Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Група за личностно развитие и опит – 2022 г.

Музикотерапевтичен институт – София

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит

 

Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА (регистриран психотерапевт, сертифициран  музикотерапевт , арт-терапевт) и екип:

Обзървър – Петя Петрова

 

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

*       Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

*       Изследване на модели на поведение.

*       Придобиване на емоционална компетентност и експресия.

*       Насочена  към  развитие на умения в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

*       Придобиване на комуникативни умения в малки групи и в социума.

 

 

Очаквани резултати:

 1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.
 2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.
 3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.
 4. Развитие на емоционалната компетентност.
 5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации.
 6. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

 

Методи за работа:

 • „Активна музикотерапия“
 • „Музика –  танц и движение“
 •  Рецептивни музикотерапевтични подходи.
 •  Музикална психодрама. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.
 • Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – „Процес ориентирана психотерапия“.

 

ЗА КОГО –  За всички желаещи да развиват нови личностни  умения,  с цел подобряване  хигиената на взаимодействие и превенция към заболявания предизвикани от емоционални преживявания и други.

Възрастова граница: от 15 до 55 годишна възраст.

 

Група за личностно развитие и опит е и полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

Да работим със себе си в условия на група, ни предоставя възможност да открием нови качества, да придобием нови умения в комуникацията, лидерски умения, да развием чувствителност към групата към която принадлежим. Формата работи за подпомагане към взимане на правилни за нас решения и начина за осъществяването им. Работата с изкуства прави процеса приятен и удовлетворяващ!

 

Курсът предвижда 36 тренингови часа.

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

КОГА: според договореността на участниците в групата.

 

Условия за участие

Входящо интервю – интервюто би могло да се проведе лично или онлайн.

Моля, изпращайте своите  заявки на еmail-а на МТИ-С:  mti@bulgarianmusictherapy.com

Срок за изпращане на заявки: 05.02.2022 г.

Забележка: Работи се в малка група.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон:

0898 66 55 78  или   02/ 980 13 87.

Повече  информация на:  mtisbg.com,  както и наwww.bulgarianmusictherapy.com

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7

ОТВОРЕНИ ВРАТИ - 15 Ноември 2021

ОТВОРЕНИ ВРАТИ

15 ноември – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

Лилия Ахтарова

Индивидуални консултации по телефона или присъствено -

15.11.2021 / понеделник / от 11.00 до 18.00 и

16.11.2021 / вторник/  от 9.00 до 12.00ч.

тел. за предварително записване: 0898 665 578

или  e-mail: lilyach@bulgarianmusictherapy.com

 

 

Даниела Найденова

Индивидуални консултации по телефона или онлайн -

16.11.2021 / вторник / от 12.00 до 18.00 и

18.11.2021 /четвъртък/  от 9.00 до 12.00ч.

тел. за предварително записване: 0882 88 70 73

или  e-mail: danisw5@abv.bg