Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар „Музикотерапия при работа с деца и възрастни” – 28 и 29 март 2020

Музикотерапевтичен институт – София при Българска асоциация по музикотерапия

Уведомява:

на  28 и 29 март 2020 г.

Ще се проведе семинар на тема „Музикотерапия при работа с деца и възрастни”:

- Клинична музикална импровизация по Тони Уиграм
- Работа с деца и възрастни със специални потребности.

Водещ: ПЕТЕР ШУЛЦЕ – Германия.

 

Такса  за участие:

При заплащане до 27 февруари 2020 г.:

-       За студенти и членове на БАМ – 150 лв.

-       За всички други – 190 лв.

 

При заплащане след 27 февруари 2020 г.:

-       за студенти и членове на БАМ – 170 лв.

-       За всички други – 210 лв.

 

Таксата за участие се заплаща само по банков път – на банковата сметка на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:     BG63STSA93000021519279

Основание за плащане: обучение.

 

Срок за заявки – 27 февруари 2020 г.

 

Ако това е вашето първо участие в наш формат, моля, попълнете заявка за участие!

Заявка за участие, изтеглете от тук: zaiavka_uchastie

Моля, изпращайте своите заявки на e-mail: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Участници извън Обучителната програма на МТИ-С, ще получат сертификат.

Местата са ограничени до 14 души.

Музикотерапевти и студенти по музикотерапия имат предимство.

Повече информация на тел. +359 898 665 578.

 

 

***

 

За водещия:

Петер Шулце е роден в Южна Африка. След като завършва бакалавърската си степен по „Социална работа“ в Университета на Натал в Дърбан и работи като пробационен служител в продължение на година, се премества в Германия.  Работил е  като социален работник в дом за деца,  а по-късно  работи със възвръщенци от Източна Европа с немски произход, преди да стане директор на училище за хора с обучителни  затруднения в Лобеталарбайт в град Целе.

През 2018 г. завършва магистърска степен по „Музикотерапия“ във Вюрцбург, Германия и в момента работи като музикотерапевт с хора с обучителни  затруднения и възрастни с  деменция. Петер Шулце е ангажиран ежегодно в проектна седмица в дневен център за работа с деца с увреждания в гр. Гоце Делчев. Там  работи с екипа специалисти  и с  децата. Обучава ги  със средствата  на музикотерапията като например:  с песни, танци и мюзикъли, по-късно се свързва с Българската асоциация по музикотерапия.

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Лилия Ахтарова

Председател на Българска асоциация по музикотерапия (БАМ),

Кинезитерапевт – психотерапевт,

Сертифициран терапевт в Арттерапевтичен институт-Сан Франсиско, САЩ

Квалифициран член на Българска асоциация по музикотерапия

Член на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността

Член (учредител) на Българска асоциация по арттерапия

Редовен член на Българска асоциация по психотерапия

Представител за България в Европейската конфедерация по музикотерапия