Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Цикъл семинари на тема: „Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия” – 4 и 5.04.2020, …

Музикотерапевтичен институт – София към

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

Цикъл семинари – workshop  

на тема:

„Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия”

 Водещ: Лилия Ахтарова

 

ЦЕЛ:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия  и  други невербални техники  (движение, музика и рисуване)  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения. Методът намира еднакво подходящо приложение в психологическата работа с деца и възрастни.

Обучението ще се проведе в три съботно – неделни семинара.

 

ТЕМИ:

История и теоретични постановки.

- Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.

- Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.

- Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.

- Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.

- Заключение и релаксация.

- Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

 

04  и 05.04.2020 г.

26.04.2020 г.

30 и 31.05.2020 г.

Юни 2020 г.

Време:

 

От 9.00 до 18.00 с 1 час обедна почивка

 

ТАКСА:

ЗА ЕДИН УИКЕНД:

-       за студенти и  членове на БАМ – 95 лв., за всички други -  120 лв.

-       За представители на институции – 140 лв.

 

Цикълът е част от обучителната програма на МТИ-С – задължителни  модули.

Участниците извън нея  ще получат сертификат за 64 тренингови часа.

 

СРОК за заявки: 25.03.2020

Заявка за участие, изтеглете от тук:    zaiavka_uchastie

Моля изпращаите своите заявки на  e-maila na МТИ-С : mti@bulgarianmusictherapy.com

 

ВНИМАНИЕ! На заявилите се за участие ще бъде изпратена допълнителна информация къде ще се проведат заниманията, както и номера на банковата сметка за превеждане на таксите за участие!

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и  0898 665 578;

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Семинар на тема Психодинамични подходи в музикалната психотерапия - 02.02.2020

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

КЪМ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

Обявява  теоретико-практически семинар на тема:

 “ПСИХОДИНАМИЧНИ ПОДХОДИ В МУЗИКАЛНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ

                                 Водещ на семинара: проф. дпн Надежда Витанова

 

Кога: 02.02.2020 – неделя

От 10.00ч. до 19.00ч.  – 10 уч.ч.

                                      

Къде:  гр. София, бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж, звънец на домофона “психотерапия”

 

За кого: – За студенти на Музикотерапевтичен институт – София към БАМ,  студенти по музикотерапия, музикотерапевти

- За всички, които имат интерес към темата и посочената по-долу проблематика:

Цел на семинара: теоретично и практическо представяне на концептуалните идеи на Юнгианската анализа и аналитичната психотерапия, върху които може да се надгражда музикотерапевтичното въздействие.

 

Теми:

1. Сравнителен анализ на психодинамичните подходи в музикалната психотерапия: теоретични основи, процес, методи: 5 уч.ч.

2. Концептуални основи и приложение на Юнгианската анализа и аналитичната психотерапия: 10 уч.ч.

 

Семинарът е задължителен модул от Обучителната програма “Музикотерапевтични  подходи в психотерапията” и „Клинична музикотерапия”,  и според изискванията на Европейската комфедерация по музикотерапия.

Такса за участие в семинара:

За студенти  на МТИ и членове на БАМ –  50лв.

За всички други –  70 лв.

Таксата се заплаща на място

 

Участниците извън тренинговата програма на МТИ към БАМ ще получат сертификат.

 

Срок за заявки: 29  януари 2020 г.

Заявка за участие, изтеглете от тук: zaiavka_uchastie

Моля изпращайте своите заявки на e-mail-а на MTIS: mti@bulgarianmusictherapy.com

За повече информация: 02 / 980 13 87; 0889-245-458