 0898 665 578

< |||| > 1 2 3 4 5 6

Семинар на тема: Музикотерапия в психиатрията. - 15 и 16.12.2018 г.

 

Музикотерапевтичен институт – София

при БАМ

Уведомява:

На дати 15 и 16 декември 2018 г.,

Ще се проведе семинар на тема:

Музикотерапия в психиатрията.

Рефлектиране на представите за психично здраве и психична болест. Цели и техники на работа при различни клинични образи.  Практически упражнения за групов и индивидуален сетинг. Особености на рефлектирането.  Фактори на ефективността (Клаус Граве).

Водещ: БОРЯНА РАДЕВА

 

Време:

15.12.2018 г. (събота) от 10.00 до 17.00 ч. и

16.12.2018 г. (неделя) от 10.00 до 16.00 ч.

 

Срок за  заявки:  30.11.2018 г.

 

Моля, изпращайте своите заявки на  email: mti@bulgarianmusictherapy.com

Местата са ограничени!

На заявилите се, ще съобщим мястото на провеждане.

Молим, всички, които биха желали издаване на фактура да го опишат в заявката за участие!

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ-С – 60 лв.

За всички други – 90 лв.

За представители на институции – 120 лв.

 

Семинарът е задължителен модул от Обучителната програма на МТИ-С, подходящ за всеки музикотерапевт и работещи в областта.

Студенти и музикотерапевти имат предимство!

Участници извън Обучителната програма на МТИ-С, ще получат сертификат за 15 тренингови часа.

 

***

 

За водещия:

Боряна Радева е завършила бакалаварска степен по психология във гр. Виена – (UniversitatWien), „Музикална терапия“ – степен (Бакалавър + Магистър) към  Виенски Университет по музика и изобразително изкуство (UniversitatfurMusikunddarstellendeKunstWien).

Специализира: Музикална терапия за деца със специални образователни потребности, музикална терапия в детска и юношеска психиатрия.