Archives

Цикъл семинари: Активна музикотерапия при деца и възрастни – 2024

Музикотерапевтичен институт София

 

Предлага на Вашето внимание

„Цикъл – Активна музикотерапия при деца и възрастни – 2024“

 

Основна цел на предстоящите теоретико-приложни семинари е да запознае участниците с основни подходи и школи в „Активната музикотерапия“, употребявани в превенцията и клиничната работа с деца и възрастни в индивидуална и груповата работа.

Теми, дати и водещи:

 

 

„История и развитие на МТ“ -  теоретичен семинар

– 6 тренингови часа

10.02.2024 г., събота от 9:00 ч. до 13:30 ч.

Водещ: Радка Георгиева

Семинарът ще се проведе онлайн!

 

Такса за участие:

за студенти на МТИ–С: 40 лв.

За всички други: 55 лв.

***

 

 

„Активна музикотерапия при деца“

Дати: 09 и 10 март 2024 г.

30 и 31 март 2024 г. – от 9:00 до 16:00 с 1 час обедна почивка

 Ще бъдат разгледани:

Музикотерапия при деца в норма, Подхода на Нордоф и Робинс, Музикотерапия при деца с увреждания:

 

 • Кратък преглед на генерализираните разстройства
 • Специфика на музикотерапевтичната сесия с деца със синдром на Даун и деца аутисти
 • Споделяне на опит от практиката
 • Разглеждане на активности – кога и в какъв момент могат да се приложат.

***

Музикална терапия с възрастни с обучителни затруднения, работа с дълбоки и множествени умствени увреждания.

 

 • Структура на груповата  сесия, Методи на музикалната терапия: Клинична музикална импровизация, креативни методи, писане на песни и Пеене.

Водещи:

Лилия Ахтарова, Радка Георгиева, Яна Николова.

 

Такса за участие за целият модул:

За студенти на МТИ–С – 180 лв.

За всички други – 240 лв.,

За представители на институции – 300 лв.

За един уикенд таксата е респективно – 90 лв.; 120 лв.; 150 лв.

***

Техники и интервенции  от подхода „Активна Музикотерапия“  - използвани в психологическата работа с деца в училищна  възраст 

Дати:  13 и 14 Април 2024 г.

 

 • Целите на активна музикална терапия и целите на образованието в сравнение
 • Музика като партньор – въздействието на музикалните елементи върху мозъка и тялото
 • Песни и игри за съчетания в класната стая
 • Активна музика терапия за групова сплотеност, групова динамика, решаване на проблеми
 • Работилница за създаване на песни за лични образователни настройки

Водещ:  Лаура Джош-Марков

 

 • Характерни предимства на подхода Активна музикотерапия (АМТ) и възможностите за психологическа работа, които той предлага
 • Възможности на музикалните елементи за положително повлияване и промяна на дефицитите в психиката (когнитивни, комуникативни, личностни или поведенчески)
 • Работа с различни ситуации, постигане на конкретни цели, съответстващи на психологическите потребности или специфични проблеми на отделните деца.
 • Възрастови особености и дефицити от познавателно, емоционално и социално естество. Подкрепа в индивидуалното развитие
 • Решаването на възникнали проблеми от междуличностен характер
 • Работа за формирането на цялостни личности и изграждане на характер

Водещ: Нейчо Карпачев

***

Активна МТ в индивидуалната и групова психотерапия.

 • Аналитична МТ.
 • Хуманистични подходи в МТ.
 • Прийоми в груповата психотерапия.
 •  Музикотерапевтични техники в  индивидуалната  психотерапия.

 

 

Дати: 11 и 12 май 2024 г.

Водещ:  Лилия Ахтарова

 

Такси за участие:

За студенти на МТИ–С – 90 лв,

За всички други – 120 лв., за представители на институции – 150 лв.

Участници извън обучителната програма ще получат сертификат!

Моля, изпращайте своите заявки на ел. поща на института: mti@bulgarianmusictherapy.com!

 

Ако това е ваше първо участие, моля, попълнете заявка за участие.

 Заявка за участие, изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

Повече информация на: 0898 665 578.

< |||| > 1 2 3 4

Семинар “Изкуствата в психологическата работа с приказки” - 02 и 03 декември 2023 г.

 Музикотерапевтичен институт – София

С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

 

на  02  и 03  декември 2023 г.

ще се състои семинар (work-shop)

 На тема

“Изкуствата в психологическата работа с приказки”

 

Символика в разглежданата приказка.
Фамилни модели.
Мястото на изкуствата в работата с приказки.

Първоначалното название „приказка” означавало нещо изговорено, предадено по устен [...]

Дни на Музикотерапията - отворени врати в София - 11.11.2023

Музикотерапевтичен институт–София

при

Българска асоциация по музикотерапия

обявява

 ДНИ НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА – ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 

Събитието се посвещава на 10-годишнината от създаването на Института, 20 години от първата тренингова група по музикотерапия и се свързва с професионалния празник – Европейски ден на музикотерапията – 15 ноември.

В градовете Бургас, Варна, Пловдив и София ще бъдат представени [...]

Колегиум на тема: „Групови структури за ред и сътрудничество“ - 28 октомври 2023

Музикотерапевтичен институт–София

Съобщава

На дата 28 октомври 2023 ще се проведе колегиум

ТЕМИ:

„Групови структури за ред и сътрудничество“

 

Децата искат да се чувстват ангажирани, независими, със  справедливо отношение и компетентни. Поради тази причина Рудолф Драйкурс каза: „Непослушно дете е неразбраното дете“.

В тази 90-минутна сесия ще научите и ще практикувате групови структури, за да ръководите [...]

„Дни на музикотерапията“ - отворени врати - м. 11.2023

Музикотерапевтичен институт–София

при

Българска асоциация по музикотерапия

обявява

 „ДНИ НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА – ОТВОРЕНИ ВРАТИ“

 

Събитието се посвещава на 10-годишнината от създаването на Института, 20 години от първата тренингова група по музикотерапия и се свързва с професионалния празник – Европейски ден на музикотерапията – 15 ноември.

В градовете Бургас, Варна, Пловдив и София ще бъдат представени [...]

Теоретико – практически семинар на тема: „Музикотерапия в гериатрията“ - 08.10. 2023 г.

Музикотерапевтичен институт – София

Уведомява, че

 

на 08.10.2023 г. ще се състои

теоретико – практически семинар на тема:

„Музикотерапия в гериатрията“

 

Теми:

Какво е деменция, болестта на Алцхаймер – патология, клинична картина.
Особености  на заболяването
Лечение и рехабилитация
Музикотерапия при деменция – техники и похвати.
Мястото на музикотерапията в тази област –  примери от личен опит.
Практически примери.

Водещ:   РОСИЦА [...]