Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар „Музикотерапия при работа с деца и възрастни.“ – 31.01.2021 г.

Музикотерапевтичен институт – София
при Българска асоциация по музикотерапия

Уведомява:

На дата  31януари 2021 г.

Ще се проведе семинар на тема
„Музикотерапия при работа с деца и  възрастни.“

 

Водещ: ПЕТЕР ШУЛЦЕ – Германия

Семинарът  ще се проведе он-лайн

от 10.00 ч. до 16.30 ч.  с платформа Zoom

ПРОГРАМА:

10:00 ч. – Въведение упражнения за загряване.

10:20 – 12:30 ч. – Орф музикотерапия

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

  • Какво е музикотерапия?
  • Целева група: цели, принципи на Орф музикотерапията, взаимодействие, рефлексия.
  • Как да подходим: взаимодействие, рефлексия

Пауза (10 минути)

Планиране на терапията: задаване на цели, опериране с целите, определяне на рамката, структурата и сетинга.

Взаимодействие по двойки: работа по двама, оценка на терапията, запис на терапията.

 

12.30-13.30 ч. – Обедна почивка

 

13.30 -15.00 Музикотерапия в общността

Обобщение/преглед на индивидуалната и групова терапия: паралели, разлики. Закони: Конвенция на ООН, дефиниция по Мартин Бубер  - Какво е музикотерапия в общността?

Теоретични аспекти качества на музикотерапията в общността: представяне на хора на Петер Шулце, елементарен музикален театър, да композираш  мюзикъл методи изследователски проект резултати видео на мюзикъл на Петер Шулце в You Tube.

 

15.30 -16.30 Терапевтично писане на песни

Какво е терапевтично писане на песни? С кого се впускаме в писането на песни? Различни методи на писане на песни. Практически примери за писане на песни.

 

Такса  за участие:

- За студенти на МТИ-С – 50 лв.

- За членове на БАМ – 60 лв.

 

За всички други – 90 лв.

За представители на институции – 110 лв.

 

Моля, изпращайте своите заявки до дата – 8 януари 2021г. и не внасяйте своите такси по-късно от същата дата!

Изпращайте заявки на e mail: mti@bulgarianmusictherapy.com  в свободен текст или попълнете заявка, ако това е Вашето първо участие!

 

Таксата за участие се заплаща само по банков път – на банковата сметка на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:  BG63STSA93000021519279

Основание за плащане: обучение.

 

 

Местата са ограничени до 15 души.

Музикотерапевти и студенти по музикотерапия имат предимство.

Повече информация на тел. +359 898 665 578.

 

 

***

 

За водещия:

Петер Шулце е роден в Южна Африка. След като завършва бакалавърската си степен по „Социална работа“ в Университета на Натал в Дърбан и работи като пробационен служител в продължение на година, се премества в Германия.  Работил  е като социален работник в дом за деца,  а по-късно  работи със възвръщенци от Източна Европа с немски произход, преди да стане директор на училище за хора с обучителни  затруднения в Лобеталарбайт в град Целе.

През 2018 г. завършва магистърска степен по „Музикотерапия“ във Вюрцбург, Германия и в момента работи като музикотерапевт с хора с обучителни  затруднения и възрастни с  деменция. Петер Шулце е ангажиран ежегодно в проектна седмица в дневен център за работа с деца с увреждания в гр. Гоце Делчев. Там  работи с екипа специалисти  и с  децата. Обучава ги  със средствата  на музикотерапията като например:  с песни, танци и мюзикъли, по-късно се свързва с Българската асоциация по музикотерапия.

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7 8

теоретико-практически семинар „Въведение в Гещалт терапията“ - 05 декември 2020

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

КЪМ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

Обявява 

теоретико-практически семинар на тема:

„Въведение в Гещалт терапията“

 

Водещ:  ЕЛЕНА ИЛИЕВА

 

 

Кога: 05  декември 2020 г.:  от 9.30  до 17.30 часа

 

Семинарът ще се проведе онлайн с платформата Zoom

  

Гещалт терапията, разработена от Фриц Пърлс, Лора Пърлс и Пол Гудман през 40-те години на 20ти век, е преживелищна и хуманистична форма на терапия, която първоначално се появява като алтернатива на конвенционалната психоанализа. Гещалт терапията е първата заявена  като интегративна терапевтична школа ,обединяваща източното познание и западната научна мисъл. Основен инструмент и цел на гещалт терапията е  осъзнаването.

В този семинар  участниците ще се запознаят с Гещалт терапията  като терапевтична модалност. История, принципи, начини на работа и цели.  Усвояването на теорията  и философията на гещалт терапията се случва по преживелищен начин. Такъв ще бъде и формата на настоящия семинар.

 

Водещата Елена Илиева е регистриран гещалттерапевт към ЕАГТ

(Европейска асоциация по Гещалт терапия). Основател, директор и обучител към БИГТ ( Български институт по Гещалт терапия).

                                      

За кого:

- За студенти на  МТИ-С към БАМ

- За всички, които имат интерес към темата .

 

Такса за участие в семинара:

-     За студенти  на МТИ-С – 35лв.

-     За всички други – 50 лв.

-     За представители на институции – 60 лв.

Таксата се заплаща само по банков път!!!

 

Моля, внесете своята такса на сметката на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:     BG63STSA93000021519279

Основание за плащане: обучение.

  

На заявилите се за участие, ще бъде изпратен линк за връзка.

Участниците извън тренинговата програма на МТИ-С ще получат сертификат.

Заявка за участие, изтегли от тук: zaiavka_uchastie

Срок за заявки  и превеждане на такса участие  -  03 декември 2020 г.

Моля изпращайте своите заявки на e-mail-а на МТИ: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Повече информация на моб.: 0898 665 578