Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Теоретико-практически семинар на тема: Теоретико-практически семинар на тема: „Музикална психодрама“ – 22 октомври 2022 г.

Музикотерапевтичен институт –София

При БАМ

 

Уведомява, че ще се проведе

Теоретико-практически семинар на тема:

Музикална психодрама“

 

Кога?          22 октомври 2022 г., събота от  11:00 ч. до 19:30 ч.

Продължителност на семинара:

10  тренингови  часа – 3 психодраматични сесии по 3 уч. часа + 1 уч. час за заключително споделяне, както следва:

11:00 – 13:30 ч., почивка 20 мин.

14:00 – 16:15 ч., почивка 10 мин.

16:30 –  18:45 ч., почивка 10 мин.

18:50 –  19:30 ч. споделяне и обратна връзка

За кого?    за студенти на  МТИ–С и е отворен за  всички, които имат интерес по темата.

Семинарът е задължителен модул от обучителната програма “Музикотерапевтични  подходи в психотерапията”  и “Клинична музикотерапия“  според изискванията на Европейската конфедерация по музикотерапия.

Водещ на семинара: проф. д-р п.н. Надежда Витанова, регистриран психотерапевт, психодрама директор, музикотерапевт

Цел на семинара: Теоретично и практическо представяне на основни идеи, свързани с приложение на музикотерапевтични подходи в психодрамата, насочени към осъзнаване на психичното съдържание на Аз-а и междуличностните му взаимоотношения.

 Теми:

- Музикален психодраматичен процес, насочен към психичното съдържание на Аз-а (“Inner Self”).

- Музикален психодраматичен процес, насочен към “социално-ролевия репертоар” на Аз-а.

- Музикален психодраматичен процес, насочен към междуличностните взаимоотношения на Аз-а (“Социален атом”).

-    Музикален психодраматичен процес, насочен към личния и символния смисъл на сън.

Къде?       гр. София, бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж,  Център за   психотерапевтични, консултативни и креативни практики, звънец “Психотерапия”

Такса за участие:
За студенти от текущата тренингова група на МТИ–С – 45 лв.
За членове на БАМ  и музикотерапевти под супервизия 50 лв.
За всички други -70 лв.

За представители на институции – 80 лв.

 

Срок за заявки: 14.10.2022 г.

Изпращайте своите заявки на e mail: mti@bulgarianmusictherapy.com

Заявка за участие, моля изтеглете от тук:   zaiavka_uchastie

 

Моля внесете своите такси  в:

Банка ДСК,   Музикотерапевтичен институт – София

IBAN:    BG63STSA93000021519279

 

За повече информация:   02 980-13-87 ;   0889 245 458

< |||| > 1 2 3 4 5

V Национална конференция по музикотерапия с международно участие: 4 - 6.11.2022V Национална конференция по музикотерапия с международно участие

 „Хармонията между външно и вътрешно“

4-6 ноември 2022 г., онлайн

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

„Музиката изразява, това

което не може нито да се изрече с думи,

нито да се премълчи.“

Виктор Юго

Уважаеми колеги, каним Ви да се присъедините като активен участник в предстоящото събитие на Българската асоциация по музикотерапия – Пета национална конференция с международно участие на тема „Хармонията между външно и вътрешно“.

 

Вие бихте могли да се включите като презентатор  и така да представите своя актуален професионален интерес и опит с избрана от Вас тема в едно от следните направления:

  • Теоретични и практически аспекти на музикотерапията
  • Пресечни пространства между музикотерапията и други експресивни подходи
  • Ролята на музикотерапията в превенцията и лечението на психичните и соматични заболявания

Предоставяме възможност за участие в конференцията чрез шест различни формати:

1. Клинично представяне на случай – 60 мин.

Сесията дава възможност за представяне и клинично обсъждане на случай или няколко кратки описания и теоретична част, които са предварително подготвени под формата на писмени текстове за разпространяване сред записалите се участници в ателието. Възможно е водещият да има изисквания за предварително записване и ограничение на броя участници в сесията си.

 2. Представяне на изследване – 30 мин.

Сесията дава възможност за представяне на изследване в областта на музикотерапията (цел на изследването, начин на провеждане, резултати). Представянето трябва да бъде придружено от мултимедийна презентация.

3. Научно съобщение - 15 мин.

Кратко представяне на предстоящи изследвания или други форми на научна дейност в областта на музикотерапията.

4. Дискусия по определена тема – 60 мин.

Фокусираните дискусионни групи предоставят възможност за обсъждане на теми, споделяне на добри практики, настоящи и бъдещи тенденции в близки и по-далечни сфери на дейност. Тук по-целенасочено могат да бъдат обсъдени въпроси от клиничната практика в социалната работа, в областта на здравеопазването, образованието, културата. Възможен е формат с модератор/дискутант, които авторът да покани. Сесиите са с продължителност 60 до 90 минути.

5. Лекция/доклад – 30 мин.

Възможно е в последствие издаването на сборник с материали от конференцията. При желание на лектора и ако подготви текста според изискванията за изданието, е възможно докладът да бъде включен в сборника.

6.  Уъркшопи и демонстрации – 90 мин.

Уъркшопите включват комбинация от лекции, презентации и интерактивни методи на обучение и участие на присъстващите.

В деня на откриването на конференцията е възможно да бъдат включени предконферентни уъркшопи.

 

Моля, заявете Вашето участие
чрез попълване на формата до 30.04.2022 г
.:

2022_bam_5konf_zayavka_lektori

Необходимо е резюме на Вашето предложение за участие на български език с максимална дължина до 180 думи, придружено от превод на английски на същото.

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 30 май 2022 г.

Моля, изпращайте своите заявки на e mail: bam@bulgarianmusictherapy.com

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕЗЕНТАТОРИ: 40 лева.

Краен срок за внасяне на таксата – 15.09.2022 г.

 

Повече информация за конференцията и условията за участие на уеб страницата  на събитието, сайта на БАМ и на bam@bulgarianmusictherapy.com