Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Цикъл семинари на тема: „Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия” – 20 и 21.06.2020, …

Музикотерапевтичен институт – София към

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

Цикъл семинари – workshop  

на тема:

„Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия”

 Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА

 

ЦЕЛ:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия  и  други невербални техники  (движение, музика и рисуване)  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения. Методът намира еднакво подходящо приложение в психологическата работа с деца и възрастни.

Обучението ще се проведе в три съботно – неделни семинара.

 

ТЕМИ:

История и теоретични постановки.

- Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.

- Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.

- Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.

- Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.

- Заключение и релаксация.

- Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

 

20  и 21.06.2020 г.

04 и 05.07.2020 г.

18 и 19.07.2020 г.

Време:

 

От 9.00 до 18.00 с 1 час обедна почивка

 

ТАКСА:

ЗА ЕДИН УИКЕНД:

-       за студенти и  членове на БАМ – 95 лв., за всички други -  120 лв.

-       За представители на институции – 140 лв.

 

Цикълът е част от обучителната програма на МТИ-С – задължителни  модули.

Участниците извън нея  ще получат сертификат за 64 тренингови часа.

 

СРОК за заявки: 14.06.2020

Заявка за участие, изтеглете от тук:    zaiavka_uchastie

Моля изпращайте своите заявки на  e-maila na МТИ-С : mti@bulgarianmusictherapy.com

 

ВНИМАНИЕ! На заявилите се за участие ще бъде изпратена допълнителна информация къде ще се проведат заниманията, както и номера на банковата сметка за превеждане на таксите за участие!

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и  0898 665 578;

 

< |||| > 1 2 3 4 5

Семинар на тема

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ

 Уведомява:

 На дати 16 и 17 февруари 2019 г.

ще се проведе  теоретично – практически семинар на тема:

 

Семейна терапия

 

1.     Системна семейна терапия.  Как  моделите усвоени несъзнавано от рода и родителите определят до голяма степен идентитета и поведението на индивида. „Границите” между поколенията – решаващи за адекватното развитие на децата.

2.     Семейна динамика – жизнен цикъл на семейството, фази в развитието на брачната двойка, специфични случаи – развод, изневяра, самотен родител и др.

3.      Защо и кога да ориентираме нашите клиенти към семейна терапия.

4.     Симптоми и връзката им със семейната динамика.

5.      Примери от практиката.

6.      Симулативна сесия.

 

Водещ: РУМЕН  ГЕОРГИЕВ

 

КОГА?  Събота и  неделя от 10.00 до 17.00, с 1 час обедна почивка.

КЪДЕ? Адресът на БАМ – ул. Гурко 52, гр. София.

 

Местата са ограничени!  

 

ЗА КОГО?  За студенти по музикална психотерапия и музикотерапия и всички, които имат интерес към темата.

 

СРОК ЗА ЗАЯВКИ:  14.02.2019г.

 

Семинарът носи 15 часа кредит, участниците извън обучителната програма на  МТИ-С ще получат сертификат!

 

За всички, които до сега са участвали в семинари организирани от БАМ – изпращайте заявки в свободен текст.

 За тези които ще участват за първи път, моля попълнете заявка за участие от нашата страница!

 Изтегли заявка за участие:  zaiavka_uchastie

Такса за участие:
За студенти по музикална психотерапия и музикотерапия – 60 лв.

За членове на БАМ – 70 лв.

За всички други – 90 лв.

За представители на институции – 120 лв.

Повече информация: 02/ 980 13 87; 0898 665 578;  

 

 

***

ЗА ВОДЕЩИЯ:

 РУМЕН ГЕОРГИЕВ

                                              
Румен Георгиев

Дипломиран психотерапевт от Международната Асоциация по Групова Психотерапия / IAGP /, Морено Институт по Психодрама, Социометрия и Групова Психотерапия.

/Румен Георгиев започва през 70-те изучаване на аналитична психотерапия с Джордж Кеймън, САЩ; след това продължава с Даяна Уолър –  арттерапия  и с Йорг Бурмайстер – психодрама/, но най-вече е свързан с Джордж Василиу – един от създателите на системния подход и фамилната психотерапия в края на 50-те г. в САЩ. През 1993 г. Румен Георгиев е един от основателите на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологично Консултиране/.