Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Интензивен курс на тема: Интензивен курс на тема: „Образно асоциативни подходи в музикотерапията” – 06 – 10 юли 2019

Уважаеми колеги,

предоставяме на Вашето внимание

Интензивен курс на тема:

„Образно асоциативни подходи в музикотерапията”

 

От 06 до 10 юли 2019 г.

Водещи:  ЛИЛИЯ АХТАРОВА и ИРИНА ДИМОВА

 

Тема: „МУЗИКА И ОБРАЗНОСТ”:

        В рамките на 45  тренингови часа ще бъдат разгледани:

* Възникване на подхода – кратки исторически бележки,

* Структура на терапевтичната сесия и  теоретична постановка,

* Връзка с други терапевтични подходи,

* Прилагането на подхода в груповата и индивидуалната психотерапия

* връзка и разлика с други рецептивни музикотерапевтични подходи,

* видове релаксация,

* Музикална лаборатория.

* Проследяване на случай в цикъл от три терапевтични сесии – под супервизия.

* Водене на групова сесия с употребата на МО – под супервизия.

 

Изисквания:

Желаещите за участие извън Обучителната програма на МТИ-С, е необходимо да преминат през предварително интервю! Кандидат участници в интензивния курс, които нямат  личен опит с подхода Музика и образност, е необходимо да имат минимум 3  индивидуални сесии преди началото на курса. Участници, които имат вече един интензивен курс по подхода МО, биха могли да се включат в модулите след първият ден от курса!

ЦЕЛИ: през личните си преживявания, участниците да добият познание за подхода МО, както и начални умения за прилагането му

За кого? – Теоретично – практическият курс е подходящ  за студенти на МТИ-С,  за студенти по музикотерапия и студенти от други психотерапевтични парадигми с музикална подготовка, за музикотерапевти и психотерапевти с музикална образованост.

 

Къде? – адресът на БАМ: гр. София, ул. Гурко 52

Време:  всеки ден от 10.00 до 17.00ч. с един час обедна почивка и две кафе паузи

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ – София  –  180 лв.

За всички други – 300 лв.

За представители на институции – 460 лв.

За участници , които имат един интензивен курс по подхода – 35 лв. на ден.

 

Срок изпращане на заявки за участие:  20  юни 2019г.

Срок за внасяне на такса за участие:  1  юли 2019г.

 

 Заявка за участие изтеглете от тук:    zaiavka_uchastie

 

Моля, изпращайте заявки за участие на email: mti@bulgarianmusictherapy.com!

 

Ако за първи път участвате в наш семинар, моля попълнете заявка за участие!

За всички други – моля потвърдете  в свободен текст на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

Моля, таксата за участие преведете на:

Музикотерапевтичен институт – София –

Банка ДСК

IBAN: BG63STSA93000021519279

за студентите по  музикотерапия е възможно  и на място!

Повече информация на  тел.: 02-980 13 87 или 0898 66 55 78

 

ПРОГРАМА:

06 юли 2019 г., събота

* Възникване на подхода – кратки исторически бележки

* Структура на терапевтичната сесия и  теоретична постановка

* Връзка с други терапевтични подходи

* Прилагането на подхода в груповата и индивидуалната психотерапия

* връзка и разлика с други рецептивни музикотерапевтични подходи

* видове релаксация

 

07   юли 2019 г., неделя  – Музикална лаборатория –

* Музикални форми

* Подбор на музикални произведения за целите на работата с МО.

 

08, 09, 10 юли 2019 г.

* Проследяване на случай в цикъл от три терапевтични сесии – под супервизия.

* Водене на групова сесия с употребата на МО – под супервизия.

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6

Семинар на тема

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ

 Уведомява:

 На дати 16 и 17 февруари 2019 г.

ще се проведе  теоретично – практически семинар на тема:

 

Семейна терапия

 

1.     Системна семейна терапия.  Как  моделите усвоени несъзнавано от рода и родителите определят до голяма степен идентитета и поведението на индивида. „Границите” между поколенията – решаващи за адекватното развитие на децата.

2.     Семейна динамика – жизнен цикъл на семейството, фази в развитието на брачната двойка, специфични случаи – развод, изневяра, самотен родител и др.

3.      Защо и кога да ориентираме нашите клиенти към семейна терапия.

4.     Симптоми и връзката им със семейната динамика.

5.      Примери от практиката.

6.      Симулативна сесия.

 

Водещ: РУМЕН  ГЕОРГИЕВ

 

КОГА?  Събота и  неделя от 10.00 до 17.00, с 1 час обедна почивка.

КЪДЕ? Адресът на БАМ – ул. Гурко 52, гр. София.

 

Местата са ограничени!  

 

ЗА КОГО?  За студенти по музикална психотерапия и музикотерапия и всички, които имат интерес към темата.

 

СРОК ЗА ЗАЯВКИ:  14.02.2019г.

 

Семинарът носи 15 часа кредит, участниците извън обучителната програма на  МТИ-С ще получат сертификат!

 

За всички, които до сега са участвали в семинари организирани от БАМ – изпращайте заявки в свободен текст.

 За тези които ще участват за първи път, моля попълнете заявка за участие от нашата страница!

 Изтегли заявка за участие:  zaiavka_uchastie

Такса за участие:
За студенти по музикална психотерапия и музикотерапия – 60 лв.

За членове на БАМ – 70 лв.

За всички други – 90 лв.

За представители на институции – 120 лв.

Повече информация: 02/ 980 13 87; 0898 665 578;  

 

 

***

ЗА ВОДЕЩИЯ:

 РУМЕН ГЕОРГИЕВ

                                              
Румен Георгиев

Дипломиран психотерапевт от Международната Асоциация по Групова Психотерапия / IAGP /, Морено Институт по Психодрама, Социометрия и Групова Психотерапия.

/Румен Георгиев започва през 70-те изучаване на аналитична психотерапия с Джордж Кеймън, САЩ; след това продължава с Даяна Уолър –  арттерапия  и с Йорг Бурмайстер – психодрама/, но най-вече е свързан с Джордж Василиу – един от създателите на системния подход и фамилната психотерапия в края на 50-те г. в САЩ. През 1993 г. Румен Георгиев е един от основателите на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологично Консултиране/.