Archives

Теоретико – практически семинар на тема: „Музикотерапия в гериатрията“ – 08.10.2023 г.

Музикотерапевтичен институт – София

Уведомява, че

 

на 08.10.2023 г. ще се състои

теоретико – практически семинар на тема:

„Музикотерапия в гериатрията“

 

Теми:

  • Какво е деменция, болестта на Алцхаймер – патология, клинична картина.
  • Особености  на заболяването
  • Лечение и рехабилитация
  • Музикотерапия при деменция – техники и похвати.
  • Мястото на музикотерапията в тази област –  примери от личен опит.
  • Практически примери.

Водещ:   РОСИЦА НИКОЛОВА

08.10.2023 г., неделя от 9:00 ч. до 17:00 ч., с 1 час обедна почивка

 

Такса за участие:

-       За студенти на МТИ-С – 45 лв.,

-       За всички други – 55 лв.

-       За представители на институции – 75 лв.

-       Студентите на МТИ–С ще получат 8 тренингови часа

 

Моля, изпращайте своите заявки до 30 септември 2023 г. на ел. поща на МТИ – С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Желаещи за участие, които не са присъствали на предишни събития на института, моля да попълнят заявка за участие!!!

Повече информация на моб.:  0898 665 578.

 

Заявка за участие, изтеглете от тук:   zaiavka_uchastie

 

 ***

 

За водещата:

 

Росица Николова е сертифициран музикален психотерапевт, магистър по класическо пеене към НМА „П. Владигеров” – София.

Работи от 2017 г. с възрастни с болестта на Алцхаймер,  хора, преживели инсулт и други неврологични заболявания.

От 2021 г. работи като музикотерапевт в дом за възрастни хора „Надежда” и дом „Зона Б-5”, както и в хоспис в село Лозен.

От 2017 г. е музикотерапевт в Център за обществена подкрепа „Св. София” на фондация „За нашите деца”, където работи с деца със СОП.

Водеща на групи за деца и възрастни.

 

 

 

 

 

 

< |||| > 1 2 3

МТИ–С обявява прием на студенти за Обучителната програма 2023/2024

 

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

ПРИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

http://mtisbg.com /

http://bulgarianmusictherapy.com/mti/

обявява прием

за Обучителната програма

“Клинична музикотерапия“ и „Музикотерапевтични подходи в психотерапията”

 

Подготовката и дипломирането със специалност “Музикотерапевтични подходи в психотерапията” се осъществява в България единствено в Музикотерапевтичният институт – София към Българска асоциация по музикотерапия.

Обучението в МТИ-София е съгласувано и съобразено с критериите на Европейската конфедерация по музикотерапия и изискванията на Българска асоциация по психотерапия.

Обучението се осъществява по Обучителна програма, която включва семинарни тематични модули по основните школи и подходи по музикотерапия и теоретико–практически семинари представящи основните психотерапевтични модалности, психотерапевтичен тренинг и работа под супервизия.

Обучителната програма дава възможност обучението да се провежда и по индивидуален план, който предвижда индивидуално съобразена честота на посещаемост на обучителните модули, както и намален хорариум  за специалисти с  вече придобит психотерапевтичен тренинг.

 

За студенти, желаещи интензивно обучение се  допуска:

  • След втората година на обучение за първо ниво студентите, които желаят, могат да започнат индивидуална и групова музикотерапевтична практика под супервизия.
  • След втората година на обучение студентите, участващи в група за личен опит, биха могли паралелно да се включат в група за  супервизия.
  • Част от теоретичната подготовка по желание на студентите да се провежда онлайн.

Одобреният кандидат би могъл да се включи по всяко време на календарната година с посещение на тематичните семинари.

Всеки студент в МТИ–С е нужно да премине група за личностно развитие и опит и лична психотерапевтична работа със средствата на музикотерапията и другите експресивни изкуства използвани за терапевтични интервенции.

 

Обучението е предназначено за специалисти в областта на музиката и хуманитарните  специалности.

 

Документи за кандидатстване: мотивационно писмо, автобиография (CV), копие от диплома за завършено образование.

Документите изпращайте на email  адрес: mti@bulgarianmusictherapy.com

- На кандидатите се отговаря в тридневен срок от подаване на документите

- Срок за подаване на документи: 15.09.2023 г.

Ръководителите на обучителната програма към МТИ–С са получили своето обучение по музикотерапия в Европа и САЩ.

Асистенти по музикотерапевтичните модули са завършили своя тренинг към МТИ–С.

Водещи на основните психотерапевтични дисциплини са доказани специалисти в съответната област.

За допълнителна информация на тел.: 02/ 980 13 87; 0898 665 578;