Archives

10 години от създаването на Музикотерапевтичен институт–София

Тази година се навършват 10 години от създаването на
Музикотерапевтичен институт–София и
20 години от стартирането на първата тренингова група по музикотерапия.

 

Първото събитие, с което ще отбележим годишнината е концерт на
Камерният ансамбъл към БАМ,
на 14 юни 2023 г. в Столична библиотека от 18.30 ч.

Ще се радваме да празнуваме заедно!
Повече информация прочетете тук:  plakat_10 g MTIS_2023_06_14

< |||| > 1 2 3 4 5 6

Покана за Годишно Отчетно-изборно събрание на БАМ - 31 март 2023

До членовете на Българска асоциация по музикотерапия

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 

в съответствие с чл. 18 от Устава на Българска Асоциация по музикотерапия, УС на БАМ взе решение за провеждане  на Годишно Отчетно-изборно събрание, при следния дневен ред:

 

  1. Доклад на председателя за изминалия отчетен период
  2. Отчет за финансовото състояние на БАМ
  3. Актуализация на членски внос и студентски такси
  4. Приемане на нови членове на БАМ
  5. Професията на музикотерапевта
  6. Други

 

Събранието ще се проведе присъствено на 31 март (петък) 2023 г. от 17.30 часа на адреса на БАМ – София, ул. „Гурко” 52, при спазване на съответни мерки за здравна безопасност.

 

Поздрави,

УС на БАМ