V Национална конференция по музикотерапия с международно участие: 4 – 6.11.2022V Национална конференция по музикотерапия с международно участие

 „Хармонията между външно и вътрешно“

4-6 ноември 2022 г., онлайн

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

„Музиката изразява, това

което не може нито да се изрече с думи,

нито да се премълчи.“

Виктор Юго

Уважаеми колеги, каним Ви да се присъедините като активен участник в предстоящото събитие на Българската асоциация по музикотерапия – Пета национална конференция с международно участие на тема „Хармонията между външно и вътрешно“.

 

Вие бихте могли да се включите като презентатор  и така да представите своя актуален професионален интерес и опит с избрана от Вас тема в едно от следните направления:

  • Теоретични и практически аспекти на музикотерапията
  • Пресечни пространства между музикотерапията и други експресивни подходи
  • Ролята на музикотерапията в превенцията и лечението на психичните и соматични заболявания

Предоставяме възможност за участие в конференцията чрез шест различни формати:

1. Клинично представяне на случай – 60 мин.

Сесията дава възможност за представяне и клинично обсъждане на случай или няколко кратки описания и теоретична част, които са предварително подготвени под формата на писмени текстове за разпространяване сред записалите се участници в ателието. Възможно е водещият да има изисквания за предварително записване и ограничение на броя участници в сесията си.

 2. Представяне на изследване – 30 мин.

Сесията дава възможност за представяне на изследване в областта на музикотерапията (цел на изследването, начин на провеждане, резултати). Представянето трябва да бъде придружено от мултимедийна презентация.

3. Научно съобщение – 15 мин.

Кратко представяне на предстоящи изследвания или други форми на научна дейност в областта на музикотерапията.

4. Дискусия по определена тема – 60 мин.

Фокусираните дискусионни групи предоставят възможност за обсъждане на теми, споделяне на добри практики, настоящи и бъдещи тенденции в близки и по-далечни сфери на дейност. Тук по-целенасочено могат да бъдат обсъдени въпроси от клиничната практика в социалната работа, в областта на здравеопазването, образованието, културата. Възможен е формат с модератор/дискутант, които авторът да покани. Сесиите са с продължителност 60 до 90 минути.

5. Лекция/доклад – 30 мин.

Възможно е в последствие издаването на сборник с материали от конференцията. При желание на лектора и ако подготви текста според изискванията за изданието, е възможно докладът да бъде включен в сборника.

6.  Уъркшопи и демонстрации – 90 мин.

Уъркшопите включват комбинация от лекции, презентации и интерактивни методи на обучение и участие на присъстващите.

В деня на откриването на конференцията е възможно да бъдат включени предконферентни уъркшопи.

 

Моля, заявете Вашето участие
чрез попълване на формата до 30.04.2022 г
.:

2022_bam_5konf_zayavka_lektori

Необходимо е резюме на Вашето предложение за участие на български език с максимална дължина до 180 думи, придружено от превод на английски на същото.

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 30 май 2022 г.

Моля, изпращайте своите заявки на e mail: bam@bulgarianmusictherapy.com

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕЗЕНТАТОРИ: 40 лева.

Краен срок за внасяне на таксата – 15.09.2022 г.

 

Повече информация за конференцията и условията за участие на уеб страницата  на събитието, сайта на БАМ и на bam@bulgarianmusictherapy.com