Archives

Цикъл семинари: Активна музикотерапия при деца и възрастни – 2024

Музикотерапевтичен институт София

 

Предлага на Вашето внимание

„Цикъл – Активна музикотерапия при деца и възрастни – 2024“

 

Основна цел на предстоящите теоретико-приложни семинари е да запознае участниците с основни подходи и школи в „Активната музикотерапия“, употребявани в превенцията и клиничната работа с деца и възрастни в индивидуална и груповата работа.

Теми, дати и водещи:

 

 

„История и развитие на МТ“ -  теоретичен семинар

– 6 тренингови часа

10.02.2024 г., събота от 9:00 ч. до 13:30 ч.

Водещ: Радка Георгиева

Семинарът ще се проведе онлайн!

 

Такса за участие:

за студенти на МТИ–С: 40 лв.

За всички други: 55 лв.

***

 

 

„Активна музикотерапия при деца“

Дати: 09 и 10 март 2024 г.

30 и 31 март 2024 г. – от 9:00 до 16:00 с 1 час обедна почивка

 Ще бъдат разгледани:

Музикотерапия при деца в норма, Подхода на Нордоф и Робинс, Музикотерапия при деца с увреждания:

 

 • Кратък преглед на генерализираните разстройства
 • Специфика на музикотерапевтичната сесия с деца със синдром на Даун и деца аутисти
 • Споделяне на опит от практиката
 • Разглеждане на активности – кога и в какъв момент могат да се приложат.

***

Музикална терапия с възрастни с обучителни затруднения, работа с дълбоки и множествени умствени увреждания.

 

 • Структура на груповата  сесия, Методи на музикалната терапия: Клинична музикална импровизация, креативни методи, писане на песни и Пеене.

Водещи:

Лилия Ахтарова, Радка Георгиева, Яна Николова.

 

Такса за участие за целият модул:

За студенти на МТИ–С – 180 лв.

За всички други – 240 лв.,

За представители на институции – 300 лв.

За един уикенд таксата е респективно – 90 лв.; 120 лв.; 150 лв.

***

Техники и интервенции  от подхода „Активна Музикотерапия“  - използвани в психологическата работа с деца в училищна  възраст 

Дати:  13 и 14 Април 2024 г.

 

 • Целите на активна музикална терапия и целите на образованието в сравнение
 • Музика като партньор – въздействието на музикалните елементи върху мозъка и тялото
 • Песни и игри за съчетания в класната стая
 • Активна музика терапия за групова сплотеност, групова динамика, решаване на проблеми
 • Работилница за създаване на песни за лични образователни настройки

Водещ:  Лаура Джош-Марков

 

 • Характерни предимства на подхода Активна музикотерапия (АМТ) и възможностите за психологическа работа, които той предлага
 • Възможности на музикалните елементи за положително повлияване и промяна на дефицитите в психиката (когнитивни, комуникативни, личностни или поведенчески)
 • Работа с различни ситуации, постигане на конкретни цели, съответстващи на психологическите потребности или специфични проблеми на отделните деца.
 • Възрастови особености и дефицити от познавателно, емоционално и социално естество. Подкрепа в индивидуалното развитие
 • Решаването на възникнали проблеми от междуличностен характер
 • Работа за формирането на цялостни личности и изграждане на характер

Водещ: Нейчо Карпачев

***

Активна МТ в индивидуалната и групова психотерапия.

 • Аналитична МТ.
 • Хуманистични подходи в МТ.
 • Прийоми в груповата психотерапия.
 •  Музикотерапевтични техники в  индивидуалната  психотерапия.

 

 

Дати: 11 и 12 май 2024 г.

Водещ:  Лилия Ахтарова

 

Такси за участие:

За студенти на МТИ–С – 90 лв,

За всички други – 120 лв., за представители на институции – 150 лв.

Участници извън обучителната програма ще получат сертификат!

Моля, изпращайте своите заявки на ел. поща на института: mti@bulgarianmusictherapy.com!

 

Ако това е ваше първо участие, моля, попълнете заявка за участие.

 Заявка за участие, изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

Повече информация на: 0898 665 578.

< |||| > 1 2 3 4

Теоретико-практически семинар „Основни направления и подходи в психотерапията“ - 3, 4 и 5 Март 2017

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

КЪМ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

Обявява  теоретико-практически семинар на тема:

 ”ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА”

                                   Водещ на семинара: проф. Надежда Витанова, д-р пн

 

КОГА:                          3 март 2017:  от 11 до 17 часа

                                       4 март  2017:  от 11 до 17 часа

                                       5 март 2017:   от 11 до 16 часа

 

КЪДЕ:  [...]

Група за личностно развитие и опит

Музикотерапевтичен институт – София

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит

 

Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА (регистриран психотерапевт, музикотерапевт) и екип.

 

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.
Изследване на модели на поведение.
Придобиване на емоционална компетентност и експресия.
Насочена  към професионалното квалифициране на практици в областта [...]

Семинар „Психоанализа и аналитична психотерапия” - 25.02.2017

Музикотерапевтичен институт – София

към Българска асоциация по музикотерапия

 

Уведомява, че

 

На 25 февруари  2017г. ще се състои Теоретичен семинар

на тема:

„Психоанализа и аналитична психотерапия”.

Водещ: БОЯНКА КОРНАДЖЕВА, аналитичен психотерапевт;

 

Целта на курса е да представи основните теоретични понятия, върху които се опира терапевтичната практика, илюстрирани с клинични винетки.

Ще [...]

Концерт - 1 март 2017 г.

Столична библиотека

ви кани на КОНЦЕРТ посветен на

Националния празник 3-ти март

 

Камерен ансамбъл при БАМ „ЕЛАТЕ СИНОВЕ НА ИЗКУСТВОТО“

Диригент:  Йосиф Герджиков

 

В програмата:

Хорови и солови изпълнения на произведения от:

Х. Пърсел, Г.Ф. Хендел и В. А. Моцарт и български композитори.

 

Столична библиотека, гр. София, пл. “Славейков” №4 [...]