Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Семинар на тема “Изкуствата в психологическата работа с приказки” – 14 и 15 май 2022

 

Музикотерапевтичен институт – София

С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

на  14   и  15  май 2022 г.

ще се състои семинар (work-shop)

 на тема

“Изкуствата в психологическата работа с приказки”

 

  •     символика в разглежданата приказка.
  •     фамилни модели.
  •     мястото на изкуствата в работата с приказки.

 

Първоначалното название „приказка” означавало нещо изговорено, предадено по устен път, както впрочем и „сага” означава нещо казано, съобщено, а „легенда” – нещо прочетено. Гръцката дума „Мит” също означава „разказано”, „изговорено”, съобщено от уста на уста. Постепенно обаче тяхното смислово значение се е разграничило. Днес легендата се е превърнала в хагиография, сагата препраща към определено историческо събитие, а митът се свързва с митологията. Приказката на свой ред е повествование за мистериите, за духовното посвещение.

Всички тези древни жанрове имат един общ знаменател – Митът. Но митът не само като притча, като „сказание, предание, хроника”, „което трябва да се чете” „житиепиство”.

Приказката като устно предание, а преди всичко като същностно философско понятие, като архесимвол, такъв, какъвто той съществува в несъзнаваното на всеки човек и следователно – като част от колективното съзнание.

Водещ: Л. АХТАРОВА

 

Време: събота от 9:00 до 16:30  часа

неделя от 09:00 до 16:00 часа

 

Семинарът е част от обучителната програма на  МТИ-С от частта свободно избираеми.

Участници, които не са студенти на МТИ -С, ще получат сертификат за 15 тренингови часа!

 

Семинарът ще се проведе на адреса на БАМ.

Срок  за заявки : 09.05.2022 г.

Местата са силно ограничени.

 

Такса за участие:

за студенти на МТИ-С  – 75 лв.,

За членове на БАМ– 85 лв.,

За всички други – 95 лв.,

За представители на институции – 120 лв.

 

Моля,  изпращайте своите заявки на e mail-а на  МТИ – С:     bam@bulgarianmusictherapy.com

За тези, които вече са участвали в семинари на БАМ и МТИ-С – в свободен текст, ако ще участвате за първи път, моля попълнете заявка за участие!

Заявка за участие изтеглете оттук:   zaiavka_uchastie

Таксата за участие се превежда по банков път,

На заявилите се ще бъде изпратена банковата сметка!

За студенти на МТИ-С и членове на БАМ – възможно и на място.

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87  или 0898 665 578

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V Национална конференция по музикотерапия с международно участие: 4 - 6.11.2022V Национална конференция по музикотерапия с международно участие

 „Хармонията между външно и вътрешно“

4-6 ноември 2022 г., онлайн

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

„Музиката изразява, това

което не може нито да се изрече с думи,

нито да се премълчи.“

Виктор Юго

Уважаеми колеги, каним Ви да се присъедините като активен участник в предстоящото събитие на Българската асоциация по музикотерапия – Пета национална конференция с международно участие на тема „Хармонията между външно и вътрешно“.

 

Вие бихте могли да се включите като презентатор  и така да представите своя актуален професионален интерес и опит с избрана от Вас тема в едно от следните направления:

  • Теоретични и практически аспекти на музикотерапията
  • Пресечни пространства между музикотерапията и други експресивни подходи
  • Ролята на музикотерапията в превенцията и лечението на психичните и соматични заболявания

Предоставяме възможност за участие в конференцията чрез шест различни формати:

1. Клинично представяне на случай – 60 мин.

Сесията дава възможност за представяне и клинично обсъждане на случай или няколко кратки описания и теоретична част, които са предварително подготвени под формата на писмени текстове за разпространяване сред записалите се участници в ателието. Възможно е водещият да има изисквания за предварително записване и ограничение на броя участници в сесията си.

 2. Представяне на изследване – 30 мин.

Сесията дава възможност за представяне на изследване в областта на музикотерапията (цел на изследването, начин на провеждане, резултати). Представянето трябва да бъде придружено от мултимедийна презентация.

3. Научно съобщение - 15 мин.

Кратко представяне на предстоящи изследвания или други форми на научна дейност в областта на музикотерапията.

4. Дискусия по определена тема – 60 мин.

Фокусираните дискусионни групи предоставят възможност за обсъждане на теми, споделяне на добри практики, настоящи и бъдещи тенденции в близки и по-далечни сфери на дейност. Тук по-целенасочено могат да бъдат обсъдени въпроси от клиничната практика в социалната работа, в областта на здравеопазването, образованието, културата. Възможен е формат с модератор/дискутант, които авторът да покани. Сесиите са с продължителност 60 до 90 минути.

5. Лекция/доклад – 30 мин.

Възможно е в последствие издаването на сборник с материали от конференцията. При желание на лектора и ако подготви текста според изискванията за изданието, е възможно докладът да бъде включен в сборника.

6.  Уъркшопи и демонстрации – 90 мин.

Уъркшопите включват комбинация от лекции, презентации и интерактивни методи на обучение и участие на присъстващите.

В деня на откриването на конференцията е възможно да бъдат включени предконферентни уъркшопи.

 

Моля, заявете Вашето участие
чрез попълване на формата до 30.04.2022 г
.:

2022_bam_5konf_zayavka_lektori

Необходимо е резюме на Вашето предложение за участие на български език с максимална дължина до 180 думи, придружено от превод на английски на същото.

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 30 май 2022 г.

Моля, изпращайте своите заявки на e mail: bam@bulgarianmusictherapy.com

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕЗЕНТАТОРИ: 40 лева.

Краен срок за внасяне на таксата – 15.09.2022 г.

 

Повече информация за конференцията и условията за участие на уеб страницата  на събитието, сайта на БАМ и на bam@bulgarianmusictherapy.com