Музикотерапевтичен Институт

Обучението към Българската Асоциация по Музикотерапия се осъществява в Музикотерапевтичен Институт – София.

Прочетете повече на адрес:
http://mtisbg.com