Председател: Даниела Найденова, e-mail: danisw5@abv.bg,

тел.: 0887 293 193 / 0882 88 70 73

Заместник-председател: Нейчо Карпачев, е-mail:  neichoc@abv.bg ,

тел.:  0898 57 95 95

Представител на България в Европейската конфедерация
по музикотерапия:
 Теодоси Цингилев, e-mail: tedogit@yahoo.com,

тел.: 0898 469783

Секретар: Яна Николова,  e-mail: moravia@yandex.com ,

тел.: 0896 330 728

Ковчежник (касиер):  Росица Николова, e-mail: rosivasnik@abv.bg,

тел.: 0888251415