Задължителна литература

Библиотеката разполага с електронен вариант на книгите от „Задължителната литература“ към обучителната програма на БАМ.