Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

Музикотерапия е:
1. Психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
2. Прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Какво е музикотерапия?
Музикотерапия е научна дисциплина, в която се използуват основните характеристики и качества на музиката или на музикалните произведения в клиничната рехабилитация или в психологическата работа с терапевтични цели.
Лилия Ахтарова

Music Therapy is:
1. An approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development.

2. It is applied by a qualified/certified music therapist and gets its own idiosyncratic direction, depending on the theoretical-conceptional orientation in the respective psychotherapeutic field.

Онлайн курс на тема: “История на Музикотерапията” – 11 Юли 2021

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН  ИНСТИТУТ – София

към

Българска Асоциация по Музикотерапия

 

 

Уважаеми колеги,

предоставяме на Вашето внимание

Онлайн курс на тема:

„ИСТОРИЯ НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА”

 

11 юли  2021 г., 9.00 – 12.30 ч.

Водещ:  д-р ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА

 

В рамките на 5  теоретични часа ще бъдат разгледани:

* Възникване на музикотерапията

* Кратък исторически преглед

* Развитие на музикотерапията днес

 

ЦЕЛИ: участниците да добият познание за основни философски схващания за различните исторически епохи и за съвременните направления и подходи в музикотерапията

За кого? – Теоретичният курс е подходящ за студенти на МТИ-С,  за студенти по музикотерапия и студенти от други психотерапевтични парадигми с музикална подготовка, за музикотерапевти и психотерапевти с музикална образованост.

 

Къде? – пред Вашите компютри

Време:  11 юли 2021 г. – от  9.00 до 12.30 ч.

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ – София  –  20 лв.

За всички други – 30 лв.

За представители на институции – 40 лв.

 

Заявка за участие, моля изтеглете от тук:   zaiavka_uchastie

 

Срок изпращане на заявки за участие:  10  юли 2021 г.

Моля, изпращайте заявки за участие на email:   mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Срок за внасяне на такса за участие:  10 юли  2021 г.

Моля, таксата за участие преведете на банковата сметка на:

Музикотерапевтичен институт – София –

Банка ДСК

IBAN:    BG63STSA93000021519279

Основание:   такса семинар

< |||| > 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Семинар „Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия.” - 27 и 28 март 2021

Музикотерапевтичен институт – София

С Ъ О Б Щ А В А,  ЧЕ

 

на    27  и 28  март 2021 г.

ще се състои семинар (work-shop)

 на тема

„Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия.”

Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА

Ще бъдат разгледани:

  • Основни постановки на активната музикотерапия.
  • Активна МТ. В работата с групи деца в норма.
  • Бихевиорална МТ.
  • Музикотерапия в груповата психотерапия.
  • Аналитична МТ.
  • Активна МТ. В индивидуалната МТ.
  • Индивидуалната и групова психотерапия.

Семинарът  дава 20 тренингови часа.

 

Време: събота от 9:00 до 17:00  часа

неделя от 09:00 до 16:00 часа

 

Семинарът е част от обучителната програма на  МТИ-С от частта задължителни.

Участници, които не са студенти на МТИ, ще получат сертификат!

 

Семинарът ще се проведе на адреса на БАМ.

Срок за записване: 21.03.2021 г.

Местата са силно ограничени.

 

Такса за участие:

за студенти на МТИ-С и  членове на БАМ – 90 лв.,

за всички други –  110 лв.,

за представители на институции – 140 лв.

 

Моля,  изпращайте своите заявки на e mail-а на  МТИ – С:  mti@bulgarianmusictherapy.com

За тези, които вече са участвали в семинари на БАМ и МТИ-С – в свободен текст , ако ще участвате за първи път, моля попълнете заявка за участие!

 Заявка за участие изтеглете от тук:  zaiavka_uchastie

За повече информация: тел: 02/ 980 13 87  или 0898 665 578