Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Годишно Отчетно събрание на БАМ – 20.03.2019

До членовете на Българска Асоциация по музикотерапия

  

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 в съответствие с чл. 18 от Устава на Българска Асоциация по музикотерапия, УС на БАМ взе решение за провеждане  на Годишно Отчетно събрание, при следния дневен ред:

1.     Доклад на Председателя на УС на БАМ за изминалия отчетен период

2.     Обсъждане на отбелязването на Европейският ден на музикотерапията – 15 ноември

3.     Приемане на студенти в Обучителната Програма на МТИ – София и нови членове на БАМ

4.     Отчет за финансовото състояние на БАМ и внасянето на членските и студентските такси

5.     Актуални въпроси

 

Събранието ще се проведе на 20 март (сряда) 2019 г. от 18.00 часа на адреса на БАМ – „Гурко” 52, гр. София.

 

 

Поздрави,

УС на БАМ

 

 

 

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

Заповядайте на традиционен концерт - 21 Януари 2019, Столична библиотека, 18:30ч.

Хор "Елате синове на изкуството", с диригент Йосиф ГерджиковКамерен ансамбъл

„Елате синове на изкуството“

при Българска асоциация по музикотерапия

 

Диригент:  ЙОСИФ ГЕРДЖИКОВ

със съорганизатор Столична библиотека

 

Ви кани на ТРАДИЦИОНЕН КОНЦЕРТ

 

21 ЯНУАРИ 2019

понеделник, 18:30 ч.

 

в Столична библиотека, гр. София, пл. Славейков № 4, Мраморно фоайе

 

Вход: СВОБОДЕН!!!

 

В ПРОГРАМАТА:

Хорови и солови изпълнения на произведения от Х. Пърсел, Г. Ф. Хендел, В. А. Моцарт и други.

Прочети плакат за събитието: plakat_koncert2019_01_16

 

 

 

ПРОГРАМА

 

Хенри Пърсел – из ода “Елате синове на изкуството”

“Елате синове на изкуството”

“Звучи тромпета”

 Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

      

Джон Дауланд – „Ела отново”

Изп.: Николай Димитров – тенор

 

Хенри Пърсел – „Благословен ден”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Г. Ф. Хендел – “Виж влюбените там” 

Изп.: Даниела Найденова – сопран

 

Хенри Пърсел – „Така природата ликува”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Хенри Пърсел – Плачът на Дидона

Изп.: Мария Пашкунова – мецосопран

 

У. Шекспир – финал от пиесата “Дванайсета нощ”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Хенри Пърсел – Песен на бедните жени

                              Песен на моряците из оп. “Крал Артур”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Г. Ф. Хендел – „Възрадвайте се”   

Изп.: Лилия Ахтарова – сопран

 

Г. Ф. Хендел – Радост на света

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Г. Ф. Хендел – Диптих из “Ода за Св. Сецилия” 

Изп.: Даниела Найденова – сопран

 

Г.Ф. Хендел – Хор със звънчета из ораторията “Саул”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Вангелис – „Нова земя”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

Й. С. Бах – „Искам да Те следвам”

Изп.: Дона Стоянова – сопран

 

В. А. Моцарт – „Искаш ли, любими”

Изп.: Лилия Ахтарова – сопран

 

В. А. Моцарт – канон “Свещена светлина ни озарява”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Едвард Григ – Песен на Солвейг

Изп. Мария Горинова – сопран

 

Amazing Grace (Изумителна благодат) – спиричуъл

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

Артър Съливан – „Крал пират”

Изп.: Йоан Кръстев – бас

 

Андрю Лойд Уебър – Спомен

Изп.: Мария Пашкунова – мецосопран

 

Дж. Гершуин – Човекът, когото обичам

Изп.: Теодора Маркова – сопран

 

Дж. Пучини – „O sole! Vita! Eternita!” из оп. „Турандот”

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”

 

За старата любов – шотландска песен

Изп.: Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”