Archives

Семинар “Изкуствата в психологическата работа с приказки” – 02 и 03 декември 2023 г.

 Музикотерапевтичен институт – София

С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

 

на  02  и 03  декември 2023 г.

ще се състои семинар (work-shop)

 На тема

“Изкуствата в психологическата работа с приказки”

 

  • Символика в разглежданата приказка.
  • Фамилни модели.
  • Мястото на изкуствата в работата с приказки.

Първоначалното название „приказка” означавало нещо изговорено, предадено по устен път, както впрочем и „сага” означава нещо казано, съобщено, а „легенда” – нещо прочетено. Гръцката дума „Мит” също означава „разказано”, „изговорено”, съобщено от уста на уста. Постепенно обаче тяхното смислово значение се е разграничило. Днес легендата се е превърнала в хагиография, сагата препраща към определено историческо събитие, а митът се свързва с митологията. Приказката на свой ред е повествование за мистериите, за духовното посвещение.

Всички тези древни жанрове имат един общ знаменател – Митът. Но митът не само като притча, като „сказание, предание, хроника”, „което трябва да се чете” „житиепиство”.

Приказката като устно предание, а преди всичко като същностно философско понятие, като архесимвол, такъв, какъвто той съществува в несъзнаваното на всеки човек и следователно – като част от колективното съзнание.

Водещ: Л. АХТАРОВА

 

Време: събота от 09:00 до 16:30  часа

неделя от 09:00 до 16:00 часа

 

Семинарът е част от обучителната програма на  МТИ-С от частта свободно избираеми.

Участници, които не са студенти на МТИ -С, ще получат сертификат за 15 тренингови часа!

 

Семинарът ще се проведе на адреса на БАМ.

Срок  за заявки: 27.11.2023 г.

Местата са силно ограничени.

 

Такса за участие: за студенти на МТИ-С  – 90 лв.,

За членове на БАМ – 100 лв.,

за всички други – 120 лв.,

За представители на институции – 150 лв.

 

Моля,  изпращайте своите заявки на email-а на  МТИ – С,

За тези, които вече са участвали в семинари на БАМ и МТИ-С – в свободен текст , ако ще участвате за първи път, моля попълнете заявка за участие!

Заявка за участие изтеглете от тук: zaiavka_uchastie

Таксата за участие се превежда по банков път,

На заявилите се ще бъде изпратена банковата сметка!

За студенти на МТИ-С и членове на БАМ – възможно и на място.

 

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87  или 0898 665 578

< |||| > 1 2 3

Представяме на вашето внимание

за първи път в гр. Пловдив

ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит с техники от музикотерапията и другите експресивни изкуства

Водещ: Радка Георгиева (сертифицирана в две специалности: музикален психотерапевт и клиничен музикален терапевт, квалифициран член на БАМ ) и екип:

Супервизор: Лилия Ахтарова (регистриран психотерапевт, сертифициран музикален психотерапевт,  арт терапевт, квалифициран член на БАМ и БАП)

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

* Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

* Изследване на модели на поведение.

* Придобиване на емоционална компетентност и експресия.

* Насочена към развитие на умения в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

* Придобиване на комуникативни умения в малки групи и в социума.

Очаквани резултати:

1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.

2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.

3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

4. Развитие на емоционалната компетентност.

5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации.

6. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

Методи за работа:

• „Активна музикотерапия“

• „Музика – танц и движение“

• Рецептивни музикотерапевтични подходи.

• Музикална психодрама. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.

• Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – „Процес ориентирана психотерапия“.

ЗА КОГО:  За всички желаещи да развиват нови личностни умения, с цел подобряване хигиената на взаимодействие и превенция към заболявания предизвикани от емоционални преживявания и други.

Възрастова граница: от 15 до 55 годишна възраст.

Група за личностно развитие и опит е и полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

Да работим със себе си в условия на група, ни предоставя възможност да открием нови качества, да придобием нови умения в комуникацията, лидерски умения, да развием чувствителност към групата към която принадлежим. Формата работи за подпомагане към взимане на правилни за нас решения и начина за осъществяването им. Работата с изкуства прави процеса приятен и удовлетворяващ!

Курсът предвижда 36 тренингови часа.

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

КОГА: според договореността на участниците в групата.

КЪДЕ: гр. Пловдив.

Условия за участие:

Входящо интервю – интервюто би могло да се проведе лично или онлайн.

Моля, изпращайте своите заявки на email: radka_musik@abv.bg

Срок за изпращане на заявки: 01.03.2023 г.

Забележка: Работи се в малка група.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0888 892 506

Повече информация на: 0888 892 506