Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар „Музикотерапия в гериатрията“ – 20 Април 2019

 

Музикотерапевтичен институт – София

Уведомява, че

 

На 20 април 2019г. ще се състои

теоретико – практически семинар на тема:

„Музикотерапия в гериатрията“

  • Лечение и рехабилитация
  • Мястото на музикотерапията в тази област –  примери от личен опит, разглеждане на казуси.

Водещ: БОРЯНА РАДЕВА ( Австрия )

20.04.2019г., Събота от 10:00ч. до 17:00ч., с 1 час обедна почивка

Семинарът ще се проведе на адреса на МТИ-С.

 

Такса за участие:

-       За студенти на МТИ-С – 30 лв.,

-       За всички други – 40 лв.

-       За представители на институции – 60 лв.

Студентите на МТИ–С ще получат 7 тренингови часа!

 

Моля, изпращайте своите заявки до 17 април 2019 г. на ел. поща на МТИ – С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Желаещи за участие, които не са присъствали на предишни събития на института, моля да попълнят заявка за участие!!!

 

Заявка за участие, моля изтеглете от тук: zaiavka_uchastie

 

Повече информация на мобилен телефон: 0898 665 578

< |||| > 1 2 3 4 5 6

Семинар на тема

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ

 Уведомява:

 На дати 16 и 17 февруари 2019 г.

ще се проведе  теоретично – практически семинар на тема:

 

Семейна терапия

 

1.     Системна семейна терапия.  Как  моделите усвоени несъзнавано от рода и родителите определят до голяма степен идентитета и поведението на индивида. „Границите” между поколенията – решаващи за адекватното развитие на децата.

2.     Семейна динамика – жизнен цикъл на семейството, фази в развитието на брачната двойка, специфични случаи – развод, изневяра, самотен родител и др.

3.      Защо и кога да ориентираме нашите клиенти към семейна терапия.

4.     Симптоми и връзката им със семейната динамика.

5.      Примери от практиката.

6.      Симулативна сесия.

 

Водещ: РУМЕН  ГЕОРГИЕВ

 

КОГА?  Събота и  неделя от 10.00 до 17.00, с 1 час обедна почивка.

КЪДЕ? Адресът на БАМ – ул. Гурко 52, гр. София.

 

Местата са ограничени!  

 

ЗА КОГО?  За студенти по музикална психотерапия и музикотерапия и всички, които имат интерес към темата.

 

СРОК ЗА ЗАЯВКИ:  14.02.2019г.

 

Семинарът носи 15 часа кредит, участниците извън обучителната програма на  МТИ-С ще получат сертификат!

 

За всички, които до сега са участвали в семинари организирани от БАМ – изпращайте заявки в свободен текст.

 За тези които ще участват за първи път, моля попълнете заявка за участие от нашата страница!

 Изтегли заявка за участие:  zaiavka_uchastie

Такса за участие:
За студенти по музикална психотерапия и музикотерапия – 60 лв.

За членове на БАМ – 70 лв.

За всички други – 90 лв.

За представители на институции – 120 лв.

Повече информация: 02/ 980 13 87; 0898 665 578;  

 

 

***

ЗА ВОДЕЩИЯ:

 РУМЕН ГЕОРГИЕВ

                                              
Румен Георгиев

Дипломиран психотерапевт от Международната Асоциация по Групова Психотерапия / IAGP /, Морено Институт по Психодрама, Социометрия и Групова Психотерапия.

/Румен Георгиев започва през 70-те изучаване на аналитична психотерапия с Джордж Кеймън, САЩ; след това продължава с Даяна Уолър –  арттерапия  и с Йорг Бурмайстер – психодрама/, но най-вече е свързан с Джордж Василиу – един от създателите на системния подход и фамилната психотерапия в края на 50-те г. в САЩ. През 1993 г. Румен Георгиев е един от основателите на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологично Консултиране/.