Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар „Музикотерапия при работа с деца и възрастни с умствена изостаналост” – 18 септември 2022 г.

Музикотерапевтичен институт – София
при Българска асоциация по музикотерапия

Уведомява:

На дата   18 септември 2022 г.

Ще се проведе семинар на тема
„Музикотерапия при работа с деца и  възрастни с умствена изостаналост

Очертаване на поведенчески модели и и демонстрация на терапевтични интервенции.

Семинарът включва ролеви игри, клинична импровизация, употреба на „Орф“ инструменти

Представяне на  терапевтични немски песни преведени на български език .

 

Водещ: ПЕТЕР ШУЛЦЕ – Германия

Превод и приложение на терапевтични песни – Рада Стаменова .

Семинарът  ще се проведе присъствено.

от 9.00ч. до 17.30 ч.  с  1 час обедна почивка.

 

Такса  за участие:

До дата:

25 август 2022 -

- За студенти на МТИ-С от текущата група  – 40 лв.

- За членове на БАМ и студенти под супервизия  – 50 лв.

 

За всички други – 80 лв.

За представители на институции – 95 лв.

След 25 август 2022:

Таксите се  увеличават както следва:

За студенти от текущата тр. група – 50 лв.,

За  членове на БАМ и студенти под супервизия – 60 лв.,

За всички други – 90 лв.,

За представители на институции – 110 лв.

 

Моля, изпращайте своите заявки до дата –  25 август 2022, и не внасяйте своите такси по-късно от същата дата, ако желаете да участвате на преферентна такса!

Изпращайте заявки на email: mti@bulgarianmusictherapy.com  в свободен текст или попълнете заявка, ако това е Вашето първо участие!

 

Таксата за участие се заплаща само по банков път – на банковата сметка на МТИ-С:

Банка ДСК

 

IBAN:  BG63STSA93000021519279

Основание за плащане: обучение.

 

 

Местата са ограничени до 20  души.

Музикотерапевти и студенти по музикотерапия имат предимство.

Повече информация на тел. +359 898 665 578.

 

***

За водещия:

Петер Шулце е роден в Южна Африка. След като завършва бакалавърската си степен по „Социална работа“ в Университета на Натал в Дърбан и работи като пробационен служител в продължение на година, се премества в Германия.  Работил  е като социален работник в дом за деца,  а по-късно  работи със възвръщенци от Източна Европа с немски произход, преди да стане директор на училище за хора с обучителни  затруднения в Лобеталарбайт в град Целе.

През 2018 г. завършва магистърска степен по „Музикотерапия“ във Вюрцбург, Германия и в момента работи като музикотерапевт с хора с обучителни  затруднения и възрастни с  деменция. Петер Шулце е ангажиран ежегодно в проектна седмица в дневен център за работа с деца с увреждания в гр. Гоце Делчев. Там  работи с екипа специалисти  и с  децата. Обучава ги  със средствата  на музикотерапията като например:  с песни, танци и мюзикъли, по-късно се свързва с Българската асоциация по музикотерапия.

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Семинар

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН  ИНСТИТУТ – СОФИЯ

И

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

 

 Представят на Вашето внимание:

Семинар – workshop

На тема

 Въведение в краткосрочна – терапия фокусирана към решения.

                                                      

             04 и 05 Юни 2022 г.

 

Водещ:

д-р ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

 

Фокусираният към решения подход се прилага като вид терапевтична и консултативна дейност в разнообразни социални сфери. Използването на езика като инструмент за постигане на желаните от клиентите промени е в неговата основа.

 

Участниците в курса ще усвоят и ще могат: да прилагат в ежедневната си практика ефективни езикови инструменти за откриване и използване на уникалните умения и ресурси на клиентите си; да им помагат при формулирането на реалистични цели и начините за тяхното постигане; да инициират, поддържат и проследяват стъпките на клиента за осъществяване на избраната цел. Обучението е с подчертана практическа насоченост и с възможност за прилагане на наученото в различни социални области като индивидуална, семейна и групова психотерапия, работа с деца и възрастни с увреждания, работа със соматично болни, при предоставяне на социални услуги, бизнес-консултиране и други.

 

Съдържание на обучението:

Въведение в подхода. Развитие и насоки в прилагането му в различни социални сфери. Основни инструменти. Варианти и импровизации при използването им. Специфични инструменти за работа с конкретни целеви групи и видове проблеми. Използването им  според индивидуалното време на клиента. Проследяване и оценка на случая.

 

Технология на обучението:

 

Първи модул: Запознаване с основите и инструментите на фокусирания към решения подход, представяне на случаи от практиката, изпробване на техниките от участниците в защитена среда и симулиране на реални терапевтични и консултативни ситуации.

Кога?   Юни 2022 г. – Първи модул.

събота 09 от 10.00 ч. до 17.00 ч.  и неделя 10  от  9.00 ч. до 16.00 ч.

КЪДЕ? Адресът на БАМ – ул. Гурко 52, гр. София

За кого?  Първият модул е задължителен в Обучителната програма на МТИ-С   и полезен за всеки  ориентиран към работа в областта на терапията и консултирането!

 

Срок за заявки и внасяне на такса участие – 31  МАЙ 2022 г.

Семинарът дава 15 тренингови часа.

Броят на участниците в групата е ограничен!

 

Такса за участие:

  • За студенти на МТИ от тренинговите групи –  75 лв.
  • За членове на БАМ и МТ под супервизия – 85 лв.
  • За всички други – 120 лв.
  • За представители на институции – 190 лв.

Заявка за участие, изтегли от тук:    zaiavka_uchastie

За повече информация и записване:

E-mail:  mti@bulgarianmusictherapy.com

Тел: 0898 665 578

 

 

За желаещите да продължат обучението във втори модул:

 

Следва двуседмична самоподготовка с практика в обичайната за участниците работна среда, подкрепена от учебна литература и индивидуални консултации с водещия.

Втори модул: Участниците ще представят как прилагат наученото в ежедневието си. Под формата на взаимна супервизия всеки получава обратна връзка за работата си и ориентири за развитие на своята фокусирана към решения практика в бъдеще.

 

Дата:  по договаряне с участниците и водещият

Контакти:

д-р Пламен Панайотов, тел. 0878 43 50 14, mail: plamenpan@mail.bg

 

 

***

 

 

ЗА ВОДЕЩИЯ :

 

Д-р Пламен Панайотов е психиатър с повече от 30 години практика. Той е специалист в областта на Фокусираната към решения Кратка терапия. Автор е на Простата терапия. Специализирал в център по Кратка терапия в гр. Милуоки – САЩ. Пламен е председател на Център – решения – гр. Русе. Пламен оглавява специализираният модул по Фокусираната към решения Кратка терапия към Университета в гр.  Русе, консултант в ПИК – център в гр. София.