Archives

Теоретико – практически семинар на тема: „Музикотерапия в гериатрията“ – 08.10.2023 г.

Музикотерапевтичен институт – София

Уведомява, че

 

на 08.10.2023 г. ще се състои

теоретико – практически семинар на тема:

„Музикотерапия в гериатрията“

 

Теми:

  • Какво е деменция, болестта на Алцхаймер – патология, клинична картина.
  • Особености  на заболяването
  • Лечение и рехабилитация
  • Музикотерапия при деменция – техники и похвати.
  • Мястото на музикотерапията в тази област –  примери от личен опит.
  • Практически примери.

Водещ:   РОСИЦА НИКОЛОВА

08.10.2023 г., неделя от 9:00 ч. до 17:00 ч., с 1 час обедна почивка

 

Такса за участие:

-       За студенти на МТИ-С – 45 лв.,

-       За всички други – 55 лв.

-       За представители на институции – 75 лв.

-       Студентите на МТИ–С ще получат 8 тренингови часа

 

Моля, изпращайте своите заявки до 30 септември 2023 г. на ел. поща на МТИ – С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Желаещи за участие, които не са присъствали на предишни събития на института, моля да попълнят заявка за участие!!!

Повече информация на моб.:  0898 665 578.

 

Заявка за участие, изтеглете от тук:   zaiavka_uchastie

 

 ***

 

За водещата:

 

Росица Николова е сертифициран музикален психотерапевт, магистър по класическо пеене към НМА „П. Владигеров” – София.

Работи от 2017 г. с възрастни с болестта на Алцхаймер,  хора, преживели инсулт и други неврологични заболявания.

От 2021 г. работи като музикотерапевт в дом за възрастни хора „Надежда” и дом „Зона Б-5”, както и в хоспис в село Лозен.

От 2017 г. е музикотерапевт в Център за обществена подкрепа „Св. София” на фондация „За нашите деца”, където работи с деца със СОП.

Водеща на групи за деца и възрастни.

 

 

 

 

 

 

< |||| > 1 2 3

Общо събрание на БАМ – 22 октомври 2010 г.

Общото събрание на БАМ

ще се проведе на 22 октомври 2010 г.,

от 18.00 ч. до изчерпване на дневния ред.

Системни фамилни констелации - 12.11.2010 г.

Системни фамилни констелации (SFC)

Лекция –демонстрация

Водещ: Елена Илиева

Основни теми:
*Принципи на системните констелации
*Системна – Фамилно терапевтична – Мултигенерационна концепция
*Краткосрочна терапия – ориентирана към решение и ресурси
*Семейни взаимоотношения – динамика, модели, подредба, уплитания
*Работа с лични теми

Основни цели:
Чрез личен опит участниците да се запознаят с елементи от теорията и практиката
на Системните фамилни констелации.
За повече информация, [...]

Предстоящи теоретико-приложни семинари от обучителната програма на БАМ - Есен'2010

ПРЕДСТОЯЩИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ СЕМИНАРИ
ОТ ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА БАМ
“МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА”

Ноември
“Група и групова терапия – I част: Гещалттерапия в група за деца и възрастни”.
Брой учебни часове: 15
Време на провеждане: 20 – 21.11.2010 г., събота от 13 до 20 ч. и неделя от 10 до 16 ч.
Водещ: проф. Н. Витанова, доктор на науките.

Декември
“Група и групова терапия [...]