Регистър на БАМ

Даниела Найденова

Ирина Димова

Квалифициран член на БАМ, регистриран психотерапевт, музикотерапевт и музикален педагог

Предлага музикална психотерапия по Метода на Хелън Бони – „Водено от музика въображение“. Психотерапевтично консултиране – разговорсвързан с  проблеми в личния и професионалния живот. Психодрама– индивидуална и групова.  Работи с : Бременни жени, Настоящи и бъдещи родители, Онко болни пациенти, Клиенти с житейски проблеми.  Уроци по пиано за себеизразяване и справяне със стреса.

Лаура Джош-Марков

Квалифициран член на БАМ, Сертифициран музикален психотерапевт при МТИ-София (2020), бакалавърска степен по музика, магистърска степен по консултиране.

Работи с деца, тийнейджъри и възрастни, използвайки музикална терапия и техники за експресивни изкуства. Целта на сесиите е да се открият и използват вътрешни ресурси на клиента в подкрепа на личностното израстване и трансформация. Лаура е американка и говори български.

Лилия Ахтарова

Учредител, квалифициран член на БАМ, Регистриран психотерапевт, Музикотерапевт, Експерт в човешките взаимоотношения

Работа с юноши и възрастни, Индивидуална и групова психотерапия, Консултации в партньорските взаимоотношения. Директор и обучител в Музикотерапевтичен институт – София по Музикотерапия (МТ) в психотерапията и Музикотерапия в неврорехабилитацията.

Радка Георгиева

Радка Георгиева

Kвалифициран член на БАМ, сертифицирана в две специалности: музикален психотерапевт и клиничен музикален терапевт.

Музикант, музикален педагог. Специалност: педагогика на обучението по музика, специализация – поп и джаз пеене при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Предлага музикална психотерапия и клинична музикотерапия в гр. Пловдив и Пловдивска област. Работа с музикотерапевтични подходи в психотерапията; работа с деца и възрастни с временни и трайни увреждания, както и профилактика със средствата на клиничната музикотерапия.

Росица Николова

Квалифициран член на БАМ, магистър по класическо пеене – ДМА „Панчо Владигеров”- София. Клиничен музикотерапевт. Сертифициран музикотерапевт при МТИ- София със специалност „Музикална психотерапия”.

– работи с деца с аутизъм, генетични и двигателни потребности
– арт- ателиета за деца с психологическа и социална насоченост
– работи с възрастни с алцхаймер, деменция и други възрастови изменения
– индивидуална работа с клиенти с използване на психологически и арт- терапевтични подходи
– групи за себеопознаване и подкрепа

Станимира Камчева

Kвалифициран член на БАМ, музикален психотерапевт, психолог.

Придобити допълнителни квалификации в областта на семейното и брачното консултиране, психодрама, арт терапия. Индивидуална и групова терапия с деца и възрастни, фамилна терапия. Предлага музикална психотерапия  в град Бургас и Бургаска област.

Проф. Надежда Витанова

Кквалифициран член на БАМ. Регистриран психотерапевт: музикотерапевт, аналитичен психотерапевт, музикотерапия в аналитичната психотерапия, групова психодрама терапия, музикотерапия в психодрама групова терапия.

Обучител в Музикотерапевтичен институт. Индивидуална и групова психотерапия с възрастни и деца.

Яна Николова

Сертифициран музикотерапевт при МТИ-София, със специалност „Клинична музикотерапия. Квалифициран член на БАМ. Магистър на начална педагогика и музикална педагогика.

Работи с деца с проблем в развитие, корекция на поведенчески нарушения в посттравматичен период и възрастните с деменция, алцхаймер и други възрастови изменения.

Искате да станете член на БАМ?

Запознайте се с условията за членство и как да кандидатствате.

Към условията