Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Сборник „Музикотерапия – теория и практика“

Музикотерапевтичен институт – София

 

Скъпи колеги и приятели,

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че излезе от печат

Сборник „Музикотерапия – теория и практика“.

Това е първата книга издадена от Музикотерапевтичен институт – София!

 

Сборникът съдържа статии,  в които се разглеждат предимно случаи от практиката подкрепени от теоретична постановка.

В авторският състав участват предимно възпитаници на Музикотерапевтичен институт – София и преподаватели.

 

Регулярно сборника бихте намерили на адреса на БАМ и МТИ – С .

Цена: 10 лв.

 

Други книги издадени от БАМ:

„Да изиграеш музиката в теб“ – Джоузев Морено,

„Тъгата в сърцето“ – Хайди Фауш,

Сборник доклади от Втората  национална конференция по музикотерапия,

„Музикотерапията – средство в психотерапията“ – Лилия Ахтарова –  книгата е на английски език.

За да закупите книга от офиса на БАМ, моля, обадете се предварително на моб. 0898 665 578,

За гр. Пловдив –  Радка Георгиева, моб.:  0888 892 506 ,

За желаещи от други градове, бихме могли да изпратим желаната от тях книга с куриерска фирма, за целта е нужно да се изпратят адрес и телефон на  e-mail: mti@bulgarianmusictherapy.com

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Музикална психодрама – цикъл семинари в четири модула - м. 10 - м. 12.2021 г.

Музикотерапевтичен институт – София

Предлага на Вашето внимание

Музикална психодрама – цикъл семинари в четири модула

От м. Октомври до м. Декември 2021 г.

 

Цикълът ще се проведе в 4 модула, както следва:

 

Модул 1:

Теми: Въведение в психодрамата.

Въведение в психодрамата като метод- теоретични аспекти, техники и приложение.

Концепция и възможности на психодрамата като метод за консултиране.

Групи и групово взаимодействие.

Водещ:   Мария Горинова, д.п. психодрама директор водещ на психодрама за  деца

Дата:       17.10.2021 от 10.00 ч. до 14.00 ч. – без обедна почивка.

Семинарът ще се проведе онлайн!

 

Модул 2:

Теми: Въведение в музикалната психодрама.

Загряване.

Музикална психодрама при работа със симптом.

музикална  психодрама при работа със семейства.

Клъстер на ролята.

Разработване на приказка със средствата на музикалната психодрама.

Водещ:  Лилия Ахтарова, регистриран психотерапевт, музикотерапевт

Дата:   23 и 24 октомври 2021 г.

Време:  от 9.00 ч. до 16.00 ч. с 1 час обедна почивка.

Семинарът ще се проведе присъствено на адреса на МТИ-С!

 

 

Модул 3

Теми:

Музикален психодраматичен процес, насочен към психичното съдържание на Аз-а (“Inner Self”).

Музикален психодраматичен процес, насочен към “социално-ролевия репертоар” на Аз-а.

Музикален психодраматичен процес, насочен към междуличностните взаимоотношения на Аз-а (“Социален атом”).

Музикален психодраматичен процес, насочен към личния и символния смисъл на сън.

Водещ: проф. Надежда Витанова, д.п.н. – психодрама директор, регистриран психотерапевт, музикотерапевт

Дата:   27 и 28 Ноември 2021 г.

Къде?       гр. София, бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж,  Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики, звънец “Психотерапия”

Семинарът ще се проведе присъствено!

 

 

Модул 4.

Тема:  Психодрама при деца.

 

Психодрама с деца, приложение на музикотерапевтични техники в психодраматичната работа с деца.

 

Семинарът е ориентиран към въведение в приложението на психодрамата като метод в работата с деца.

В терапевтичен и обучителен аспект, психодрамата за деца дава възможност за:

-        безопасно изразяване на конфликти, емоционални и поведенчески проблеми в         защитено пространство

-        подпомага разширяването на ролевия репертоар на децата, посредством преживявания в контекста на разнообразни игрови ситуации и сценарии

-        стимулира подобряването на комуникативните умения, когнитивните и езиковите им способности, подкрепя развитието на спонтанност и креативност.

Водещ:  Мария Горинова  - д.п. психодрама директор, водещ на психодрама за деца

Дата:      12.12.2021 г.  от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Семинарът ще се проведе присъствено на адреса на МТИ-С.

 

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ-С:

Модул 1 – 30 лв.

Модул 2 – 75 лв.

Модул 3 – 75 лв.

Модул 4 – 40 лв.

 

За всички други:

Модул 1 – 40 лв.

Модул 2 – 90 лв.

Модул 3 – 90 лв.

Модул 4 – 50 лв.

За представители на институции – за всички модули – 350 лв.

 

Музикалната психодрама е подход от частта задължителни от Обучителната програма на МТИ – С и има самостоятелен завършен вид за всички, които имат интерес към темата.

Моля, изпращайте своите заявки на e-mail: mti@bulgarianmusictherapy.com –  в свободен текст.

Ако това е Ваше първо участие, моля, попълнете заявка за участие.

Заявка за участие – изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

Срок за заявки – 08.10.2021 г.

Срок за внасянето на такса участие – 12.10.2021 г.!

Участниците извън регулярното обучение, ще получат сертификат.

 

Моля внесете своите такси в:

Банка ДСК, Музикотерапевтичен институт – София

IBAN: BG63STSA93000021519279

За студенти на МТИ-С, възможно е и на място.

За повече информация: тел. 0898 665 578;