Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Годишно Отчетно събрание на БАМ – 20.03.2019

До членовете на Българска Асоциация по музикотерапия

  

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 в съответствие с чл. 18 от Устава на Българска Асоциация по музикотерапия, УС на БАМ взе решение за провеждане  на Годишно Отчетно събрание, при следния дневен ред:

1.     Доклад на Председателя на УС на БАМ за изминалия отчетен период

2.     Обсъждане на отбелязването на Европейският ден на музикотерапията – 15 ноември

3.     Приемане на студенти в Обучителната Програма на МТИ – София и нови членове на БАМ

4.     Отчет за финансовото състояние на БАМ и внасянето на членските и студентските такси

5.     Актуални въпроси

 

Събранието ще се проведе на 20 март (сряда) 2019 г. от 18.00 часа на адреса на БАМ – „Гурко” 52, гр. София.

 

 

Поздрави,

УС на БАМ

 

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Семинар на тема: Музикотерапия в психиатрията. - 15 и 16.12.2018 г.

 

Музикотерапевтичен институт – София

при БАМ

Уведомява:

На дати 15 и 16 декември 2018 г.,

Ще се проведе семинар на тема:

Музикотерапия в психиатрията.

Рефлектиране на представите за психично здраве и психична болест. Цели и техники на работа при различни клинични образи.  Практически упражнения за групов и индивидуален сетинг. Особености на рефлектирането.  Фактори на ефективността (Клаус Граве).

Водещ: БОРЯНА РАДЕВА

 

Време:

15.12.2018 г. (събота) от 10.00 до 17.00 ч. и

16.12.2018 г. (неделя) от 10.00 до 16.00 ч.

 

Срок за  заявки:  30.11.2018 г.

 

Моля, изпращайте своите заявки на  email: mti@bulgarianmusictherapy.com

Местата са ограничени!

На заявилите се, ще съобщим мястото на провеждане.

Молим, всички, които биха желали издаване на фактура да го опишат в заявката за участие!

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ-С – 60 лв.

За всички други – 90 лв.

За представители на институции – 120 лв.

 

Семинарът е задължителен модул от Обучителната програма на МТИ-С, подходящ за всеки музикотерапевт и работещи в областта.

Студенти и музикотерапевти имат предимство!

Участници извън Обучителната програма на МТИ-С, ще получат сертификат за 15 тренингови часа.

 

***

 

За водещия:

Боряна Радева е завършила бакалаварска степен по психология във гр. Виена – (UniversitatWien), „Музикална терапия“ – степен (Бакалавър + Магистър) към  Виенски Университет по музика и изобразително изкуство (UniversitatfurMusikunddarstellendeKunstWien).

Специализира: Музикална терапия за деца със специални образователни потребности, музикална терапия в детска и юношеска психиатрия.