БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МУЗИКОТЕРАПИЯ (БАМ)

Българската асоциация за музикотерапия е организация, обединяваща професионалисти от различни области: музиканти, музикални педагози, експерти в помагащите професии – психолози, социални работници, логопеди, лекари и други професионалисти в сферата на здравеопазването. БАМ е член на Европейската конфедерация за музикотерапия (EMTC) и на Българската асоциация по психотерапия (БАП).

Повече за нас Контакти

Музикотерепевтичен институт

Музикотерапевтичен институт – София е създаден през лятото на 2013 година. МТИ – София  е представителната институция за обучение на Българска асоциация по музикотерапия, както и самостоятелна структура. Основната дейност на института е обучение, психологически тренинг и терапия с основни терапевтични подходи, употребяващи изкуства.

Към сайта на МТИ

Новини

Музикотерапевтичен мост през океана

На 17 и 18 май студенти и преподаватели по музикотерапия и Логопедия от University of [...]

Покана за Годишно отчетно-изборно събрание

До членовете на Българска асоциация по музикотерапия ПОКАНА Уважаеми колеги, в съответствие с чл. 18 [...]

На 8 март 2023 г. ни напусна Надя Витанова

  Скъпи колеги и приятели, Напусна ни Надя Витанова. Членовете на БАМ и студентите на [...]

Цикъл семинари: Активна музикотерапия при деца и възрастни – 2024

Музикотерапевтичен институт – София  предлага на Вашето внимание „Цикъл – Активна музикотерапия при деца и [...]

Семинар: Работа с взаимоотношения, конфликти, симптоми породени от взаимоотношения, творчески идеи

Музикотерапевтичен институт-София организира на 27 и 28  Януари 2024 г.  семинар-workshop от цикъла „Изкуствата в [...]

Теоретико – практически семинар на тема: „Музикотерапия в гериатрията“ – 08.10.2023 г.

Музикотерапевтичен институт – София Уведомява, че   на 08.10.2023 г. ще се състои теоретико – [...]