Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Цикъл семинари на тема: „Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия” – 4 и 5.04.2020, …

Музикотерапевтичен институт – София към

Българска асоциация по музикотерапия 

има удоволствието да Ви покани на

Цикъл семинари – workshop  

на тема:

„Танц, движение и музика в индивидуалната и групова психотерапия”

 Водещ: Лилия Ахтарова

 

ЦЕЛ:  Да запознае участниците с основни  характеристики и методи на Танцовата терапия  и  други невербални техники  (движение, музика и рисуване)  в работата с група и индивидуалната психотерапия. През личното преживяване, процеса ще бъде насочен към нови когнитивно поведенчески умения. Методът намира еднакво подходящо приложение в психологическата работа с деца и възрастни.

Обучението ще се проведе в три съботно – неделни семинара.

 

ТЕМИ:

История и теоретични постановки.

- Двигателни техники при рецептивна работа и загряване.

- Техники за изграждане на доверие, експресия, екипно сработване.

- Създаване на работна среда за по-дълбинна работа, счупване на стари модели.

- Работа с креативността на групата или клиента, изграждане на нови модели.

- Заключение и релаксация.

- Разглеждане на случай от практиката.

 

Дати:

 

04  и 05.04.2020 г.

26.04.2020 г.

30 и 31.05.2020 г.

Юни 2020 г.

Време:

 

От 9.00 до 18.00 с 1 час обедна почивка

 

ТАКСА:

ЗА ЕДИН УИКЕНД:

-       за студенти и  членове на БАМ – 95 лв., за всички други -  120 лв.

-       За представители на институции – 140 лв.

 

Цикълът е част от обучителната програма на МТИ-С – задължителни  модули.

Участниците извън нея  ще получат сертификат за 64 тренингови часа.

 

СРОК за заявки: 25.03.2020

Заявка за участие, изтеглете от тук:    zaiavka_uchastie

Моля изпращаите своите заявки на  e-maila na МТИ-С : mti@bulgarianmusictherapy.com

 

ВНИМАНИЕ! На заявилите се за участие ще бъде изпратена допълнителна информация къде ще се проведат заниманията, както и номера на банковата сметка за превеждане на таксите за участие!

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87 и  0898 665 578;

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Теоретичен семинар „Психоанализа и аналитична психотерапия” - 11 Януари 2020 г.

Музикотерапевтичен институт – София
към Българска асоциация по музикотерапия

Уведомява, че

на 11 януари 2020 г. ще се състои Теоретичен семинар 
на тема:
„Психоанализа и аналитична психотерапия”.
Водещ: БОЯНКА КОРНАДЖЕВА, аналитичен психотерапевт;

Целта на курса е да представи основните теоретични понятия, върху които се опира терапевтичната практика, илюстрирани с клинични винетки.

Ще бъдат разгледани следните теми:
1. Психоанализата – теория и практика, развиваща се от 1896г.
2. Психоанализа и психоаналитична психотерапия.
3. Митове и реалност в психоанализата.
4. Психоаналитици, размътили през годините бистрата вода над спокойното психоаналитично блато.

„…исках просто да изследвам, да решавам загадки, да разкрия парченце от истината. На мнозина това може би е причинило болка, на някои сигурно е дало щастие, но и за двете нито нося вина, нито имам заслуга.”
Зигмунд Фройд до Ромен Ролан, 13 май 1926г.

Семинарът е насочен към студентите по Музикотерапия, както  и отворен към други колеги с интерес по темата!

ВРЕМЕ:  от 9.00 до 18.00ч., с половин час обедна почивка и 2 кафе паузи

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
За студенти на МТИ-С – 70 лв.
За всички други – 90 лв.

 

Заявка за участие, изтеглете от тук: zaiavka_uchastie

 

СРОК ЗА ЗАЯВКИ:  09 Януари 2020 г.
Участници, които не са студенти на МТИ-С, ще получат сертификат.
Участници, които ще присъстват за първи път на събитие на института или БАМ, моля да попълнят заявка за участие! Моля, изпращайте заявките за участие на имейла на МТИ-С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Повече информация на тел.:    0898 665 578;