Магазин

“Да изиграеш музиката в теб. Музикална терапия и психодрама”

Джоузеф Морено

15 лв

Сборник “Музикотерапия – Теория и практика”

Музикотерапевтичен Институт
София, 2021г.

15 лв

Сборник “Доклади от Втората национална конференция по музикотерапия ”

БАМ, София, 2007г.

3 лв

„Тъгата в сърцето”

Хайди Фауш

15 лв

“Music Therapy – A Means for Depth Psychological Work. What is music therapy?”

Лилия Ахтарова

Е-книга

*в книжен вариант книгата може да се намери при автора

“Аз-дeтeтo в психотерапевтичното пространство на музикалната психодрама”

Детелина Петрова

15 лв

CD-та

CD Помагало за музикотерепевтична работа с деца

безплатно

CD Помагало за музикотерепевтична работа с хора с деменция и болестта на Алцхаймер

безплатно